Sitemap | Avanceret søgning |
 
Dette dokument stammer fra:

Nicaragua

Disse landefakta er udarbejdet i 2005

Historie

Nicaragua var beboet af nicaros-indianere, som var jægere og fiskere, da Columbus kom dertil i 1502. Landet blev koloniseret fra 1522-24 og kom til at høre under Spanien. Indianerne gjorde modstand de næste 200 år og blev næsten udryddet.

Nicaragua løsrev sig fra de spanske koloniherrer i 1821 og hørte under det mexicanske kejserdømme fra 1822-23, indtil det blev en del af Mellemamerikas Forenede Stater, hvorfra det løsrev sig i 1838.

Nicaragua var præget af konflikter, og USA besatte landet flere gange, inden den amerikansk-støttede Anastasio Somoza Garcia tog magten i 1937. Hans familie bevarede magten til 1979.

I 1979 fjernede "Den Sandinistiske Frihedsfront" Somozafamilien fra magten og startede en socialistisk reformpolitik. Der opstod en væbnet modstand mod regeringen, og USA støttede den regeringsfjendtlige guerilla, contraerne.

Ved valget i 1990 mistede sandinisterne magten til en koalition af borgerlige partier anført af Violeta de Chamorro, som genindførte markedsøkonomi. I 1997 overtog Arnoldo Aleman præsidentposten og førte en drastisk liberal politik for at tiltrække udenlandske investeringer, tiltag som skabte større sociale skel i landet. I 2003 Aleman dømt til 20 års fængsel for korruption og hvidvaskning af penge. Men allerede i januar 2002 overtog Enrique Bolaños fra det Liberale Parti (PLC) præsidentposten efter Arnoldo Aleman fra samme parti.

Geografi

Nicaragua er det største land i Centralamerika og har kystlinjer ud til Det Caribiske hav og Stillehavet. Landets areal er 129.494 kvadratkilometer. Det grænser op til Costa Rica og Honduras. Hovedstaden hedder Managua.

Klima

Tropisk med omfattende nedbør i den østlige del af landet og mere tørt klima i den vestlige del, hvor størstedelen af befolkningen lever.

Miljø

Blandt Nicaraguas største miljøproblemer hører landbrugets skovrydning. Da spanierne ankom, var landet dækket af skov. I dag er kun cirka en fjerdedel af landet skov. Udvidelse af landbrugsarealet har desuden medført erosion og forurening af vandmiljøet.

Årligt elforbrug pr. indbygger
268 KWh (1999)

Energiforbrug pr. indbygger omregnet til tilsvarende olieforbrug (olieækvivalenter)
551 kg (1999)

Årlig CO2-udledning pr. indbygger
0,7 metriske tons

Landets andel af den globale CO2-emmission
~ 0 pct. (1998)

Befolkningen

Flertallet af nicaraguanerne (omkring 70 pct.) er mestizer, folk af blandet race, der nedstammer fra den oprindelige befolkning og de spanske indvandrere. 9 pct. af befolkningen har afrikansk oprindelse. Omkring 20 pct. har europæisk oprindelse, og en lille minoritet er indianere. Landets officielle sprog er spansk. Ved atlanterhavskysten tales desuden engelsk og forskellige indianske sprog.

Befolkning
5,35 millioner (anslået 2004)

Befolkningstilvækst
1,97 pct. (anslået 2004)

Fødsler
25,5 pr. 1000 indbyggere (anslået 2004)

Dødsfald
4,54 pr. 1000 indbyggere (anslået 2004)

Spædbarnsdødelighed
30,15 pr. 1000 levendefødte

Fertilitetsrate
2,89 børn pr. kvinde (anslået 2004)

Forventet levetid
Mænd: 67,99 år, kvinder: 72,16 år (anslået 2004)

Kommunikation og kultur

Jernbanelinjer
6 km (der er et udbygget ekspresbus-net).

