Sitemap | Avanceret søgning |
 
Dette dokument stammer fra:

Swaziland

Disse landefakta er udarbejdet i 2005

Historie

Swazierne var oprindeligt flere meget forskellige etniske grupper, som forenedes i modstandskamp mod boerne i Sydafrika under 1800-tallet og fik navn efter kong M'swazi.   Kongen bad briterne om hjælp mod boerne, og Swaziland blev i 1867 britisk protektorat. I 1968 blev landet en selvstændig stat, men efter få år nedlagde den daværende konge parlamentet, forbød politiske partier og erklærede sig enevældig hersker. Swaziland er stadig et absolut monarki regeret af den enevældige konge, Mswati d. 3., som har siddet på magten i snart 20 år og bl.a. udpeger premierministeren. Studenter- og arbejderoprør i 1990'erne pressede monarkiet til at skabe politiske reformer i retning af mere demokrati, men forandringsprocessen går langsomt. I juni 2005 blev en forfatning vedtaget, som fastholder kongens uindskrænkede magt og stadig ikke tillader politiske partier.

De manglende politiske reformer betyder, at Swaziland kritiseres af det internationale samfund for krænkelse af menneskerettighederne. Kvinder behandles som umyndige juridisk og har begrænsede rettigheder.

Swaziland har for nylig overhalet Botswana som det land i verden, der har den højeste registrerede andel af befolkningen smittet med hiv.

Geografi

Hovedsageligt bakker og bjerge.

Placering
Swaziland ligger i det sydlige Afrika mellem Sydafrika og Mozambique.

Areal
17.363 km2

Hovedstad
Mbabane (70.000 indbyggere)

Højeste punkt
Emlembe 1.862 m over havets overflade.

Laveste punkt
Usutu-floden 21 m over havets overflade.

Klima
Varieret fra tropisk til tempereret.

Miljø

Årligt elforbrug pr. indbygger
Ukendt.

Årligt olieforbrug
Ukendt.

Årlig CO2-udledning pr. indbygger
Ukendt.

Landets andel af den globale CO2-emmission
~ 0 pct. 

Befolkningen

Befolkningsgrupper
Afrikanere 97 pct. Størstedelen af befolkningen, ca. 85 pct., tilhører den etniske gruppe swazi, herudover findes zuluer og tongaer. Andre (europæere, indere, pakistanere) 3 pct.

Sprog
Engelsk (officielt), Siswati (officielt)

Befolkningstal
1,2 mio. indbyggere (anslået juli 2005)

Befolkningstilvækst
0,25 pct. (anslået 2005)

Fødsler
27,72 fødsler pr. 1.000 indbyggere (anslået 2005)

Dødsfald
25,26 dødsfald pr. 1.000 indbyggere (anslået 2005)

Spædbarnsdødelighed
69,27 dødsfald pr. 1.000 levendefødte (anslået 2005)

Fertilitetsrate
3,7 fødte børn pr. kvinde (anslået 2005)

Forventet levetid
Hele befolkningen: 35,65 år. Mænd: 37,18 år. Kvinder: 34,07 år (anslået 2005)

Sundhed

HIV/AIDS-smittede
38,8 pct. - den højeste kendte andel af en befolkning i verden - eller 220.000 mennesker (anslået 2003)

Antal AIDS-dødsfald pr. år
17.000 (anslået 2003)

Andre sygdomme
Ukendt.

Adgang til rent drikkevand
Ukendt.

Antal læger pr. 100.000 indbyggere
4,405 (2004)

Antal sygeplejersker pr. 100.000 indbyggere
320,32 (2004)

Uddannelse
18,4 pct. analfabeter (anslået 2003)

Kommunikation og infrastruktur

Jernbanelinjer
301 km (2003)

Motor- og hovedveje, asfalterede
Ukendt.

Uasfalterede veje
Ukendt.

Radioer pr. 1.000 indbyggere
144,8 (2003)

TV pr. 1.000 indbyggere
19,6 (2003)

Telefoner i brug
46.200 (2003)

Mobiltelefoner i brug
88.000 (2003)

Internetbrugere
27.000 (2003)

Religion

Zionister 40 pct., romersk-katolske 20 pct., muslimer 10 pct., anglikanere, bahai, metodister, mormoner, jøder og andre 30 pct.

Styreform

Monarki. Uafhængigt medlem af Commonwealth.

Økonomi

Over 80 pct. af befolkningen i Swaziland er beskæftiget i subsistenslandbrug. Minedriften er faldet de seneste år, så der nu kun er kul- og stenminer. Da landet er omringet af Sydafrika, bortset fra en kort grænse til Mozambique, er landet stærkt afhængigt af netop Sydafrika, hvilket tydeligt ses på udenrigshandlen, hvor Sydafrika står for langt hovedparten. Overgræsning, forringelse af landbrugsjorden, tørke og nogle gange oversvømmelser er problemer for Swazilands fremtid. Økonomien hæmmes ligeledes af, at over en tredjedel af den voksne befolkning er smittet med HIV.

Møntfod
1 Lilangeni = 0,93229 kr. (juli 2005)

BNP
37,2 mia. kr. (anslået 2004)

BNP pr. indbygger
31.500 kr. (anslået 2004) (Danmark: 260.000 kr.)

Vækst
2,5 pct. (anslået 2004)                   

BNP fordelt på sektorer
Landbrug: 16,1 pct., industri: 43,4 pct., service: 40,5 pct. (anslået 2004)

Befolkning under fattigdomsgrænsen
40 pct. (1995)

Inflationsrate
5,4 pct. (anslået 2004)

Arbejdsstyrke
383.200 mio. (2000)

Arbejdsstyrke fordelt på erhverv
Ukendt.

Arbejdsløshedsprocent
34 pct. (anslået 2000)

Industri
Minedrift (kul og rå-asbest), papirmasse, sukker, sodavandskoncentrat og tekstiler.

Landbrugsprodukter
Sukkerrør, bomuld, majs, tobak, ris, citrusfrugter, ananas, peanuts, kvæg, får og geder.

Eksport
5,6 mia. kr. (anslået 2004)

Eksportvarer
Sodavandskoncentrat, sukker, papirmasse, bomuld, køleskabe, citrusfrugter og frugt på dåse.

Største samhandelspartnere (eksport)
Sydafrika 59,7 pct., USA 8,8 pct., EU 8,8 pct., Mozambique 6,2 pct. (2004)

Import
7,1 mia. kr. (anslået 2004)

Importvarer
Motorkøretøjer, maskiner, transportudstyr, madvarer, råolie og kemikalier.

Største handelspartnere (import)
Sydafrika 95,6 pct., EU 0,9 pct., Japan 0,9 pct., Singapore 0,3 pct. (2004)

Udlandsgæld
2,0 mia. kr. (anslået 2002)

International økonomisk bistand pr. indbygger
148,80 kr. (2003)

Udgifter til militær i procent af BNP
1,4 pct. (2004)

Kilder

Den Store Danske Encyklopædi, UNESCO, Udenrigsministeriets Landefakta, CIA - The World Factbook, NationMaster.com, UN-OCHA, www.oanda.com, WHO, World Resources Institute, Centers for Disease Control and Prevention.

Landeportræt