Sitemap | Avanceret søgning |
 
Dette dokument stammer fra:

Vietnam

Disse landefakta er udarbejdet i 2005

Historie

Området blev ca. 100 e.Kr. en del af det kinesiske Han-dynasti, og det selvstændige rige Dai Viet opstod først omkring år 900. Dette rige modstod mongolske og kinesiske invasioner og ekspanderede selv sydpå. I 1802 vandt Nguyen-familien magtkampen i riget, og et nyt rige kaldet Viêt Nam blev til. I 1858 kom franskmændene til landet og gennemførte gradvis en kolonisering i de følgende 30 år. Japanerne besatte landet fra 1941-1945, og i denne periode blev modstandsbevægelsen Viet Minh til som en front mod både Frankrig og Japan. De centrale figurer i Viet Minh var kommunister, og lederen Ho Chi Minh udråbte i 1945 Den Demokratiske Republik Vietnam. Franskmændene tog kampen op men måtte overgive sig i 1954. Det blev besluttet internationalt, at landet skulle deles på den 17. breddegrad indtil næste valg. I mellemtiden tog Ho Chi Minh kontrol over Nordvietnam, og Ngo Dinh Diem fik magten i Sydvietnam. I de følgende år knyttede Sydvietnam tætte bånd med USA, og da Diem saboterede det planlagte valg, udviklede situationen sig til krig med amerikansk støtte til Sydvietnam. I 1975 vandt Nordvietnam krigen, og i 1976 blev landet genforenet. Det kommunistiske styre indledte pga. økonomiske vanskeligheder diverse markedsøkonomiske reformer i 1980'erne, hvilket blev forstærket efter Sovjetunionens fald i 1989. De internationale relationer er normaliseret, og landet er nu medlem af ASEAN. Asiens økonomiske krise i 1997-1999 har dog bremset op for reformernes hast, og der hersker udbredt skepsis over for globaliseringen. De politiske reformer går langsomt, men der har indfundet sig en større grad af frihed og sikkerhed pga. ny lovgivning.

Geografi

Landet grænser til Kina, Cambodja og Laos, og det ligger ud til Tonkinbugten, Thailandbugten og Det Sydkinesiske Hav. Arealet er på 329.600 kvadratkilometer, og hovedstaden hedder Hanoi.

Klima

Tropisk i syd, monsunklima i nord med en varm, regnfuld sæson (maj til september) og en varm, tør sæson (oktober til marts).

Miljø

Skovrydning og erosion pga. svedjebrug og tømmerhugst, vandforurening og overfiskeri, grundvandsforurening, stigende urbanisering og befolkningsmigration forværrer miljøet i Hanoi og Ho Chi Minh City.

Årligt elforbrug pr. indbygger
339 kWh (2001)

Energiforbrug pr. indbygger omregnet til tilsvarende olieforbrug (olieækvivalenter)
521 kg (1997)

Årlig CO2-udledning pr. indbygger
0.6 metriske tons (1998)

Landets andel af den globale CO2-emmission
0,2 pct. (1998)

Befolkningen

Befolkningen består primært af vietnamesere (ca. 90 %), og den resterende gruppe udgøres af bl.a. kinesere, hmong, thai, khmer, cham samt bjergstammer. Der er officielt 54 etniske minoriteter i landet. Vietnamesisk er det officielle sprog, og engelsk vinder udbredelse som andetsprog. Hertil kommer fransk, kinesisk, khmer samt lokale dialekter som f.eks. mon-khmer og malayo-polynesisk. Der er i alt 93 sprog i Vietnam.

