Sitemap | Avanceret søgning |
 
Dette dokument stammer fra:

Holland

Disse landefakta er udarbejdet i 2001

Officielt navn: Nederlandene.
Placering: Vesteuropa, afgrænset af Nordsøen, mellem Belgien og Tyskland.
Areal: 41.526 km2, land: 33.883 km2, vand: 7643 km2.
Landegrænser: 1027 km, grænselande: Belgien: 450 km, Tyskland: 577 km.
Kystlinje: 451 km.
Klima: tempereret oceanisk klima; kølige somre og milde vintre.
Naturgeografi: mest kystlavland og inddæmmet land med floder og kanaler.
Laveste og højeste punkt: laveste punkt: Prins Alexanderpolder: -7m, højeste punkt: Vaalserberg: 321 m.
Råstoffer: naturgas, råolie, agerland.
Naturkatastrofer: oversvømmelse.
Befolkning: 15.981.472 (2001).
Aldersfordeling: 0-14 år: 18,38% (mænd: 1.501.925, kvinder: 1.436.017) 15-64 år: 67,9% (mænd: kvinder:) 65 år og derover: 13,72% (mænd: 899.052, kvinder: 1.292.461) (2001).
Befolkningstilvækst: 0,55% (2001).
Fødsler: 11,85 fødsler pr. 1000 indbyggere (2001).
Dødsfald: 8,69 dødsfald pr. 1000 indbyggere (2001).
Spædbørnsdødelighed: 4,37 dødsfald pr. 1000 fødsler (2001).
Forventet levetid: hele befolkningen: 78,43 år: mænd: 75,55 år, kvinder: 81,44 år (2001).
Fertilitet: 1,65 fødsler pr. kvinde (2001).
Etniske grupper: hollændere 91%, marokkanere, tyrker og andre: 9% (1999).
Religion: romersk-katolsk 31%, protestanter 21%, muslimer 4,4%, andre 3,6%, uden religiøst tilhørsforhold 40%.
Sprog: hollandsk, i provinsen Friesland tillige frisisk.
Bogligt niveau: (15 år og opefter kan læse). hele befolkningen: 99%, mænd: ikke opgjort, kvinder: ikke opgjort.
Styreform: konstitutionelt monarki.
Hovedstad: Amsterdam, Haag er regeringsby.
Valgret: 18 år, universel.
BNP (købekraftsparitet): 2,99 billion kr. (2000).
BNP (effektiv vækstrate): 4% (2000).
BNP pr. indbygger (købekraftsparitet): 187.880 kr. (2000).
Inflation (prisindeks): 2,6% (2000).
Arbejdsstyrke: i alt 7,2 mio. Fordelt på erhverv: landbrug 3,3%, industri 26,3%, service 70,4% (2000).
Arbejdsløshedsprocent: 2,6%.
Industri: landbrugsindustri, metal- og ingeniørprodukter, elektrisk maskineri og produkter, kemikalier, petroleum, byggeri, mikroelektronik, fiskeri.
Landbrugsprodukter: korn, kartofler, sukkerroer, frugt, grønsager, kreaturer.
Eksport: 1,619 billion kr.( 2000). Varer: maskiner og udstyr, kemikalier, brændstof, fødevarer. Samhandelspartnere: EU 78% (Tyskland 26%, Belgien og Luxembourg 12%, Frankrig 12%, Storbritannien 11%, Italien 6%) Central- og Østeuropa, USA (2000).
Import: 1,549 billion kr. (2000). Varer: maskineri og transportudstyr, kemikalier, brændstof, fødevarer, beklædning. Partnere: EU 56% (Tyskland 18%, Belgien og Luxembourg 10%, Storbritannien 5%, Frankrig 6%) USA 9%, Central- og Østeuropa (2000).
Udlandsgæld: 0.
Økonomisk bistand: donorland 26,95 mia. kr.( 2000).
Møntfod: euro.
Telefoner: 9.132.400 (1999).
Mobiltelefoner: 4.081.891 (1999).
Fjernsyn: 8,1 mio. (1997).
Jernbaner: 2808 km.
Landeveje: 125.575 km, asfalterede: 113.018 km (inkl. 2235 km motorveje), ikke-asfalterede: 12.557 km (1998).
Vandveje: 5046 km.
Rørledninger: råolie og naturgas.
Havne: Amsterdam, Delfzijl, Dordrecht, Eemshaven, Groningen, haarlem, Ljmuiden, Maastricht, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Vlissingen.
Lufthavne: 28.
Militærstyrke til rådighed: 4.083.349 personer.
Udgifter til militær i kr.: 50,05 mia. kr.
Udgifter til militær i procent af BNP: 1,5%.

Kilde: CIA, The World Factbook 2001, Udenrigsministeriets hjemmeside www.um.dk, Gyldendals Leksikon.