Sitemap | Avanceret søgning |
 
Dette dokument stammer fra:

Bangladesh

Disse landefakta er udarbejdet i 2005

Historie
Bangladesh var oprindeligt en del af området Bengalen, der var hinduistisk indtil ca. 1200, hvor islam vandt indpas. Det indgik i det britiske kolonistyre, men efter delingen af Britisk Indien i 1947 blev det en del af Pakistan kaldet Østpakistan. I årene efter delingen opstod der spændinger mellem de to pakistanske regioner over Vestpakistans dominans og favorable økonomiske situation. En folkelig oprejsning medførte i 1970 frie valg i Østpakistan, hvor den vigtigste opposition, Awami-ligaen, fik stort flertal. Vestpakistan satte militæret ind i protest, og Awami-ligaen dannede eksilregering i Indien. En kort borgerkrig fulgte, hvorefter den vestpakistanske hær overgav sig i december 1971, og staten Bangladesh blev en realitet. Awami-ligaen skrev en forfatning baseret på sekularisering og bengalsk nationalisme. Awami-ligaen mistede magten, da Bangladesh Nationale Parti blev til i 1978 med Islam og ikke sekularisering som grundlag for nationalismen. Konflikten mellem den sekulære og islamiske version af nationalismen hersker fortsat i landet. BNP er ved magten med den kvindelige partiformand Khaleda Zia som premierminister. Det næste valg er i 2006.

Geografi
Bangladesh ligger ud til Den Bengalske Havbugt med grænser til Indien og Myanmar/Burma. Hovedstaden hedder Dhaka. Landet er på 144.000 kvadratkilometer.

Klima
Tropisk klima med ¾ af nedbøren faldende under sommermonsunen fra juni til september. Om vinteren er der til gengæld ofte tørke og derfor behov for kunstvanding.

Miljø
Mange voldsomme oversvømmelser. Vandforurening som følge af pesticider, grundvandsforurening som følge af naturligt forekommende arsenik, jordudpining, erosion, skovrydning og ekstrem overbefolkning.

Årligt elforbrug pr. indbygger
102,92 kWh (2001)

Energiforbrug pr. indbygger omregnet til tilsvarende olieforbrug (olieækvivalenter)
142 kg (1997)

Årlig CO2-udledning pr. indbygger
0.2 metriske tons (1998)

Landets andel af den globale CO2-emmission
0.1 pct. (1998)

Befolkningen
98 pct. af befolkningen er bengali-muslimer. De resterende 2 pct. er ikke-bengali muslimer og stammefolk. Bangladesh er et af verdens tættest befolkede lande, og befolkningstilvæksten er stor. 85 pct. af befolkningen bor på landet. Hovedsproget er bengali, men den urbane mellem- og overklasse taler ofte engelsk. Hertil kommer adskillige små stammesprog. Der er i alt 38 sprog.

Befolkning
141,3 mio. (2004)

Befolkningstilvækst
2,08 pct. pr. år (2004)

Fødsler
30 pr. 1000 indbyggere (2004)

Dødsfald
8,5 pr. 1000 indbyggere (2004)

Spædbarnsdødelighed
64 pr. 1000 levendefødte (2004)

Fertilitetsrate
3,2 barn pr. kvinde (2004)

Forventet levetid
mænd: 61,4 år, kvinder: 61,8 år (2000-2005 perspektiv)
Kommunikation og kultur

Jernbanelinjer
2706 km

Motor- og hovedveje
19.773 km (1999)

Uasfalterede veje
187.713 km (1999)

Antal lange film produceret i landet pr. år
77 (1994-1998 perspektiv)

Antal købte biografbilletter pr. indbygger pr. år
ikke tilgængeligt

Antal bogtitler produceret i landet pr. år
ikke tilgængeligt

Antal TV pr. 1000 indbyggere
6,3 (1997)

Antal radioer pr. 1000 indbyggere
50 (1997)

Antal daglige avistitler produceret i landet
37 (1996)

Antal læsere af daglige aviser pr. 1000 indbyggere
9 (1998)

Telefoner i brug
500.000 (2000)

Internetbrugere
150.000 (2002)

Uddannelse
53,9 pct. af mændene og 31,8 pct. af kvinderne over 15 år kan læse og skrive (2003 anslået)

Religion
Islam er den altdominerende religion, og muslimer udgør godt 85 pct. af befolkningen. Den største minoritet er hinduer, som udgør 12 pct. af befolkningen, og de resterende godt en million mennesker er buddhister, kristne eller tilhængere af stammereligioner.

Styreform
Parlamentarisk demokrati.

Økonomi
Bangladesh er et af verdens fattigste lande, hvor en stor del af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen. Trods økonomisk vækst pga. industriel vækst de seneste par år er der underskud på betalingsbalancen, hvilket finansieres ved øget indenlandsk låntagning. Dette underskud forventes at vokse i de kommende år.

Møntfod
100 Paisa på 1 Taka. 10 Taka er cirka 1 dansk krone.

BNP
Købekraftsparitet pr. indbygger: 11.500 kroner (2003 anslået)

Befolkning under fattigdomsgrænsen
36 pct. (1996 anslået)

Inflationsrate
5,3 pct. (2003 anslået)

Arbejdsstyrke
64,1 millioner (1998) (Mange arbejder i andre lande og sender store summer tilbage til landet).

Fordelt på erhverv
landbrug 63 pct., industri 11 pct., service 26 pct. (1996)

Arbejdsløshedsprocent
40 pct. (2002 anslået)

Industri
bomuldstekstiler, jute, klæder, te forarbejdning, cement, kemisk gødning, let industri, sukker, avispapir.

Landbrugsprodukter
ris, jute, te, hvede, sukkerrør, kartofler, tobak, oliefrø, bælgfrugter, krydderier, frugt, oksekød, mælk, fjerkræ.

Eksport
40,7 milliarder kroner (2003 anslået)

Eksportvarer
Tekstil, jute, juteprodukter, læder og frossen fisk.

Største samhandelspartnere (eksport)
USA (27,6 pct.), Tyskland (10,4 pct.), England (9,8 pct.), Frankrig (5,7 pct.), Italien (4 pct.) (2002)

Import
57,3 milliarder kroner (2003 anslået)

Importvarer
maskiner og udstyr, kemikalier, jern og stål, tekstiler, rå bomuld, mad, råolie og olieprodukter, cement.

Største handelspartnere (import)
Indien (14,6 pct.), Kina (11,6 pct.), Singapore (11,5 pct.), Japan (7,6 pct.), Hong Kong (5,4 pct.), Sydkorea (4,3 pct.) (2002)

Udlandsgæld
105 milliarder kroner (2003 anslået)

International økonomisk bistand modtaget pr. indbygger
ca. 51,5 kroner (2003)

Udgifter til militær i procent af BNP
1,2 pct. (2003)

Kilder Kilder: Den Store Danske Encyklopædi, CIA - The World Factbook, UNESCO Institute of Statistics, UNESCO World Culture Report 2000, Udenrigsministeriets Landefakta; United Nations World Population Prospects Population Database, Human Development Index, Ethnologue, EKF

Note: Tallene for visse af de statistiske kategorier er ikke tilgængelige, hvilket kan skyldes landets økonomiske, politiske eller historiske situation. Manglen på disse oplysninger kan dog have en vis informationsværdi i sig selv.

Landeportræt