Sitemap | Avanceret søgning |
 
Dette dokument stammer fra:

Luxembourg

Disse landefakta er udarbejdet i 2001

Officielt navn: Storhertugdømmet Luxembourg.
Placering: Vesteuropa, mellem Frankrig og Tyskland.
Areal: 2586 km2, land: 2.586 km2, vand: 0 km2.
Landegrænser: 356 km. Grænselande: Belgien 148 km, Frankrig 73 km, Tyskland 135 km.
Kystlinje: 0 km.
Klima: modificeret kontinentalt med milde vintre, kølige somre.
Naturgeografi: fortrinsvis kuperet højland med brede dale; bjergrigt højland i nord; stejl slugt ned til Mosel-floden; fladt i sydøst.
Laveste og højeste punkt: laveste punkt: Moselfloden 133 m, højeste punkt: Huldange 549 m.
Råstoffer: jernmalm, agerland.
Naturkatastrofer: ingen.
Befolkning: 442.972 (2001).
Aldersfordeling: 0-14 år: 18,91% (mænd: 43.051, kvinder: 40.711) 15-64 år: 67,03% (mænd: 149.781, kvinder: 147.165) 65 år og derover: 14,06% (mænd: 24.921, kvinder: 37.343) (2001).
Befolkningstilvækst: 1,26% (2001).
Fødsler: 12,25 fødsler pr. 1000 indbyggere (2001).
Dødsfald: 8,88 dødsfald pr. 1000 indbyggere (2001).
Spædbørnsdødelighed: 4,77 dødsfald pr. 1000 fødsler (2001).
Forventet levetid: hele befolkningen: 77,3 år mænd: 74,02 år, kvinder: 80,8 år (2001).
Fertilitet: 1,7 fødsler pr. kvinde (2001).
Etniske grupper: keltisk oprindelse (med fransk- og tyskblandet), portugisere, italienere, slaver (fra Montenegro, Albanien og Kosovo) og europæere.
Religion: romersk-katolsk; med meget små mindretal af jøder, protestanter og muslimer.
Sprog: luxembourgsk (officielt), tysk og fransk (begge er administrationssprog).
Bogligt niveau: (15 år og opefter kan læse). hele befolkningen: 100%, mænd: 100% kvinder: 100%.
Styreform: konstitutionelt monarki.
Hovedstad: Luxembourg.
Valgret: 18 år, universel og tvungen.
BNP (købekraftsparitet): 122,4 mia. kr. (2000).
BNP (effektiv vækstrate): 5,7% (2000).
BNP pr. indbygger (købekraftsparitet): 280.280 kr (2000).
Inflation (prisindeks): 7,8% (2000).
Arbejdsstyrke: i alt 248.000 (heraf er 70.200 udlændinge, der krydser grænsen fra primært Frankrig, Belgien og Tyskland for at gå på arbejde) (2000). Fordelt på erhverv: service 83,2%, industri 14,3%, landbrug 2,5% (1998).
Arbejdsløshedsprocent: 2,7% (2000).
Industri: bankvirksomhed, jern og stål, fødevareforarbejdning, kemikalier, metalprodukter, ingeniørvirksomhed, dæk, glas og aluminium.
Landbrugsprodukter: byg, havre, kartofler, hvede, frugt, vindruer, kreaturer.
Eksport: 58,5 mia. kr. (2000). Varer: maskiner og -udstyr, stålprodukter, kemikalier, gummiprodukter, glas. Samhandelspartnere: EU 75% (Tyskland 25%, Frankrig 21%, Belgien 13%, Storbritannien 8%, Italien 6%, Holland 5%), USA 4% (1999).
Import: 70,7 mia. kr.( 2000). Varer: mineraler, metal, fødevarer, kvalitets forbrugsvarer. Partnere: EU 81% (Belgien 35%, Tyskland 26%, Frankrig 12%, Holland 4%), USA 9% (1999).
Udlandsgæld: ikke oplyst.
Økonomisk bistand: donorland, officiel statslig bistand: 1,2 mia. kr. (1999).
Møntfod: euro.
Telefoner: 314.700 (1999).
Mobiltelefoner: 215.741 (2000).
Fjernsyn: 285.000 (1998).
Jernbaner: 274 km.
Landeveje: 5.166 km, asfalterede: 5.166 km (inkl. 118 km motorveje), ikke-asfalterede: 0km (1999).
Vandveje: 37 km.
Rørledninger: olieprodukter 48 km.
Havne: Mertert.
Lufthavne: 2.
Militærstyrke til rådighed: 112.714 personer (2001).
Udgifter til militær i kr.: 1,008 mia. kr. (finansåret 1998/1999).
Udgifter til militær i procent af BNP: 1% (finansåret 1998/1999).

Kilde: CIA, The World Factbook 2001, Udenrigsministeriets hjemmeside www.um.dk, Gyldendals Leksikon.