Sitemap | Avanceret søgning |
 
Dette dokument stammer fra:

Serbien

Disse landefakta er udarbejdet i 2012

Historie
Serbiens historie har været præget af omskiftelige styrer og forskellige krige. Det første kendte serbiske fyrstendømme blev dannet i anden halvdel i 1000-tallet. Området har gennem årene ændret størrelse og styreform mange gange og det nuværende Montenegro, Hercegovina, Kosovo og Makedonien har alle været en del af det Serbiske rige på et tidspunkt. Kongemagten havde deres hovedsæde i provinsen Raska, der ligger i det nuværende Kosovo.  

I 1300-tallet herskede kejser og zar Dusan (1331-52) fra Donau til langt ned i Grækenland og ud til Adriaterhavet fra nord for Dubrovnik til Den Korinthiske Bugt samt over næsten hele Albanien. Under samme kejser blev den serbiske kirke ortodoks. Den havde sit hovedsæde i Pez i Kosovo. Det kan give svar på hvorfor Kosovo har så stor betydning for Serbien.

Det store rige holdt kun kortvarig efter krig mod osmannerne. Det sidste serbiske fyrstendømme blev opløst efter en krig i 1459 mod osmannerne. De fleste serbere bevarede deres ortodokse kristne tro under de muslimske osmannerne.  

Helt op til slutningen af 1800-tallet var der gentagende voldelige konflikter mod osmannerne. I 1914 fik en serbisk students drab på den østrig-ungarske tronfølger udløst et østrig-ungarsk angreb på landet, hvad der siden hen udløste 1. Verdenskrig.

Efter 1. Verdenskrig blev Jugoslavien dannet. 2. Verdenskrig ændrede igen på landets sammensætning og struktur og i 1945 genskabte Tito Jugoslavien. Under Tito fik landet en stalinistisk grundlov som blev ændret mange gange og gjorde Jugoslavien til et af de mere udviklede lande i det gamle Østeuropa. Efter Titos død i 1980 blev landet ramt af store økonomiske problemer, og der opstod spændinger mellem de forskellige republikker, og da Slovenien og Kroatien den 25. juni 1991 erklærede sig uafhængige af Jugoslavien angreb den jugoslaviske forbundshær Slovenien.

21. november 1995 underskrev de serbiske, kroatiske og bosniske ledere en fredsaftale i Dayton, Ohio, USA. Internationale fredsbevarende styrker blev indsat i området primært i Bosnien og Kosovo.


Geografi
Serbien ligger i det sydlige Centraleuropa mellem Makedonien og Ungarn.

Areal
77.474 km2

Landegrænser
I alt: 2.026 km. Grænselande: Bosnien-Hercegovina 302 km, Bulgarien 318 km, Kroatien 241 km, Ungarn 151 km, Kosovo 352 km, Makedonien 62 km, Montenegro 124 km, Rumænien 476 km

Klima
Kontinentalt klima i nord med varme somre og kolde vintre. I den sydlige del af landet har de kontinentalt middelhavsklima med milde til varme somre og kolde vintre.

Højeste og laveste punkt
Laveste punkt: Donau og Timok-floderne 35 m
Højeste punkt: Midzor 2.169 m

Råstoffer
Olie, gas, kul, jernmalm, kobber, zink, antimon, krom, guld, sølv, magnesium, pyrit, kalksten, marmor og salt

Naturkatastrofer
Jordskælv

Miljø
Luftforurening omkring Beograd og andre industrielle byer. Desuden er floden Sava forurenet af industrielt spildevand. Floden løber ud i Donau-floden. 


Befolkning

Indbyggere i alt
7.310.555 (juli 2011 est.)

Aldersfordeling
0-14 år: 15,1 % (mænd 567.757 / kvinder 532.604)
15-64 år: 68,5 % (mænd 2.503.490 / kvinder 2.500.949)
65 år og derover: 16,5 % (mænd 493.436 / kvinder 712.319) (2011 est.)

Befolkningstilvækst
-0,467 % (2011 est.) 

Fødsler
9,19 fødsler pr. 1000 indbyggere (2011 est.) 

Dødsfald
13,85 dødsfald pr. 1000 indbyggere (2011 est.) 

Spædbarnsdødelighed
6,52 dødsfald pr. 1000 fødsler (2011 est.) 

Fertilitet
1,4 børn pr. kvinde (2011 est.)  

Forventet levetid
mænd: 71,53 år
kvinder: 77,34 år (2011 est.) 

Etniske grupper
Serbere 82,9 %, ungarere 3,9 %, romani 1,4 %, jugoslaver 1,1 %, bosniere 1,8 %, montenegrinere 0,9 %, andre 8 % (2002 census)

Religioner
Serbisk ortodoks 85 %, katolikker 5,5 %, protestanter 1,1 %, muslimer 3,2 %, uspecificerede 2,6 %, andre, ukendt eller ateister 2,6 % (2002 census)

Sprog
Serbisk (official) 88,3 %, ungarsk 3,8 %, bosniere 1,8 %, romani 1,1 %, andre 4,1 %, ukendt 0,9 % (2002)

Uddannelse
96,4 % af befolkningen over 15 år kan læse og skrive. 


Regering  

Styreform
Republik

Hovedstad
Beograd med 1,115 millioner indbyggere (2009)

Den lovgivende magt ligger hos et parlament med 250 medlemmer. De er valgt for en fireårsperiode.

Statsoverhoved: Præsident Boris Tadic (siden 11. juli 2004)
Statsminister: Premiereminister Mirko Cvethovic (siden 7. juli 2008)


Valgret
18 år

Uafhængighed
5. juni 2006, hvor unionen mellem Serbien og Montenegro blev opløst


Økonomi

BNP
købekraftsparitet pr. indbygger: 60.858 kroner (2011)  

Befolkning under fattigdomsgrænsen
8,8 % (2010)

Arbejdsstyrke
3,35 millioner (2011 anslået)
Fordelt på erhverv: landbrug 23,9 %, industri 20,5 %, service 55,6 % (2009)  

Arbejdsløshedsprocent
16,7 % (2011)  

Industri
Udvinding af metaller, møbler, fødevarefremstilling, maskiner, kemikalier, sukker, dæk, beklædning og medicin .

Landbrugsprodukter
Hvede, majs, sukkerroer, solsikkeplanter, bær, kvæg, svin og mælk

Eksport
100,23 milliarder kroner (2011 anslået)

Varer: jern og stål, gummi, tøj, hvede, frugt og grøntsager, metaller, elektriske apparater, metalvarer, våben og ammunition

Største handelspartnere: Italien (11,5 %), Bosnien-Hercegovina (11,2 %), Tyskland (10,5 %), Montenegro (8,4 %), Rumænien (6,3 %), Rusland (5,4 %), Makedonien (4,9 %), Slovenien (4,4 %). (2010 anslået)  

Import
96,49 milliarder kroner (2011 anslået)

Største handelspartnere: Rusland (12,8 %), Tyskland (10,6 %), Italien (8,5 %), Kina (7,2 %), Ungarn (4,9 %) (2010 anslået)  

Udlandsgæld
195,11 milliarder kroner (2011 anslået)  


Transport 

Motor- og hovedveje
total: 41.913 km 

Asfalterede 26.007 km
Uasfalterede 15.906 km 


Internationale anliggender
Serbien og flere andre lande protesterer mod det internationale samfunds anerkendelse af Kosovo som selvstændig stat. NATO har fredsbevarende styrker i landet.  

Kilder: Den Store Danske Encyklopædi, CIA - The World Factbook , og JP-Politikens bibliotek.

Serbien

Kort over området