Sitemap | Avanceret søgning |
 
Dette dokument stammer fra:

Kina

Disse landefakta er udarbejdet i 2006

Historie

Allerede 1650 f.Kr. bliver det første dynasti, Shangdynastiet, grundlagt, og herefter følger godt 3500 år med forskellige dynastier. Europæerne ankommer til landet omkring 1500 e.Kr. og indleder handelsrelationer. Qingdynastiet falder i 1912, da Sun Yat-Sen bliver præsident og grundlægger Kina som republik. I de følgende år udspiller der sig voldsomme interne magtkampe mellem stridende lokale ledere og en øget japansk tilstedeværelse i landet. Efter 1. Verdenskrig opstår Kinas Kommunistiske Parti som oprør mod japansk indflydelse og mod de traditionelle konfucianske værdier. Slagordet er kulturel fornyelse. I 1920'erne kæmper Sun Yat-Sens parti GMD (med Chiang Kai-Shek i spidsen) og kommunisterne om magten. Denne borgerkrig bliver yderligere kompliceret af en japansk invasion i 1931, som de to kæmpende parter må gøre fælles front mod. Efter Japans kapitulation i 1945 fortsætter krigen mellem GMD og kommunistpartiet, som sidstnævnte vinder med Mao Zedong i spidsen. Chiang Kai-shek flygter til Taiwan i 1949 og danner eksilregering. Kommunistpartiet har haft magten i landet siden, men efter at Deng Xiaoping blev premierminister i 1976, har den kinesiske regering taget afstand fra flere af Maos radikale tiltag - bl.a. hans kampagne om industriel omstrukturering, "Det Store Spring Fremad", der medførte 20 mio. menneskers død af hungersnød. Også Maos 'Kulturrevolution', der indebar massive angreb, fængslinger og henrettelser af alle kritiske kræfter, er siden blevet fordømt. Dengs politik forvandlede landet fra et totalitært til et autoritært land, hvor den enkelte borger har større frihed og sikkerhed. Landet har gennemgået store økonomiske reformer, og de internationale relationer med bl.a. USA er normaliseret. I 1989 samledes tusindvis af studenter på Den Himmelske Freds Plads midt i Beijing for at kræve gennemgribende reformer. De fik støtte af mange andre samfundsgrupper, men demonstrationen blev slået brutalt ned natten mellem 4. og 5. juni samme år. I de følgende år var Kina delvist isoleret og reformerne stod stille, men så tog de igen fart og Kina gennemlever nu en voldsom økonomisk vækst - 7-10 pct. årligt. I forbindelse med sygdommen SARS, der ramte mange lande i foråret 2003, indrømmede den nye regering, at der var blevet begået en fejl. Og det var helt nye toner i Kina.

Geografi

Landet grænser til Rusland, Mongoliet, Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Afghanistan, Pakistan, Indien, Nepal, Bhutan, Myanmar/Burma, Laos og Vietnam. Det har kyster ud til Det Gule Hav, Det Østkinesiske Hav og Det Sydkinesiske Hav. Arealet er på 9,6 millioner kvadratkilometer, og hovedstaden hedder Beijing.

Klima

Ekstremt varierende - lige fra tropisk i syd til subarktisk i nord.

Miljø

Luftforurening (drivhusgasser) fra kul, syreregn, vandmangel, vandforurening fra ikke-renset affald, skovrydning, tab af ca. 1/5 af landbrugsjorden (pga. erosion og økonomisk udvikling), ørkenspredning, handel med truede dyrearter. Kina har underskrevet, men ikke ratificeret Kyoto-protokollen.

Årligt elforbrug pr. indbygger
758 KWh (1999)

Energiforbrug pr. indbygger omregnet til tilsvarende olieforbrug (olieækvivalenter)
907 kg (1997)

Årlig CO2-udledning pr. indbygger
2,5 metriske tons (1998)

Landets andel af den globale CO2-emmission
12,8 pct. (1998)

Befolkningen

Størstedelen af befolkningen er Han-kinesere (91,9 pct.). Hertil kommer mange etniske minoritetsgrupper som f.eks. zhuang, uygur, hui, yi, tibetanere, miao, manchu, mongoler, buyi, koreanere m.fl. (8,1 pct.) Hovedsproget er mandarin, som 93,5 pct. af befolkningen taler. Der er 55 officielle minoritetssprog i landet, heriblandt cantonesisk, shanghainesisk, minbei, minna, xiang, hakka m.fl. Kina har i alt 201 sprog.

