Sitemap | Avanceret søgning |
 
Dette dokument stammer fra:

Irland

Disse landefakta er udarbejdet i 2001

Placering: Vesteuropa, dækker fem sjettedele af øen Irland i det nordlige Atlanterhav, til venstre for Storbritannien.
Areal: 70.280 km2, land: 68.890 km2, vand:1390 km2.
Landegrænser: 360 km. Grænselande: Storbritannien 360 km.
Kystlinje: 1448 km.
Klima: tempereret kystklima, modificeret af den nordatlantiske strøm; milde vintre, kølige somre, overvejende fugtigt; overskyet omkring halvdelen af tiden.
Naturgeografi: mest fladt og bakket i det indre af landet, ved kysterne hæver landskabet sig til lave bjerge.
Laveste og højeste punkt: laveste punkt: Atlanterhavet: 0 m, højeste punkt: Carrauntoohil: 1.041 m.
Råstoffer: zink, bly, naturgas, barit, kobber, gips, limsten, dolomit, tørv og sølv.
Naturkatastrofer: ingen.
Geografi note: strategisk beliggende mellem Nordamerika og Nordeuropa; mere end 40% af befolkningen bor inden for en radius af 97 km fra Dublin.
Befolkning: 3.840.838 (2001).
Aldersfordeling: 0-14 år: 21,57% (mænd: 425.328, kvinder: 403.204) 15-64 år: 67,08% (mænd: 1.290.002, kvinder: 1.286.312) 65 år og derover: 11,35% (mænd: 188.868, kvinder: 247.124) (2001).
Befolkningstilvækst: 1,12% (2001).
Fødsler: 14,57 fødsler pr. 1000 indbyggere (2001).
Dødsfald: 8,07 dødsfald pr. 1000 indbyggere (2001).
Spædbørnsdødelighed: 5,53 dødsfald pr. 1000 fødsler (2001).
Forventet levetid: hele befolkningen: 76,99 år: mænd: 74,23 år, kvinder: 79,93 år (2001).
Fertilitet: 1,9 fødsler pr. kvinde (2001).
Etniske grupper: keltere og englændere.
Religion: romersk-katolsk 91,6%, Church of Ireland (anglikansk) 2,5%, andre 5,9% (1998).
Sprog: engelsk er det almindeligt benyttede sprog; irsk (gælisk) tales hovedsageligt i områder langs med vestkysten.
Bogligt niveau: (15 år og opefter kan læse). hele befolkningen: 98% (1981), mænd: ikke opgjort, kvinder: ikke opgjort.
Styreform: republik.
Hovedstad: Dublin.
Valgret: 18 år, almindelig.
BNP (købekraftsparitet): 630,3 mia. kr. (2000).
BNP (effektiv vækstrate): 9,9% (2000).
BNP pr. indbygger (købekraftsparitet): 166.320 kr. (2000).
Inflation (prisindeks): 5,6% (2000).
Arbejdsstyrke: i alt 1,82 mio. Fordelt på erhverv: service 64%, industri: 28%, landbrug: 8% (2000).
Arbejdsløshedsprocent: 4,1% (2000).
Industri: fødevarer, bryggeri, tekstiler, beklædning, kemikalier, medicinal, maskiner, transport udstyr, glas og krystal, software.
Landbrugsprodukter: majroer, byg, kartofler, sukkerroer, hvede, oksekød, mejeriprodukter.
Eksport: 566 mia. (2000). Varer: maskiner og -udstyr, computere, kemikalier, medicin, kreaturer, animalske produkter. Samhandelspartnere: EU 59% (Storbritannien 19%, Tyskland 9%, Frankrig 7%), USA 20% (2000).
Import: 352 mia. kr. (2000). Varer: it-udstyr, andre: maskiner og maskinprodukter, kemikalier, petroleum og -produkter, tekstiler, beklædning. Partnere: EU 54% (Storbritannien 29%, Tyskland 6%, Frankrig 5%), USA 18%, Japan 5%, Singapore 4% (2000).
Udlandsgæld: 85 mia. kr. (1998).
Økonomisk bistand: donorland, officiel statslig bistand: 1,9 mia. kr. (2000).
Møntfod: euro.
Telefoner: 1,59 mio. (2001).
Mobiltelefoner: 2 mio. (2001).
Fjernsyn: 1,82 mio. (2001).
Jernbaner: 3.314 km.
Landeveje: 92.500 km, asfalterede: 87.043 km (inkl. 115 km motorveje), ikke-asfalterede: 5.457 km (1999).
Vandveje: 700 km (begrænsede faciliteter til kommerciel trafik) (1998).
Rørledninger: naturgas 7.592 km (2000).
Havne: Arklow, Cork, Drogheda, Dublin, Foynes, Galway, Limerick, New Ross, Waterford.
Lufthavne: 44 (2000).
Militærstyrke til rådighed: 1.004.469 personer (2001).
Udgifter til militær i kr.: 5,7 mia.
Udgifter til militær i procent af BNP: 0,75%.
Internationale konflikter: Nordirland-problematik med Storbritannien.
Kilde: CIA, The World Factbook 2001, Udenrigsministeriets hjemmeside www.um.dk, Gyldendals Leksikon.