Motor- og hovedveje
2094 km

Uasfalterede veje
16.938 km (2000)

Antal lange film produceret i landet pr. år
Ingen tilgængelige oplysninger

Antal købte biografbilletter pr. indbygger pr. år
Ingen tilgængelige oplysninger

Antal bogtitler produceret i landet pr. år
Ingen tilgængelige oplysninger

Antal TV pr. 1000 indbyggere
68 (1997)

Antal radioer pr. 1000 indbyggere
265 (1997)

Antal daglige avistitler produceret i landet
Ingen tilgængelige oplysninger

Antal læsere af daglige aviser pr. 1000 indbyggere
30 (1998)

Telefoner i brug
171.600 (2002)

Internetbrugere
90.000 (2002)

Uddannelse

67,5 pct. af befolkningen over 15 år kan læse og skrive (anslået 2003)

Religion

Romersk-katolske 85 pct. Desuden protestanter.

Styreform

Demokratisk republik. Statsoverhoved er præsident Enrique Bolaños Geyer.

Økonomi

Nicaragua er et af den nordlige halvkugles fattigste lande med stor arbejdsløshed og udlandsgæld. Forskellen på rig og fattig er enorm. Selvom landet har skiftet til markedsøkonomi har årlige økonomiske vækstrater på 1,5-2,5 procent været alt for små i forhold til landets behov. Nicaragua vil derfor fortsat være afhængig af hjælp fra udlandet og yderligere låntagning. Nicaragua har i januar 2004 opnået gældslettelse under HIPC-initiativet, hvilket vil medføre en reduktion af landets udenlandsgæld på cirka 80 procent.    

Møntfod
Gold Cordoba (NIO). 1 Gold Cordobas = 0,43 kroner (2003)

BNP
Købekraftsparitet pr. indbygger: 13.432 kroner (anslået 2003)

Befolkning under fattigdomsgrænsen
50 pct. (anslået 2001)

Inflationsrate
5,3 pct. (anslået 2003)

Arbejdsstyrke
1,7 millioner (1999)

Fordelt på erhverv
Servicefag 43 pct., landbrug 42 pct., industri 15 pct. (anslået 1999)

Arbejdsløshedsprocent
22 pct. (anslået 2003)

Industri
Forarbejdede fødevarer, kemikalier, maskineri- og metalprodukter, tekstiler, tøj, olie (raffinering og distribution), drikkevarer, fodtøj, træ.

Landbrugsprodukter
Kaffe, bananer, sukkerrør, bomuld, ris, korn, tobak, sesam, soja, bønner, oksekød, kalvekød, svinekød, fjerkræ, mejeriprodukter.

Eksport
3,9 mia. kroner (anslået 2003)

Eksportvarer
Kaffe, rejer, hummere, bomuld, tobak, bananer, oksekød, sukker, guld.

Største samhandelspartnere (eksport)
USA 59,4 pct., El Salvador 7,5 pct., Honduras 4,8 pct. (2002)

Import
10,1 mia. kroner (anslået 2003)

Importvarer
Maskineri og udstyr, uforarbejdede materialer, olieprodukter, forbrugsvarer.

Største handelspartnere (import)
USA 23,6 pct., Costa Rica 10,2 pct., Guatemala 7,8 pct., Venezuela 7,1 pct., El Salvador 6 pct., Mexico 4,9 pct., Syd Korea 4,6 pct. (2002)

Udlandsgæld
39 mia. kroner (2003)

International økonomisk bistand modtaget pr. indbygger
678 kroner (2000)

Udgifter til militær i procent af BNP
1,2 pct. (2003)

Kilder

UNESCO World Culture Report 2000, Udenrigsministeriets landefakta, CIA - The World Factbook, NationMaster.com., Den store danske Encyklopædi.  

Note: Tallene for visse af de statistiske kategorier er ikke tilgængelige, hvilket kan skyldes landets økonomiske, politiske eller historiske situation. Manglen på disse oplysninger kan dog have en vis informationsværdi i sig selv.

Landeportræt