Sitemap | Avanceret søgning |
 
Dette dokument stammer fra:

Zambia

Disse landefakta er udarbejdet i 2005

Historie

Zambia bestod af tre kongedømmer, da europæerne kom til landet. Portugiserne begyndte at drive handel med området i begyndelsen af 1500-tallet. Briterne indvandrede til landet i midten af 1800-tallet. I 1890 fik et stort britisk firma, "British South Africa Company", rettighederne til at udnytte områdets ressourcer. I de følgende år sikrede firmaet sig på brutal vis herredømmet i et stort område (det nuværende Zimbabwe og Zambia), og området fik i 1895 navnet Rhodesia, opkaldt efter firmaets ejer Cecil Rhodes. I 1911 blev Rhodesia delt i Syd- og Nordrhodesia. 

Nordrhodesia (Zambia) blev britisk kronkoloni i 1924. Landets ressourcer medførte en velstand, som imidlertid var forbeholdt et lille mindretal af hvide. Fagforeninger var forbudte, men afrikanerne organiserede sig i foreninger, som gjorde modstand mod briterne. 

Landet fik sin selvstændighed i 1964 og skiftede navn til Zambia. Landets første præsident, Kenneth Kaunda, nationaliserede landets vigtige kobberminer og gjorde i 1973 landet til en et-partistat. Faldende kobberpriser førte til voksende uro, og i 1991 bøjede Kaunda sig og afholdt flerpartivalg. Fagforeningslederen Frederick Chiluba vandt valget. Levy Mwanawasa afløste Chiluba som præsident i 2001.

Geografi

Zambia grænser op til Angola, Congo-Kinshasa, Malawi, Mozambique, Namibia, Tanzania og Zimbabwe. Landet er på 752.614 kvadratkilometer, og hovedstaden er Lusaka.

Klima

Tropisk. Regntiden er fra oktober til april.

Miljø

Luftforurening og efterfølgende syreregn i områder med mineraludvindelse og raffinering. Kemiske udledninger til vandskel. Krybskytteri er en alvorlig trussel mod næsehorn, elefanter, antiloper og store kattedyr. Skovrydning medfører jorderosion og ørkendannelse. Mangel på ordentlige vandrensningsanlæg udgør en trussel mod indbyggernes helbred.

Årligt elforbrug pr. indbygger
530 kWh (2001)

Energiforbrug pr. indbygger omregnet til tilsvarende olieforbrug (olieækvivalenter)
634 kg (1997)

Årlig CO2-udledning pr. indbygger
0,2 metriske tons (1998)

Landets andel af den globale CO2-emmission
~0 pct. (1998)

Befolkningen

Cirka 99 pct. af befolkningen er afrikanere, fordelt på over 70 forskellige folkeslag. Lidt over én pct. er af europæisk afstamning. De tre største afrikanske befolkningsgrupper er tonga , bemba og lozi. Det officielle sprog er engelsk, men der tales mere end 70 forskellige afrikanske sprog. AIDS forårsager mange dødsfald i Zambia, hvilket der er taget højde for i de anslåede værdier for befolkningsudviklingen.

Befolkning
10,5 millioner (2004 anslået)

Befolkningstilvækst
1,5 pct. pr. år (2004 anslået)

Fødsler
39 pr. 1000 indbyggere (2004 anslået)

Dødsfald
24,4 pr. 1000 indbyggere (2004 anslået)

Spædbarnsdødelighed
98,4 pr. 1000 levendefødte (2004 anslået)

Fertilitetsrate
5,1 børn pr. kvinde (2004 anslået)

Forventet levetid
Mænd: 35,2 år, kvinder: 35,2 år (2004 anslået)

Kommunikation og kultur

Jernbanelinjer
2173 km

Motor- og hovedveje
Ingen tilgængelige oplysninger (veje totalt: 66.781 km)

Uasfalterede veje
Ingen tilgængelige oplysninger (veje totalt: 66.781 km)

Antal lange film produceret i landet pr. år
Ingen tilgængelige oplysninger

Antal købte biografbilletter pr. indbygger pr. år
Ingen tilgængelige oplysninger

Antal bogtitler produceret i landet pr. år
Ingen tilgængelige oplysninger

Antal TV pr. 1000 indbyggere
32 (1997)

Antal radioer pr. 1000 indbyggere
120 (1997)

Antal daglige avistitler produceret i landet
Ingen tilgængelige oplysninger

Antal læsere af daglige aviser pr. 1000 indbyggere
Ingen tilgængelige oplysninger

Telefoner i brug
87.700 (2002)

Internetbrugere
25.000 (2002)

Uddannelse

85,7 pct. af mændene og 72,6 pct. af kvinderne over 15 år kan læse. (1997)

Religion

Mellem 50-75 pct. kristne, 24-49 pct. muslimer og hinduer, og 1 pct. har andre religioner.

Styreform

Republik med flerpartidemokrati.

Økonomi

I den nordlige del af landet findes store forekomster af kobber. Der er industri nær minerne. De tidligere statsejede miner forsøger regeringen nu at privatisere for at forøge produktiviteten. Minerne er forgældede og nedslidte. Landbruget beskæftiger flest i Zambia. Der dyrkes bl.a. bomuld og tobak til eksport.

Møntfod
Zambia Kwacha (ZK) = 100 Negwe. 1000 Zambia Kwacha = 1,3 danske kroner (2004)

BNP
Købekraftsparitet pr. indbygger: ca. 4844 kroner (2003 anslået)

Befolkning under fattigdomsgrænsen
86 pct. (1993 anslået)

Inflationsrate
21,5 pct. (2003 anslået)

Arbejdsstyrke
4,3 millioner (2000 anslået)

Fordelt på erhverv
Landbrug 85 pct., industri 6 pct., service 9 pct. (1997 anslået)

Arbejdsløshedsprocent
50 pct. (2000 anslået)

Industri
Forarbejdning og udvinding af kobber, byggebranchen, fødevarer, drikkevarer, kemikalier, tekstiler, kunstgødning og havebrug.

Landbrugsprodukter
Majs, durra, ris, peanuts, solsikkefrø, grøntsager, tobak, bomuld, sukkerrør, kassava-mel (lavet fra roden af en tropisk plante), kvæg, geder, grise, fjerkræ, mælk, æg, dyreskind og kaffe.

Eksport
Ca. 6,3 mia. kroner (2003 anslået)

Eksportvarer
Kobber (55 pct.), kobolt, elektricitet, tobak, blomster og bomuld.

Største samhandelspartnere (eksport)
Sydafrika (27,8 pct.), Malawi (8,5 pct.), Thailand (7,6 pct.), Japan (7,5 pct.) (2002)

Import
6,8 mia. kroner (2003 anslået)

Importvarer
Maskineri, transportudstyr, råolie, elektricitet, kunstgødning, fødevarer og beklædningsgenstande.

Største handelspartnere (import)
Sydafrika (69,4 pct.), USA (3,3 pct.), (Kina 3,2 pct.) (2002)

Udlandsgæld
31,5 mia. kroner (2003)

International økonomisk bistand modtaget pr. indbygger
Ca. 416 kroner (2000)

Udgifter til militær i procent af BNP
0,9 pct. (2003)

Kilder

Kilder: CIA - The World Factbook, Udenrigsministeriets Landefakta, United Nations World Population Prospects Population Database, Human Development Index.

Note: Tallene for visse af de statistiske kategorier er ikke tilgængelige, hvilket kan skyldes landets økonomiske, politiske eller historiske situation. Manglen på disse oplysninger kan dog have en vis informationsværdi i sig selv.

Landeportræt