Sitemap | Avanceret søgning |
 
Dette dokument stammer fra:

Afghanistan

Disse landefakta er udarbejdet i 2003

Opdateret 2011

Historie
Islam kom til regionen allerede i 600-tallet og fik udbredelse på bekostning af den hidtidige buddhistiske kultur. Landet blev til en moderne, samlet stat omkring år 1900 under emir Abdur Rahman.

Et statskup i 1973 afskaffede monarkiet med hjælp fra en antireligiøs venstrefløj. Nogle års stridigheder fulgte, hvorefter Sovjetunionen indfandt sig militært i landet. Fra 1979-1989 kæmpede lokale grupper en blodig "Hellig Krig" mod det sovjetstøttede styre, og i 1989 trak Sovjet sine tropper ud.

De interne stridigheder i landet fortsatte, men i 1996 havde den fundamentalistiske islamiske Talebanbevægelse opnået kontrol over det meste af landet. Dette kom til en brat afslutning i 2001, da de blev sat fra magten, som følge af terrorangrebet på New York d. 11. september samme år, af amerikansk ledede styrker, der støttede den interne opposition, den Nordlige Alliance.

Præsident Hamid Karzai ledede en toårig overgangsregering, der i 2004 blev genvalgt, og i 2005 blev det første parlamentsvalg siden 1969 gennemført. NATO har siden 2003 haft kommandoen og koordineringen af de fredsbevarende styrker i landet. I løbet af 2007 og 2008 forværredes sikkerhedssituationen yderligere i landet. Taleban havde kontrol over store dele af landet, og regeringen blev i stigende grad beskyldt for uduelighed og korruption, og der blev rejst tvivl om, hvorvidt det overhovedet var muligt for NATO-styrkerne at overvinde Taleban.

Geografi
Afghanistan ligger mellem Turkmenistan, Usbekistan, Tadsjikistan, Kina, Pakistan og Iran. Hovedstaden er Kabul. 

Areal
652.000 km2  

Landegrænser
I alt: 5,529 km. Grænselande: Kina 76 km, Iran 936 km, Pakistan 2,430 km, Tajikistan 1,206 km, Turkmenistan 744 km, Uzbekistan 137 km. 

Klima
Fastlandsklima. Der er store svingninger mellem årstiderne med varme, tørre somre og barske vintre med meget sne. Også inden for samme dag kan temperaturen svinge meget.

Højeste og laveste punkt
Laveste punkt: Amu Darya 258 m
Højeste punkt: Noshak 7,485 m  

Råstoffer
Naturgas, olie, kul, kobber, krom, talkum, barit, svovl, bly, zink, jernmalm, salt, ædel-og halvædelsten.  

Naturkatastrofer
Undertiden ødelæggende jordskælv i Hindu Kush bjergene; oversvømmelse; tørke.

Miljø
Begrænset adgang til ferskvand, begrænsede drikkevandsforsyninger, jordudpining, overgræsning, skovrydning (brænde og bygningsmateriale), ørkenspredning, luft- og vandforurening.


Befolkning

Indbyggere i alt
29,1 millioner (anslået) 
Bemærk: Dette er et væsentligt revideret tal, et tidligere estimat på 33,6 millioner blev fremskrevet fra den sidste afghanske folketælling, som fandt sted i 1979. Den blev aldrig afsluttet på grund af den sovjetiske invasion.

Aldersfordeling
0-14 år: 43.6 % (mænd 6,343,611/kvinder 6,036,673)
15-64 år: 54 % (mænd 7,864,422/kvinder 7,470,617)
65 år og derover: 2.4 % (mænd 326,873/kvinder 353,520) (2010 est.)  

Befolkningstilvækst
2,5 % (2010 est.) 

Fødsler
38,11 pr. 1000 indbyggere (2010 est.) 

Dødsfald
17,65 pr. 1000 indbyggere (2010 est.) 

