Sitemap | Avanceret søgning |
 
Dette dokument stammer fra:

Tanzania

Disse landefakta er udarbejdet i 2005

Historie

Fund af cirka to millioner år gamle fossile menneskerester vidner om, at der længe har boet mennesker i området.

Portugisere kom til landet i slutningen af det 15. århundrede og havde herredømmet indtil midten af det 17. århundrede, hvor Oman overtog kontrollen. Cirka 1840 flyttede Omans hersker hovedstaden til øen Zanzibar, som blev et selvstændigt sultanat. Briterne sikrede sig Zanzibar i 1890.

På fastlandet, Tanganyika, øgede Tyskland sine interesser og sikrede sig efterhånden hele Tanganyika. I 1885 blev området til Tysk Østafrika. Efter 1. verdenskrig mistede Tyskland sine besiddelser i Afrika, og briterne overtog Tanganyika.

I 1961 opnåede Tanganyika selvstændighed og efterfølgende Zanzibar i 1963. Året efter blev landene forenet under navnet Tanzania. Landets første præsident, Julius Nyerere, indførte en afrikansk socialisme i landet. Politikken blev ført, til Nyere trak sig tilbage til fordel for Ali Hassan Mwinyi i 1985. Magtskiftet medførte reformer, som gjorde, at Tanzania begyndte at modtage lån og hjælp fra udlandet.

Tanzania var i begyndelsen en et-partistat, og først i 1995 blev der afholdt flerpartivalg. Her blev Benjamin Mkapa landets præsident. Mkapa var dog fra det tidligere, enerådende regeringsparti, og internationale observatører erklærede, at der havde fundet valgsvindel sted.

Geografi

Tanzania ligger i Østafrika ud til Det Indiske Ocean. Landet grænser op til Burundi, Den Demokratiske Republik Congo, Kenya, Malawi, Mozambique, Rwanda, Uganda og Zambia. Landets areal er 945.000 kvadratkilometer. Kilimanjaro, som er Afrikas højeste bjerg, ligger i Tanzania. Den officielle hovedstad hedder Dodoma, men Dar es Salaam er landets største by med mere end 2 millioner indbyggere og fungerer i praksis som hovedstad.

Klima

Tropisk. Varmt og fugtigt ved kysten, varmt og tørt på centralplateauets savanne og køligt og fugtigt i højlandet.

Miljø

Nødvendigheden af en forhøjet eksport har medført en øget landbrugsproduktion. Dette har betydet stigende jorderosion og afskovning. Dyrelivet trues af illegal jagt - især efter elfenben.

Årligt elforbrug pr. indbygger
55 kWh (1999)

Energiforbrug pr. indbygger omregnet til tilsvarende olieforbrug (olieækvivalenter)
455 kg

Årlig CO2-udledning pr. indbygger
0,1 metriske tons (1998)

Landets andel af den globale CO2-emmission
~ 0 pct. (1998)

Befolkningen

De fleste tanzanianere har bantu-baggrund. De er inddelt i cirka 130 etniske undergrupper. På Zanzibar findes minoriteten shivazi, der har persisk oprindelse. Begge steder findes grupper af arabere, indere, pakistanere og europæere. Befolkningen taler swahili og diverse lokale sprog. Landets officielle sprog er engelsk. Desuden taler en stor gruppe mennesker arabisk på Zanzibar. AIDS forårsager mange dødsfald i Tanzania, hvilket der er taget højde for i de anslåede værdier for befolkningsudviklingen.

