Sitemap | Avanceret søgning |
 
Dette dokument stammer fra:

Finland

Disse landefakta er udarbejdet i 2001

Placering: Nordeuropa mellem Sverige og Rusland, med kystlinie til Østersøen, Den Botniske Bugt og Den Finske Bugt
Areal: Ialt: 337.030 km2 Land: 305.470 km2 Vand: 31.560 km2
Landegrænser: Ialt: 2628 km Grænselande: Norge 729 km, Sverige 586 km, Rusland 1313 km
Kystlinje: 1126 km (omfatter ikke øer og indskæringer i kystlinien)
Klima: Koldt tempereret med mulighed for subarktiske tilstande, men forholdsvist mildt pga. strømmen i Nordatlanten, Østersøen og flere end 60.000 søer
Naturgeografi: Mest lave, flade eller bakkede områder med søer og lave bakker rundt omkring
Højeste og laveste punkt: Laveste punkt: Østersøen 0 m Højeste punkt: Haltiatunturi 1328 m
Råstoffer: Tømmer, kobber, zink, jernmalm, sølv
Naturkatastrofer: Ingen
Geografi - note: Lang grænse mod Rusland. Helsinki er den nordligste hovedstad på det europæiske kontinent. Befolkningen er koncentreret i et område langs kysten mod sydvest
Befolkning: 5.175.783 (juli 2001)
Aldersfordeling: 0-14 år: 18% (mænd 474.697; kvinder 456.584)15-64 år: 66,97% (mænd 1.750.660; kvinder 1.715.358) 65 år og derover: 15,03% (mænd 300.569; kvinder 477.645) (2001)
Befolkningsvækst: 0,16% (2001)
Fødsler: 10,69 fødsler pr. 1.000 indbyggere (2001)
Dødsfald: 9,75 dødsfald pr. 1.000 indbyggere (2001)
Spædbørnsdødelighed: 3,79 dødsfald pr. 1.000 fødsler (2001)
Forventet levetid: Hele befolkningen: 77,58 år, mænd: 73,92 år, kvinder: 81,36 år (2001)
Fertilitet: 1,7 fødsler pr. kvinde (2001)
Etniske grupper: Finner 93%, svenskere 6%, samere 0,11%, roma (sigøjnere) 0,12%
Religioner: evangelisk luthersk 89%, græsk ortodoks 1%, intet tilhørsforhold 9%, andre 1%
Sprog: finsk 93,4% (officielt sprog), svensk 5,9% (officielt sprog), små lappisk- og russisk-talende mindretal
Bogligt niveau: (15 år og opefter kan læse og skrive) Hele befolkningen: 100% (1980) Mænd: ikke opgjort, kvinder: ikke opgjort.
Styreform: Republik
Hovedstad: Helsinki
Valgret: 18 år; almindelig
BNP (købekraftsparitet): 922,74 mia. kr. (2000)
BNP (effektiv vækst rate): 5,6% (2000)
BNP pr. indbygger (købekraftsparitet): 175.720 kr. (2000)
Inflation - pris indeks: 3,4% (2000)
Arbejdsstyrke: 2,6 millioner. Fordelt på erhverv: serviceerhverv 32%, industri 22%, handel 14%, banker, forsikring og forretning 10%, landbrug og skovdrift 8%, transport og kommunikation 8%, byggeri 6%
Arbejdsløshedsprocent: 9,8% (2000)
Industri: metalprodukter, skibsbyggeri, papir og papirmasse, forarbejdning af kobber, fødevarer, kemikalier, tekstiler, beklædning
Landbrugsprodukter: korn, sukkerroer, kartofler; malkekøer, fiskeri
Eksport: Ialt: 346,3 mia. kr. (2000). Varer: maskineri og udstyr, kemikalier, metal, tømmer, papir og papirmasse. Partnere: EU 58% (Tyskland 13%, Sverige 10%, Storbritannien 9%, Frankrig 5%, Holland 4%) USA 8%, Rusland og Japan (1999)
Import: Ialt: 255 mia. kr. (2000). Varer: fødevarer, råolie og olieprodukter, kemikalier, transportudstyr, jern og stål, maskiner, garn og stof, grovfoder. Samhandelspartnere: EU 60% (Tyskland 15%, Sverige 11%, Storbritannien 7%), USA 8%, Rusland 7%, Japan 6% (1999)
Udlandsgæld: 234 mia. kr. (1993)
Økonomisk bistand: donorland ODA, 2,956 mia. kr. (1997)
Møntfod: euro
Telefoner: 2,861 millioner (1997)
Fjernsyn: 2.162.574 (1997)
Jernbaner: 5.865 km (2000)
Landeveje: Ialt: 77.796 km. Asfalteret: 49.789 km (inklusiv 444 km motorveje). Ikke asfalteret: 28.042 km (1999)
Vandveje: 6.675 km ialt
Rørledninger: naturgas 580 km
Havne: Hamina, Helsinki, Kokkola, Kotka, Loviisa, Oulu, Pori, Rauma, Turku, Uusikaupunki, Varkaus
Lufthavne: 156 (1996)
Militær styrke til rådighed: 1.251.700 (2001)
Udgifter til militær i kroner: 14,04 mia. kr. (finansåret 1998)
Udgifter til militær i procent af BNP: 2% (finansåret 1998)