Spædbarnsdødelighed
151,5 pr. 1000 fødsler (2010 est.) 

Fertilitet
5,5 børn pr. kvinde (2010 est.)  

Forventet levetid
mænd: 44,5 år, kvinder: 44, 9 år (2010 est.) 

Etniske grupper
Pashtunerne 42 %, tadsjikerne 27 %, hazaraerne 9 %, usbekerne 9 %, aimakkerne 4 %, tyrkere 3 %, balocherne 2 %, andre 4 %. 

Religioner
Sunni Muslim 80 %, Shia Muslim 19 %, andre 1 %.

Sprog
Afghansk persisk eller dari (officiel) 50 %, pashto (officiel) 35 %, Endelig er der adskillige minoritetssprog såsom usbekisk, turkmensk m.fl. (15 %). Der er i alt 45 sprog. 

Uddannelse
28,1 % af befolkningen over 15 år kan læse og skrive. (Mænd: 43,1 % Kvinder: 12.6 % (2000 est.)  


Regering 
 

Styreform
Islamisk republik med tokammersystem: Nationalforsamlingen består af Meshrano Jirga eller House of Elders (102 pladser, en tredjedel af medlemmerne vælges fra provinsrådene for fire år ad gangen, en tredjedel vælges fra lokale kommunalbestyrelser for tre år ad gangen, og en tredjedel udpeges af præsidenten for fem år ad gangen) og Wolesi Jirga eller House of People med 250 medlemmer valgt direkte for fem år ad gangen. 

Statsoverhoved: Præsident: Hamid Karzai
Udenrigsminister: Dr. Rangeen Dadfar Spanta
Finansminister: Dr. Anwar-ul Haq Ahadi  

Valgret
18 år  

Uafhængighed
Afghanistan har aldrig været en officiel koloni, men landet var reelt stærkt styret af England fra ca. 1880-1920.

Økonomi
Landets økonomi er præget af mange års krig, og statsbudgettet afhænger for nuværende af internationale donorer. Der er dog tegn på stigende økonomisk aktivitet og flere udenlandske investeringer i landet, siden overgangsregeringen blev indsat i 2002. 

BNP
købekraftsparitet pr. indbygger: 5500 kroner (2010 anslået)  

Befolkning under fattigdomsgrænsen
37 %  

Arbejdsstyrke
15 millioner (2004 anslået)
Fordelt på erhverv: landbrug 78,6 %, industri 5,7 %, service 15,7 % (2009 anslået)  

Arbejdsløshedsprocent
35 % (2008 anslået)  

Industri
Produktion i begrænset omfang af stof, sæbe, møbler, sko, gødning og cement samt håndvævede tæpper, naturgas, kul og kobber. 

Landbrugsprodukter
Opium, hvede, frugt, nødder, uld, lammekød, fåreskind og lammeskind. 

Eksport
2,9 milliarder kroner (2008 anslået)
Varer: opium, frugt, nødder, håndvævede tæpper, uld, bomuld, skind og pelse, ædel- og halvædelsten.
Største handelspartnere: USA (26,5 %), Indien (23,1 %), Pakistan (17,4 %), Tajikistan (12,5 %). (2008)  

Import
28,5 mia. kroner (2009 anslået)
Varer: Maskiner og andre kapitalgoder, mad- og olieprodukter; primært forbrugsgoder.
Største handelspartnere: Pakistan (26,8 %), USA (24,8 %), Indien (5,2 %), Tyskland (5,1 %), Rusland (4,1 %). (2009)  

Udlandsgæld
14,5 milliarder kroner (2008/2009 anslået)  


Transport 

Motor- og hovedveje
total: 42.150 km  

Uasfalterede veje
29.800 km (2006)

Kilder: Den Store Danske Encyklopædi, CIA - The World Factbook.

Afghanistan - stort kort

Afghanistan - kort over landet

Landeportræt