Sitemap | Avanceret søgning |
 
Dette dokument stammer fra:

Rwanda

Disse landefakta er udarbejdet i 2005

Historie

Rwanda var oprindeligt beboet af pygmæer. Senere indvandrede hutuer, og i 1300-tallet fulgte de første af tutsi-folket. I 1400-tallet grundlagde tutsierne et kongedømme i nærheden af det nuværende Kigali. På trods af at tutsierne gennem hele Rwandas kendte historie har været i undertal i forhold til hutuerne, bredte dette kongerige sig til at dække næsten hele Rwanda, hvilket skyldes tutsiernes organiserede og meget hierarkiske samfund. Med tiden kom kategorierne hutu og tutsi til at dække over social status - tutsi for høj og hutu for lav status - snarere end etnisk tilhørsforhold. Efter at have været under tysk herredømme i en kortere periode, overtog Belgien efter Første Verdenskrig området (under navnet Rwanda-Burundi) og administrerede det fra Congo. Den belgiske koloniadministration udnyttede og forstærkede skellene mellem hutuer og tutsier gennem at favorisere tutsierne som en elite.

I 1959 væltede hutuerne den siddende tutsi-konge og sendte over 150.000 tutsier på flugt. Efter en blodig borgerkrig trak belgierne sig tilbage,   og Rwanda blev udråbt som selvstændig stat i 1962 under en hutu-ledet regering. I 1990 gik en hær bl.a. bestående af eksil-tutsier over grænsen fra Uganda, men blev slået tilbage. Denne invasion skabte en bølge af vold og politisk uro. I 1991 blev der indført en demokratisk forfatning ,og fredsforhandlinger blev indledt med FPR (Rwandas Patriotiske Front, også kendt under forkortelsen RPF), der stod bag invasionen et år tidligere, ligesom eksil-tutsierne fik lov at vende hjem. I april 1994 blev Rwandas og Burundis præsidenter dræbt, da deres fly blev skudt ned i nærheden af Kigali. Det blev indledningen til et folkemord, hvor man skønner, at over 800.000 tutsier og moderate hutuer blev dræbt. Tutsi-oprørerne nedkæmpede efterfølgende hutu-regimet, hvilket fik ca. 2 mio. hutuer til at flygte til nabolandene af frygt for, at tutsierne skulle hævne folkemordet. De fleste flygtninge er vendt tilbage, men ca. 10.000 er blevet i DR Congo og har skabt en ekstremistgruppe, der vil vinde herredømmet over Rwanda tilbage. I dag styres landet totalitært af FPR, som sidder solidt på magten efter en stor sejr i parlamentsvalget i 2003, som fik kritik af EU-observatører for uregelmæssigheder, men dog blev godkendt.

På trods af massiv international hjælp og politiske reformer kæmper Rwanda stadig med at skabe investeringer og øge landbrugsproduktionen. Tutsiernes politiske dominans og centralisering af magten i Kigali, hutu-ekstremisterne langs grænsen og deltagelsen i to krige i DR Congo gør det samtidig svært for Rwanda at opnå forsoning og stabilitet i landet.

Geografi

Hovedsageligt græsbeklædt højland og bakker. Mod vest bjergrigt. Landet er faldende fra vest mod øst.

Placering
Rwanda ligger i Centralafrika med grænser til Burundi, DR Congo, Tanzania og Uganda.

Areal
26.338 km²

Hovedstad
Kigali (650.000 indbyggere)

Højeste punkt
Karisimbi-vulkanen 4.519 m over havets overflade.

Laveste punkt
Rusizi-floden 950 m over havets overflade.

Klima
Tempereret. To regntider (februar til april og november til januar). I bjergene er der mulighed for frost og sne.

Miljø

Årligt elforbrug pr. indbygger
17,60 kWh (2001)

Årligt olieforbrug pr. 1.000 indbyggere
0,66 tønder

Årlig CO2-udledning pr. indbygger
0,07 metriske tons.

Landets andel af den globale CO2-emmission
~ 0 pct.

Befolkningen

Befolkningsgrupper
Hutuer 84 pct., tutsi 15 pct., twa (pygmæer) 1 pct.

Sprog
Officielle sprog: kinyarwanda, fransk og engelsk; bantu, kiswahili/swahili (bruges i handelsområder).