Befolkning
34,4 millioner (anslået 2001)

Befolkningstilvækst
1,95 pct. (anslået 2004)

Fødsler
39 pr. 1000 indbyggere (anslået 2004)

Dødsfald
17,45 pr. 1000 indbyggere (anslået 2004)

Spædbarnsdødelighed
102,13 pr. 1000 levendefødte

Fertilitetsrate
5,15 børn pr. kvinde (anslået 2004)

Forventet levetid
Mænd: 43,2 år, kvinder: 45,61 år (anslået 2004)

Kommunikation og kultur

Jernbanelinjer
3690 km

Motor- og hovedveje
3704 km

Uasfalterede veje
84.496 km (anslået 1999)

Antal lange film produceret i landet pr. år
Ingen tilgængelige oplysninger

Antal købte biografbilletter pr. indbygger pr. år
0,1 (1998)

Antal bogtitler produceret i landet pr. år
Ingen tilgængelige oplysninger

Antal TV pr. 1000 indbyggere
3,3 (1997)

Antal radioer pr. 1000 indbyggere
280 (1997)

Antal daglige avistitler produceret i landet
Ingen tilgængelige oplysninger

Antal læsere af daglige aviser pr. 1000 indbyggere
4 (1998)

Telefoner i brug
161.600 (2002)

Internetbrugere
80.000 (2002)

Uddannelse

78,2 pct. af befolkningen over 15 år kan læse og skrive (anslået 2003).

Religion

På fastlandet er fordelingen: 45 pct. kristne, 45 pct. muslimer og 10 pct. oprindelige religioner. På Zanzibar er mere end 99 pct. muslimer.

Styreform

Republik. Statsoverhoved er præsident Benjamin William Mkapa. CCM (Chama Cha Mapinduzi) er regeringsparti.

Økonomi

Tanzania er et af verdens fattigste lande. Landets økonomi er totalt afhængig af landbruget, som bidrager med omkring 85 procent af landets eksport. Grundet topografiske og klimatiske betingelser er det kun 4 procent af jorden, som er dyrkbar. Regeringen har forsøgt at forbedre landets infrastruktur samt at skabe en større bredde i produktionen, således at landbruget ikke forbliver altdominerende. 25 procent af landets BNP består af bistand fra udlandet.

Møntfod
Tanzania shilling (TZS). Tanzania shilling pr. krone = 158,5 (2002)

BNP
Købekraftsparitet pr. indbygger: 3663 kroner (anslået 2003)

Befolkning under fattigdomsgrænsen
36 pct. (anslået 2002)

Inflationsrate
4,6 pct. (anslået 2003)

Arbejdsstyrke
13,5 millioner

Fordelt på erhverv
Landbrug: 80 pct., industri og servicefag: 20 pct. (anslået 2002)

Arbejdsløshedsprocent
Ingen tilgængelige oplysninger

Industri
Sukker, øl, cigaretter, diamanter, guld, olieraffinering, sko, cement, tekstiler, salt, kunstgødning, træprodukter.

Landbrugsprodukter
Kaffe, sisal, te, bomuld, cashewnødder, tobak, korn, frø, bananer, frugter, grøntsager, kvæg, får, geder.

Eksport
6 mia. kroner (anslået 2003)

Eksportvarer
Guld, kaffe, cashewnødder, industrivarer, bomuld.

Største samhandelspartnere (eksport)
Storbritannien 17,1 pct., Frankrig 16,2 pct., Japan 10,1 pct., Indien 6,7 pct., Holland 5,7 pct. (2002)

Import
10,2 mia. kroner (anslået 2003)

Importvarer
Forbrugsvarer, maskin- og transportudstyr, industrielle råmaterialer, råolie.

Største handelspartnere (import)
Sydafrika 10,8 pct., Japan 7,9 pct., Indien 6,1 pct., Kenya 5,4 pct., Storbritannien 5,4 pct., USA 5,2 pct., Kina 4,5 pct., Australien 4,1 pct., Bahrain 4 pct. (2002)

Udlandsgæld
41,5 mia. kroner (anslået 2002)

International økonomisk bistand modtaget pr. indbygger
189 kroner (2000)

Udgifter til militær i procent af BNP
0,2 pct. (2003)

Kilder

Kilder: Den Store Danske Encyklopædi, UNESCO World Culture Report 2000, Udenrigsministeriets Landefakta, CIA - The World Factbook, NationMaster.com.

Note: Tallene for visse af de statistiske kategorier er ikke tilgængelige, hvilket kan skyldes landets økonomiske, politiske eller historiske situation. Manglen på disse oplysninger kan dog have en vis informationsværdi i sig selv.

Landeportræt