Befolkning
1,3 milliarder (anslået 2003)

Befolkningstilvækst
0,73 pct. pr. år (2000-2005 perspektiv)

Fødsler
14,5 pr. 1000 indbyggere (2000-2005 perspektiv)

Dødsfald
7,0 pr. 1000 indbyggere (2000-2005 perspektiv)

Spædbarnsdødelighed
36,6 pr. 1000 fødsler (2000-2005 perspektiv)

Fertilitetsrate
1,83 børn pr. kvinde (2000-2005 perspektiv)

Forventet levetid
mænd: 68,9 år, kvinder: 73,3 år (2000-2005 perspektiv)

Kommunikation og kultur

Jernbanelinjer
71.600 km

Motor- og hovedveje
1.402.698 km

Uasfalterede veje
1.088.494 km

Antal lange film produceret i landet pr. år
154 (1993)

Antal købte biografbilletter pr. indbygger pr. år
12,3 (1991)

Antal bogtitler produceret i landet pr. år
100.951 (1994)

Antal TV pr. 1000 indbyggere
321 (1997)

Antal radioer pr. 1000 indbyggere
335 (1997)

Antal daglige avistitler produceret i landet
44 (1996)

Antal læsere af daglige aviser pr. 1000 indbyggere
42 (1996)

Telefoner i brug
135 millioner (2000)

Internetbrugere
45,8 millioner (2002)

Uddannelse

91,7 pct. af mændene og 76,3 pct. af kvinderne over 15 år kan læse (2000 perspektiv)

Religion

Ifølge officielle statistikker er landet ateistisk. Der er dog store grupper af aktive buddhister, taoister, konfucianister, muslimer, kristne og jøder.

Styreform

Folkerepublik. Præsident: Hu Jintao. Premierminister: Wen Jinbao. Kommunistpartiet har magtmonopol.

Økonomi

De sidste to årtier har landet gennemgået intens økonomisk udvikling med en vækstrate på 9-10 pct. Landet forventes fortsat at have en vækst på over 7 pct. De økonomiske reformer har medført stor social ulighed til trods for den formelle ideologi om socialisme.

Møntfod
1 kinesisk yuan renminbi = 0,71 kroner (februar 2004)

BNP
Købekraftsparitet pr. indbygger: 25.566 kroner (2000 perspektiv)

Befolkning under fattigdomsgrænsen
10 pct. (2001 anslået)

Inflationsrate
- 0,8 pct. (2002 anslået)

Arbejdsstyrke
706 millioner (2000 anslået)

Fordelt på erhverv
landbrug 50 pct., industri 23 pct., service 27 pct. (2002 anslået)

Arbejdsløshedsprocent
i byområder: 10 pct., i landområderne er arbejdsløsheden højere. (2002 anslået)

Industri
jern og stål, kul, maskinbyggeri, krigsudrustning, tekstiler og klæder, olie, cement, kemisk gødning, fodtøj, legetøj, madforarbejdning, biler, elektroniske forbrugsvarer, telekommunikation.

Landbrugsprodukter
ris, hvede, kartofler, durra, jordnødder, te, hirse, byg, bomuld, oliefrø, svinekød, fisk.

Eksport
1970,8 mia. kroner (2002)

Eksportvarer
maskiner og udstyr, tekstiler, tøj, fodtøj, legetøj og sportsudstyr, mineralske brændstoffer.

Største samhandelspartnere (eksport)
USA 24,4 pct., Hong Kong 17,5 pct., Japan 16,9 pct. (2001)

Import
1716,1 mia. kroner (2002)

Importvarer
maskiner og udstyr, mineralske brændstoffer, plastic, jern og stål, kemikalier.

Største handelspartnere (import)
Japan 17,6 pct., Taiwan 11,2 pct., USA 10,8 pct. (2001)

Udlandsgæld
664,5 mia. kroner (2000)

International økonomisk bistand modtaget pr. indbygger
ca. 13 kroner (1999)

Udgifter til militær i procent af BNP
2,1 pct. (2000 perspektiv)

Kilder

Den Store Danske Encyklopædi, CIA - The World Factbook, UNESCO Institute of Statistics, UNESCO World Culture Report 2000, Udenrigsministeriets Landefakta; United Nations World Population Prospects Population Database, Human Development Index, Ethnologue, EKF

Note: Tallene for visse af de statistiske kategorier er ikke tilgængelige, hvilket kan skyldes landets økonomiske, politiske elle