Befolkning
82,7 millioner (2004 anslået)

Befolkningstilvækst
1,35 % pr. år (2000-2005 perspektiv)

Fødsler
20,2 pr. 1000 indbyggere (2000-2005 perspektiv)

Dødsfald
6,4 pr. 1000 indbyggere (2000-2005 perspektiv)

Spædbarnsdødelighed
33,6 pr. 1000 levendefødte (2000-2005 perspektiv)

Fertilitetsrate
2,3 børn pr. kvinde (2000-2005 perspektiv)

Forventet levetid
mænd: 66,9 år, kvinder: 71,6 år (2000-2005 perspektiv)

Kommunikation og kultur

Jernbanelinjer
2600 km

Motor- og hovedveje
23.418 km

Uasfalterede veje
69.882 km

Antal lange film produceret i landet pr. år
16 (1984)

Antal købte biografbilletter pr. indbygger pr. år
5,8 (1985)

Antal bogtitler produceret i landet pr. år
ikke tilgængeligt

Antal TV pr. 1000 indbyggere
47 (1997)

Antal radioer pr. 1000 indbyggere
107 (1997)

Antal daglige avistitler produceret i landet
10 (1996)

Antal læsere af daglige aviser pr. 1000 indbyggere
4 (1996)

Telefoner i brug
3,9 millioner (2002)

Internetbrugere
400.000 (2002)

Uddannelse

95,8 % af mændene og 92,3 % af kvinderne over 15 år kan læse og skrive (2003)

Religion

Over halvdelen af befolkningen er buddhister. Hertil kommer kongfuzianisme, taoisme, forfædrekult, den synkretistiske religion cao-dai, neobuddhisme, kristendom, islam og animisme. Pga. det kommunistiske styre er der dog mange sekulære.

Styreform

Republik med kommunistisk ét-partisystem. Præsident: Tran Duc Luong. Premierminister: Phan Van Khai.

Økonomi

Som følge af liberaliseringer særligt i landbrugssektoren er fattigdommen i landet faldet og levevilkårene steget. Vietnam havde høj økonomisk vækst i nogle år indtil krisen i Asien i slutningen af 1990'erne. I starten af det nye årtusind er væksten dog igen forøget.

Møntfod
Dong. 1000 dong = 0,4 danske kroner (2004)

BNP
Købekraftsparitet pr. indbygger: 15.138 kroner (2003 anslået)

Befolkning under fattigdomsgrænsen
37 % (1998 anslået)

Inflationsrate
- 3,9 % (2002 anslået)

Arbejdsstyrke
38,2 millioner (1998 anslået).

Fordelt på erhverv
landbrug 63 %, industri og service 37 % (2000 anslået)

Arbejdsløshedsprocent
25 % (1995 anslået)

Industri
madforarbejdning, klæder, fodtøj, maskinbyggeri, minedrift, cement, kemisk gødning, glas, dæk, olie, kul, stål, papir.

Landbrugsprodukter
ris, majs, kartofler, gummi, sojabønner, kaffe, te, bananer, sukker, fjerkræ, svin, fisk.

Eksport
120 milliarder kroner (2003 anslået)

Eksportvarer
råolie, fisk, ris, kaffe, gummi, te, klæder, fodtøj.

Største samhandelspartnere (eksport)
USA (15 %), Japan (14,6 %), Australien (7,5 %), Kina (6,4 %), Tyskland (6,4 %) (2002)

Import
136 milliarder kroner (2003)

Importvarer
maskiner og udstyr, olieprodukter, gødning, stålprodukter, bomuld, korn, cement, motorcykler.

Største handelspartnere (import)
Taiwan (12,6 %), Syd Korea (12,3 %), Kina (11,8 %), Japan (11,7 %), (Singapore (11,4 %) (2002)

Udlandsgæld
85,4 milliarder kroner (2001)

International økonomisk bistand modtaget pr. indbygger
ca. 140 kroner (2000)

Udgifter til militær i procent af BNP
2,5 % (1998)

Kilder

Kilder: Den Store Danske Encyklopædi, CIA- The World Factbook, UNESCO Institute of Statistics, UNESCO World Culture Report 2000, Udenrigsministeriets Landefakta; United Nations World Population Prospects Population Database, Human Development Index, Ethnologue, EKF

Note: Tallene for visse af de statistiske kategorier er ikke tilgængelige, hvilket kan skyldes landets økonomiske, politiske eller historiske situation. Manglen på disse oplysninger kan dog have en vis informationsværdi i sig selv.

Landeportræt