Sitemap | Avanceret søgning |
 
Dette dokument stammer fra:

Uganda

Disse landefakta er udarbejdet i 2005

Historie

Efter indvandring af forskellige folkeslag opstod en række kongedømmer, hvoraf fire fortsat eksisterer. De to største kongedømmer Buganda og Bunyoro dominerede landets udvikling.  

Europæiske opdagelsesrejsende kom til området omkring år 1850. Da den amerikanske missionær Stanley kom til landet i 1875, var Buganda det stærkeste kongedømme, og da briterne i 1894 gjorde landet til et britisk protektorat, opnåede Buganda særstatus, og borgerne fik særrettigheder og var med til at administrere hele kolonien.  

Uganda opnåede selvstændighed i 1962. Der var stadig konflikter mellem de tidligere kongedømmer, og da Buganda ønskede selvstændighed, tog Milton Obote magten med militærets hjælp og opløste ved en forfatningsændring kongedømmerne.  

Et militærkup i 1971 bragte Idi Amin til magten og drev Obote i eksil. Idi Amin indledte et terrorregime, hvorunder ca. 300.000 mistede livet, og ca. 50.000 asiater blev udvist på grund af en racistisk indenrigspolitik. Præsidenten iværksatte etniske udrensninger og favoriserede det muslimske mindretal.  

I 1979 blev Idi Amin styrtet med hjælp fra Tanzanias hær. Landet var dog stadig præget af uroligheder, og fire præsidenter afløste hinanden, indtil Yoweri Museveni vandt en fem år lang borgerkrig i 1986 og tog magten. Museveni er stadig ved magten i Uganda, og han har iværksat succesfulde økonomiske reformer. Der er dog fortsat uroligheder i landet.

Geografi

Uganda ligger i det østlige Afrika og grænser op til Sudan, Etiopien, Kenya, Tanzania, Rwanda og Den Demokratiske Republik Congo. Landets hovedstad er Kampala. Arealet er 236.040 kvadratkilometer.

Klima

Tropisk. Der er mest nedbør i den sydlige del af landet, som oplever to regntider, mens der kun er én regntid i den nordlige del.

Miljø

18 procent af Uganda er dækket af floder, sumpe og søer, heriblandt Victoriasøen. Søen rummer en de største forekomster af ferskvandsfisk i verden, men trues af forurening. Sumpområderne drænes for at blive anvendt til landbruget, der desuden forårsager erosion.

Årligt elforbrug pr. indbygger
63,20 kWh (2001)

Energiforbrug pr. indbygger omregnet til tilsvarende olieforbrug (olieækvivalenter)
Ingen tilgængelige oplysninger

Årlig CO2-udledning pr. indbygger
0,1 metriske tons (1998)

Landets andel af den globale CO2-emmission
~ 0 pct.

Befolkningen

Befolkningen består af en række forskellige etniske grupper. De største er baganda (17 pct.), ankole (8 pct.), basoga (8 pct.), iteso (8 pct.) og bakiga (7 pct.). Landets officielle sprog er engelsk.

AIDS forårsager mange dødsfald i Uganda, hvilket der er taget højde for i de følgende værdier for befolkningsudviklingen.

Befolkning
25,6 millioner (anslået 2003)

Befolkningstilvækst
2,96 pct. (anslået 2003)

Fødsler
46,57 pr. 1000 indbyggere (anslået 2003)

Dødsfald
16,95 pr. 1000 indbyggere (anslået 2003)

Spædbarnsdødelighed
86,15 pr. 1000 levendefødte (anslået 2004)

Fertilitetsrate
6,72 børn pr. kvinde (anslået 2003)

Forventet levetid
Mænd: 43,76 år, kvinder: 46,83 år (anslået 2004)

Kommunikation og kultur

Jernbanelinjer
1241 km

Motor- og hovedveje
1809 km

Uasfalterede veje
25.191 km (anslået 1999)

