Sitemap | Avanceret søgning |
 
Dette dokument stammer fra:

Flot, fattigt og overset

Laos har nogle af verdens kedeligste rekorder. Det er ikke bare et af verdens allerfattigste lande, med en gennemsnitslevealder på 52 år og en spædbørnsdødelighed på 93 ud af 1000 - det er næsten hver 10. nyfødte, som dør.

Af Lasse Nørgaard

Det er også det land i verden, der er blevet bombet mest pr. indbygger. Under Vietnamkrigen foretog amerikanske B-52 fly over en halv million bombetogter over Laos. Nogle gange bombede de for at ramme Viet Cong og andre kommunister, andre gange tømte de deres tunge last, før de returnerede til baserne i Thailand.

De smed over et halvt ton bomber pr. laot. Mange af bomberne ligger stadig i dag som ueksploderede og forhindrer, at store dele af landet kan opdyrkes. Hvert år dør eller lemlæstes 60-80 laoter - mange af dem børn - når gamle bomber eksploderer.

Bombetogterne foregik, selv om Laos ikke var i krig med USA eller andre. Når omverdenen ikke reagerede, er det fordi, den sjældent reagerer, når det drejer sig om Laos.

Laos bliver overset af resten af verden. Det lille land er klemt inde mellem Thailand, Kina, Cambodia og Vietnam, uden adgang til havet og uden nogen nævneværdig storpolitisk og strategisk betydning.

Da amerikanerne tabte krigen i Indokina, rykkede partiet Pathet Laos ind i hovedstaden og skabte en socialistisk stat. Kongefamilien blev afsat og sendt væk, og selv om man ikke ved det med sikkerhed, formoder man, at de døde af sult og sygdom i det nordlige Laos.

Pathet Laos har været ved magten lige siden. De første 15 år var Laos et lukket land, men siden 1989 har man åbnet gradvist, og der er indført visse økonomiske reformer. Men regeringen og centralkomiteen arbejder uden indblanding, og da Laos i 1998 fik ny regering, gik der flere måneder, før befolkningen fik det at vide.

Laos er et fascinerende smukt land. Det er tre gange så stort som Danmark, men har næsten samme indbyggertal. 80 pct. bor på landet, og der er kun lidt industri. Laos har ikke taget del i den økonomiske udvikling, som først Thailand og nu også Vietnam gennemlever. Det har bl.a. betydet, at naturen er relativt velbevaret, og at mange dyre- og plantearter kun eksisterer her.

Laoterne selv er kendt for at være et venligt, troende og afslappet folkefærd, der tager livet, som det kommer. De kan heller ikke gøre andet, for de har ingen mulighed for at ytre, hvis de er utilfredse med noget. Buddhismen spiller en stor rolle i mange laoters liv - et liv på jorden, der kun er en gennemgang til noget højere og bedre, hvis man tror og opfører sig efter forskrifterne.

Pengene fra den danske "Børnenes U-landskalender" i 2001 gik til skolebyggeri i Laos. Men til trods for, at det er et af verdens fattigste lande, opgav Danmark sin ulandsbistand til Laos efter valget i 2001. Den nye regering ville ikke længere hjælpe Laos, fordi landet har en socialistisk regering.