Sitemap | Avanceret søgning |
 
Dette dokument stammer fra:

Sverige

Disse landefakta er udarbejdet i 2001

Placering: Nordeuropa mellem Finland og Norge, med kystlinie til Østersøen, Bottenhavet, Kattegat og Skagerrak
Areal: i alt: 449.964 km2. Land: 410.928 km2. Vand: 39.036 km2
Landegrænser: i alt: 2205 km. Grænselande: Finland 586 km, Norge 1619 km.
Kystlinje: 3218 km.
Klima: Temperet i syd med kolde, overskyede vintre og kølige, delvist skyede somre. Subarktisk i nord.
Naturgeografi: Mest fladt eller let bakket lavland; bjerge i vest.
Højeste og laveste punkt: Laveste punkt: Østersøen 0 m. Højeste punkt: Kebnekaise 2111 m.
Råstoffer: Zink, jernmalm, bly, kobber, sølv, tømmer, uran, vandkraft.
Naturkatastrofer: Store isflager i de omgivende vande, især i Bottenhavet, kan genere trafikken på havet.
Befolkning: 8.875.053 (juli 2001).
Aldersfordeling: 0-14 år: 18,19% (mænd 828.308; kvinder 786.353), 15-64 år: 64,53% (mænd 2.911.949; kvinder 2.814.730), 65 år og derover: 17,28% (mænd 649.296; kvinder 884.417) (2001).
Befolkningsvækst: 0,02% (2001).
Fødsler: 9,91 fødsler pr. 1.000 indbyggere (2001)
Dødsfald: 10,61 dødsfald pr. 1.000 indbyggere (2001)
Spædbørnsdødelighed: 3,47 dødsfald pr. 1.000 fødsler (2001)
Forventet levetid: hele befolkningen: 79,71 år, mænd: 77,07 år, kvinder: 82,5 år (2001)
Fertilitet: 1,53 fødsler pr. kvinde (2001)
Etniske grupper: svenskere, finske og samiske mindretal. Desuden indvandrere fra Danmark, Finland, jugoslavien, Norge, Grækenland og Tyrkiet.
Religioner: lutheranere 87%, romersk-katolsk, ortodokse, baptister, muslimer, jøder, buddister
Sprog: svensk. Små samisk- og finsktalende mindretal.
Bogligt niveau: (15 år og opefter kan læse og skrive) Hele befolkningen: 99% (1979). Mænd: ikke opgjort. Kvinder: ikke opgjort.
Styreform: konstitutionelt monarki.
Hovedstad: Stockholm.
Valgret: 18 år; almindelig.
BNP (købekraftsparitet): 1,536 billion kr. (2000)
BNP (effektiv vækst rate): 4,3% (2000)
BNP pr. indbygger (købekraftsparitet): 173.160 kr. (2000)
Inflation - pris indeks: 1,2% (2000)
Arbejdsstyrke: i alt: 4,4 millioner (2000). Fordelt på erhverv: landbrug 2%, industri 24%, service 74% (2000).
Arbejdsløshedsprocent: 6% (2000).
Industri: jern og stål, præcisionsudstyr (maskiner, dele til radioer og telefoner, våben), træmasse og papirprodukter, fødevarer, motorkøretøjer.
Landbrugsprodukter: korn, sukkerroer, kartofler, kød og mælk.
Eksport: i alt: 744,9 mia. kr. (2000). Varer: maskiner, motorkøretøjer, papirprodukter, træ og træmasse, jern- og stålprodukter, kemikalier. Samhandelspartnere: EU 55% (Tyskland 11%, Storbritannien 10%, Danmark 6%, Finland 5%, Frankrig 5,1%), USA 9%, Norge 8% (1999).
Import: i alt: 624 mia. kr. (2000). Varer: maskiner, råolie og olieprodukter, kemikalier, motorkøretøjer, fødevarer, jern og stål, beklædning. Samhandelspartnere: EU 67% (Tyskland 18%, Storbritannien 10%, Danmark 7%, Frankrig 6%), Norge 8%, USA 6% (1999).
Udlandsgæld: 518,7 mia. kr. (1994).
Økonomisk bistand: donorland: ODA, 13,26 mia. kr. (1997).
Møntfod: svensk krona.
Telefoner: 6,017 millioner (1998).
Fjernsyn: 4,6 millioner (1997).
Jernbaner: i alt: 12.821 km.
Landeveje: I alt: 210.760 km. Asfalteret: 162.707 km (inklusive 1428 km motorveje). Ikke asfalteret: 48.053 km (1999).
Vandveje: 2052 km.
Rørledninger: naturgas.
Havne: Gavle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Hudiksvall, Kalmar, Karlshamn, Malmö, Solvesborg, Stockholm, Sundsvall
Lufthavne: 255 (2000)
Militær styrke til rådighed: 2.062.566 (2001)
Udgifter til militær i kroner: 39 mia. kr. (finansåret 1998)
Udgifter til militær i procent af BNP: 2,1% (finansåret 1998)