Antal lange film produceret i landet pr. år
Ingen tilgængelige oplysninger

Antal købte biografbilletter pr. indbygger pr. år
Ingen tilgængelige oplysninger

Antal bogtitler produceret i landet pr. år
Ingen tilgængelige oplysninger

Antal TV pr. 1000 indbyggere
16 (1997)

Antal radioer pr. 1000 indbyggere
130 (1997)

Antal daglige avistitler produceret i landet
Ingen tilgængelige oplysninger

Antal læsere af daglige aviser pr. 1000 indbyggere
2 (1998)

Telefoner i brug
55.000 (2002)

Internetbrugere
100.000 (2002)

Uddannelse

69,9 pct. af befolkningen over 15 år kan læse og skrive.

Religion

Romersk-katolske: 33 pct., protestanter: 33 pct., muslimer: 16 pct., oprindelige religioner: 18 pct.

Styreform

Republik. Landets statsoverhoved er præsident Yoweri Museveni.

Økonomi

Uganda er rigt på naturressourcer i form af frugtbar landbrugsjord og betydelige forekomster af kobber og kobolt. Landbruget bidrager med hovedparten af bruttonationalproduktet og beskæftiger over 80 pct. af den samlede arbejdsstyrke. Kaffe er den vigtigste eksportvare.

Siden Museveni kom til magten i 1986, har regeringen med udenlandsk hjælp forsøgt at genoprette økonomien ved blandt andet forbedringer af infrastrukturen, øget produktion og inflationsbekæmpelse. Militærudgifter, korruption og faldende kaffepriser på verdensmarkedet har dog bremset væksten. Derfor har Uganda fået eftergivet en del af sin gæld via HIPC-initiativet.

Møntfod
Ugandiske schilling (UGX). 1 ugandisk shilling = 3,14 kroner (2003).

BNP
Købekraftsparitet pr. indbygger: 8642 kroner (anslået 2003).

Befolkning under fattigdomsgrænsen
35 pct. (anslået 2001)

Inflationsrate
0,1 pct. (anslået 2002)

Arbejdsstyrke
12 mio. (anslået 2001)

Fordelt på erhverv
Landbrug 43 pct., industri 19 pct., servicefag 38 pct. (anslået 2001)

Arbejdsløshedsprocent
Ingen tilgængelige oplysninger (2002)

Industri
Sukker, brygning, tobak, bomulds tekstiler, cement.

Landbrugsprodukter
Kaffe, te, bomuld, tobak, kartofler, korn, oksekød, gedekød, mælk, fjerkræ, blomster.

Eksport
2,9 mia. kr. (2002)

Eksportvarer
Kaffe, fisk og fiskeprodukter, te, guld, bomuld, blomster, havebrugsprodukter.

Største samhandelspartnere (eksport)
Belgien 16,2 pct., Holland 13,7 pct., Tyskland 7,5 pct., Spanien 5,5 pct., Hong Kong 4,9 pct., USA 4,6 pct., Italien 4,1 pct., Portugal 4,1 pct. (2002)

Import
7 mia. kr.(2003)

Importvarer
Olie, befordringsmidler, medicinske forsyninger, kornprodukter.

Største handelspartnere (import)
Kenya 45,3 pct., Sydafrika 6,8 pct., Indien 5,7 pct., Storbritannien 5,5 pct. (2002)

Udlandsgæld
8,5 mia. kroner (2000)

International økonomisk bistand modtaget pr. indbygger
333 kr. (2000)

Udgifter til militær i procent af BNP
2,1 pct. (2003)

Kilder

Kilder: Den Store Danske Encyklopædi, UNESCO World Culture Report 2000, Udenrigsministeriets Landefakta, CIA - The World Factbook, NationMaster.com.

Note: Tallene for visse af de statistiske kategorier er ikke tilgængelige, hvilket kan skyldes landets økonomiske, politiske eller historiske situation. Manglen på disse oplysninger kan dog have en vis informationsværdi i sig selv.

Landeportræt