Sitemap | Avanceret søgning |
 
Dette dokument stammer fra:

Nepal

Disse landefakta er udarbejdet i 2005

Historie

Landet var inddelt i adskillige kongeriger, indtil kongen af Gorkha underlagde sig hele det nuværende Nepal i 1700-tallet. Landet ekspanderede kraftigt, hvilket førte til krig med briterne i Indien i 1800-tallet. Briterne vandt og fik i den forbindelse betydelige rettigheder over landet. I 1846 installerede Rana-familien sig i et magtmonopol med arveret til alle rigets vigtigste stillinger. Den nepalesiske konge afsluttede i 1951 dette system og gav det nydannede parti NCP en vigtig position i administrationen. Først med reformerne i 1990 blev der grundlagt et reelt flerpartisdemokrati inden for rammerne af det konstitutionelle monarki. En maoistisk opstand, der startede i 1996, har fået stor folkelig opbakning og truer med at vælte styret. Ti medlemmer af den kongelige familie herunder kronprisen blev dræbt i en voldelig massakre efter sigende udført af kronprinsen selv i 2001. I oktober 2002 afsatte den nye konge premierministeren og hans ministerium pga. "inkompetence", fordi denne ikke formåede at gennemføre valg af frygt for maoistiske optøjer.

Geografi

Landet grænser op til Kina og Indien. Arealet er på 140.800 kvadratkilometer, og hovedstaden hedder Kathmandu.

Klima

Varierer fra kølige somre og strenge vintre i nord til subtropiske somre og milde vintre i syd.

Miljø

Skovrydning (overforbrug af træ til brændsel og mangel på alternativer), forurenet vand (af menneske- og dyreaffald, landbrugsspildevand og industrielle udslip), truede dyrearter, køretøjsudstødning.

Årligt elforbrug pr. indbygger
67 kWh (2001)

Energiforbrug pr. indbygger omregnet til tilsvarende olieforbrug (olieækvivalenter)
321 kg (1997)

Årlig CO2-udledning pr. indbygger
0,1 metriske tons (1998)

Landets andel af den globale CO2-emmission
~0 pct. (1998)

Befolkningen

Befolkningen er en kompleks blanding af etniske grupper (ca. 75) som bl.a. brahman, chetri, newar, gurung, magar, tamang, rai, limbu, sherpa, tharu m.fl. (1995). Hovedsproget i landet er nepalesisk, som tales af 90 % af befolkningen. Mange forretningsfolk og offentligt ansatte taler også engelsk. Hertil kommer et stort antal andre sprog og dialekter - i alt 120.

Befolkning
27 mio. (2004 anslået)

Befolkningstilvækst
2,23 % pr. år (2000-2005 perspektiv)

Fødsler
32,9 pr. 1000 indbyggere (2000-2005 perspektiv)

Dødsfald
9,7 pr. 1000 indbyggere (2000-2005 perspektiv)

Spædbarnsdødelighed
70,9 pr. 1000 fødsler (2000-2005 perspektiv)

Fertilitetsrate
4,26 børn pr. kvinde (2000-2005 perspektiv)

Forventet levetid
mænd: 60,1 år, kvinder: 59,6 år (2000-2005 perspektiv)

Kommunikation og kultur

Jernbanelinjer
59 km

Motor- og hovedveje
4073 km

Uasfalterede veje
9150 km

Antal lange film produceret i landet pr. år
ikke tilgængeligt

Antal købte biografbilletter pr. indbygger pr. år
ikke tilgængeligt

Antal bogtitler produceret i landet pr. år
ikke tilgængeligt

Antal TV pr. 1000 indbyggere
5,8 (1997)

Antal radioer pr. 1000 indbyggere
38 (1997)

Antal daglige avistitler produceret i landet
29 (1996)

Antal læsere af daglige aviser pr. 1000 indbyggere
11 (1998)

Telefoner i brug
327.700 (2002)

Internetbrugere
80.000 (2002)

Uddannelse

62,7 % af mændene og 27,6 % af kvinderne over 15 år kan læse og skrive (2003 anslået)

Religion

Størstedelen af befolkningen er hinduer (86,2 %). Hertil kommer 7,8 % buddhister, 3,8 % muslimer og 2,2 % andet.

Styreform

Konstitutionelt monarki. Statsoverhoved: Kong Gyanendra Bir Bikram Shah. Premierminister: Surya Bahadur Thapa.

Økonomi

Nepal hører til blandt Asiens mest donorafhængige lande. Svage administrative strukturer og den eksplosive sikkerhedssituation gør det vanskeligt at udnytte den udenlandske bistand optimalt. Handelsbalancen er grundlæggende skæv med en import, der er mere end dobbelt så stor som eksporten.

Møntfod
Rupee. 1 Nepal Rupee = 0,09 danske kroner (2004)

BNP
Købekraftsparitet pr. indbygger: 8477 kroner (2003)

Befolkning under fattigdomsgrænsen
42 % (1995 anslået)

Inflationsrate
2,1 % (2002 anslået)

Arbejdsstyrke
10 millioner (stor mangel på faglært arbejdskraft) (2001)

Fordelt på erhverv
Landbrug 81 %; industri 3 %; service 16 %

Arbejdsløshedsprocent
47 % (2001 anslået)

Industri
turisme, tæpper, tekstiler, ris, jute, sukker, oliefrø-møller, cigaretter, cement- og murstensproduktion.

Landbrugsprodukter
ris, majs, hvede, sukkerrør, rodfrugter, mælk, vandbøffelkød.

Eksport
3,4 milliarder kroner (2002)

Eksportvarer
tæpper, tøj, lædervarer, jute-varer, korn.

Største samhandelspartnere (eksport)
Indien (48 %), USA (27,8 %), Tyskland (7,6 %) (2002)

Import
8,6 milliarder kroner (2002 anslået)

Importvarer
guld, maskiner og udstyr, olieprodukter, gødning.

Største handelspartnere (import)
Indien (21,5 %), Singapore (8,7 %), Kina (13,3 %) (2002)

Udlandsgæld
16,4 milliarder kroner (2001)

International økonomisk bistand modtaget pr. indbygger
ca. 109 kroner (2000)

Udgifter til militær i procent af BNP
1,6 % (2003)

Kilder

Kilder: Den Store Danske Encyklopædi, CIA - The World Factbook, UNESCO Institute of Statistics, UNESCO World Culture Report 2000, Udenrigsministeriets Landefakta; United Nations World Population Prospects Population Database, Human Development Index, Ethnologue, EKF

Note: Tallene for visse af de statistiske kategorier er ikke tilgængelige, hvilket kan skyldes landets økonomiske, politiske eller historiske situation. Manglen på disse oplysninger kan dog have en vis informationsværdi i sig selv.