Befolkningstal
8,4 mio. (anslået juli 2005)

Befolkningstilvækst
2,43 pct. (anslået 2005)

Fødsler
40,6 fødsler pr. 1.000 indbyggere (anslået 2005)

Dødsfald
16,32 dødsfald pr. 1.000 indbyggere (anslået 2005)

Spædbarnsdødelighed
91,23 dødsfald pr. 1.000 levendefødte (anslået 2005)

Fertilitetsrate
5,49 fødte børn pr. kvinde (anslået 2005)

Forventet levetid
Hele befolkningen: 46,96 år.
Mænd: 45,92 år.
Kvinder: 48,03 år (anslået 2005)

Sundhed

HIV/AIDS-smittede
5,1 pct. eller 250.000 mio. mennesker (anslået 2003)

Antal AIDS-dødsfald pr. år
22.000 (anslået 2003)

Andre sygdomme
Højrisikoland. Mad- eller drikkevandsbårne sygdomme: bakteriel diarré, hepatitis A og tyfus. Herudover er der høj risiko for malaria.

Adgang til rent drikkevand
41 pct. (2000)

Antal læger pr. 100.000 indbyggere
0,13

Antal sygeplejersker pr. 100.000 indbyggere
20,97

Uddannelse
29,6 pct. analfabeter (2003)

Kommunikation og infrastruktur

Jernbanelinjer
Ukendt.

Motor- og hovedveje, asfalterede
996 km (1999)

Uasfalterede veje
11.004 km (1999)

Radioer pr. 1.000 indbyggere
75,55

TV pr. 1.000 indbyggere
Ukendt.

Telefoner i brug
23.200 (2002)

Mobiltelefoner i brug
134.000 (2003)

Internetbrugere
25.000 (2002)

Religion

Romersk-katolsk 56,5 pct., protestanter 26 pct., adventister 11,1 pct., muslimer 4,6 pct., indfødte religioner 0,1 pct., ingen religion 1,7 pct. (2001)

Styreform

Republik. Flerpartisystem.

Økonomi


Rwanda er et fattigt landbrugsland, hvor ca. 90 pct. af befolkningen arbejder i landbruget, hovedsagelig med produktion til eget forbrug. Landet er det tættest befolkede land i Afrika og har kun få naturressourcer og en minimal industri. Folkedrabet i 1994 formindskede landets sårbare økonomiske base, forarmede befolkningen (især kvinderne) og ødelagde landets muligheder for at tiltrække private og udenlandske investeringer. Der er dog nu fremgang at se, og man er ved at nærme sig et økonomisk niveau på højde med før 1994. På trods af et frugtbart økosystem kan fødevareproduktionen ikke altid følge med befolkningsvæksten. Energimangel og uro i nabolandene kan mindske den økonomiske vækst i 2005.

Møntfod
Rwanda frank (kurs ukendt).

BNP
64,2 mia. kr. (anslået 2004)

BNP pr. indbygger
8.000 kr. (anslået 2004) (Danmark: 260.000 kr.)

Vækst
0,9 pct. (anslået 2004)

BNP fordelt på sektorer
Landbrug: 41,1 pct., industri: 21,2 pct., service: 37,7 pct. (anslået 2004)

Befolkning under fattigdomsgrænsen
60 pct. (anslået 2001)

Inflationsrate
7 pct. (anslået 2003)

Arbejdsstyrke
4,6 mio. (2000)

Arbejdsstyrke fordelt på erhverv
Landbrug 90 pct.

Arbejdsløshedsprocent
Ukendt.

Industri
Cement, landbrugsprodukter, drikkevarer, sæbe møbler, plasticvarer, tekstiler og cigaretter.

Landbrugsprodukter
Kaffe, te, pyrethrum (insektmiddel), bananer, bønner, durra, kartofler og kreaturer.

Eksport
429,8 mio. kr. (anslået 2004)

Eksportvarer
Kaffe, te, huder, tinmalm.

Største samhandelspartnere (eksport)
Indonesien 35,4 pct., Kina 7,1 pct., Tyskland 3,4 pct. (2004)

Import
1,6 mia. kr. (anslået 2004)

Importvarer
Fødevarer, maskiner og tilbehør, stål, råolie, cement og bygningsmaterialer.

Største handelspartnere (import)
Kenya 21,9 pct., Tyskland 7,8 pct., Belgien 7,7 pct., Uganda 5,9 pct., Frankrig 5,9 pct. (2004)

Udlandsgæld
8,0 mia. kr. (anslået 2000)

International økonomisk bistand pr. indbygger
279 kr.

Udgifter til militær i procent af BNP
3,2 pct. (2004)

Kilder

Den Store

Landeportræt