Sitemap | Avanceret søgning |
 
Dette dokument stammer fra:

Irak

Disse landefakta er udarbejdet i 2011

Historie  

Irak var fra 1600-tallet en del af det Osmanniske Rige, men i løbet af første verdenskrig blev landet besat af Storbritannien, og i 1920 blev det erklæret under britisk administration. Henover de næste 12 år opnåede Irak i etaper sin selvstændighed som et kongerige. En "republik" blev proklameret i 1958, men i virkeligheden var det en serie af stærke mænd, der regerede landet indtil 2003. Den sidste var Saddam Hussein. 

Territoriale stridigheder med Iran førte til en kostbar otte år lange krig (1980-1988). I august 1990 angreb Irak Kuwait, det vi kender som Golfkrigen, men med hjælp fra en amerikansk ledede FN-koalition lykkedes deres invasion ikke. Efter Kuwaits befrielse i 1991, krævede FNs Sikkerhedsråd at Irak skulle skrotte alle masseødelæggelsesvåben og langtrækkende missiler, og give FN lov til at foretage inspektioner. I 2003 førte Iraks manglende overholdelse af Sikkerhedsrådets resolutioner til en amerikansk ledet invasion af Irak og fordrivelse af Saddam Hussein-regimet.  

Internationale styrker har siden været til stede i Irak for at hjælpe med at skabe sikkerhed og for at træne og vejlede de irakiske sikkerhedsstyrker. I oktober 2005 godkendte irakere en forfatning i en national folkeafstemning og i henhold til dette dokument, valgte landet et 275 medlemmer til Repræsentanternes Råd. I januar 2009 afholdt Irak valg til provinsrådene i alle provinser med undtagelse af de tre provinser bestående af Kurdistans regionale regering og Kirkuk provinsen. Irak afholdte valg i marts 2010 og i december 2010 blev den nye regering godkendt. 
 

Geografi
Landet ligger i mellemøsten inde i den persiske golf, mellem Iran og Kuwait.  

Areal
438.317 km2, som er lidt mindre end Sverige.  

Landegrænser
I alt: 3.650 km

Grænselande:
Iran 1.458 km, Jordan 181 km, Kuwait 240 km, Saudi Arabien 814 km, Syrien 605 km og Tyrkiet 352 km.  

Klima
Størstedelen af landet er ørken. Varme, tørre somre og milde vintre. I den nordlige bjergrige del som grænser op til Tyrkiet og Iran, oplever de kolde, snerige vintre.  

Højeste og laveste punkt
Laveste punkt:
Persiske Golf 0 meter
Højeste punkt:
ikke navngivet bjergtop 3.611 m; bemærk - denne bjergtop er hverken Gundah Zhur 3.607 m eller Kuh-e Hajji-Ebrahim 3.595 m. 

Råstoffer
Råolie, naturgas, fosfater og svovl

Naturkatastrofer
Støvstorme, sandstorme og oversvømmelse  

Miljø
Regeringens forsøg på at styre landets vandbeholdning har drænet de fleste af de beboede marskområder øst for An Nasiriyah. Områderne er plaget af at de vandløb og floder, der før tilførte vand til området, er tørret ud. Marsk-arabere, der beboede disse områder i tusinder af år, er blevet fordrevet, da ødelæggelsen af ​​ deres naturlige levesteder udgør en alvorlig trussel mod områdets dyreliv og dermed også befolkningen. Landet har desuden alvorlige udfordringer med luft- og vandforurening, jordbundsforringelse (tilsaltning) og erosion; ørkendannelse.  

Befolkning

Indbyggere i alt
30.399.572 (juli 2011 est.)  

Aldersfordeling
0-14 år: 38 % (mænd 5.882.682 / kvinder 5.678.741)
15-64 år: 58,9 % (mænd 9.076.558 / kvinder 8.826.545) 
65 år og over: 3,1 % (mænd 435.908 / kvinder 499.138) (2011 est.)  

Indbyggere i de største byer
Baghdad 5,751 millioner; Mosul 1,447 millioner; Erbil 1,009 millioner; Basra 923.000; As Sulaymaniyah 836.000 (2009).

Etniske grupper
Arabere 75 % - 80 %, Kurdere 15 % - 20 %, Tyrkere, Assyriske og andre 5 %. 

Religioner
Muslimer (officiel) 97 % (Shia 60 % - 65 %, Sunni 32 % - 37 %), kristne eller andre 3 %.  

Sprog
Arabisk (officielt), kurdisk (officielt i kurdiske regioner), Tyrkisk (Tyrkoman - en tyrkisk dialekt), Assyrisk, Armensk. 

Uddannelse
74,1 % af befolkningen kan læse (2000 est.) 
 

Regering

Styreform
Parlamentarisk demokrati
Statsoverhoved: Præsident Jalal Talabani (siden d. 6. april 2005)
Regeringsleder:
Premiereminister Nuri al-Maliki (siden d. 20. maj 2006)  

Hovedstad
Baghdad  

Valgret
18 år


Økonomi
  

BNP
Købekraftsparitet pr. indbygger: 20.033 dk.kr.  

Befolkning under fattigdomsgrænsen
25 % (2008 est.)  

Arbejdsstyrke
8,5 millioner (2009 est.)
Fordelt på erhverv: Landbrug 21,6 %, Industri 18,7 %, service 59,8 % (2008) 

Arbejdsløshedsprocent
15,3 % (2009 est.) 

Industri
Råolie, kemikalier, tekstiler, læder, byggematerialer, forarbejdning af fødevarer, gødning, metal fabrikation og behandling  

Landbrugsprodukter
Hvede, byg, ris, grøntsager, bomuld, kvæg, får, fjerkræ 

Eksport
259 milliarder kr. (2010 est)  

Eksportvarer
Råolie, råmaterialer bortset fra brændstoffer, fødevarer og levende dyr
Største handelspartnere: USA 25,2 %, Indien 15,1 %, Sydkorea 9,9 %, Italien 9,2 %, Kina 8,5 % (2009)  

Import
224 milliarder kr. (2010 est.)  

Importvarer
Fødevarer, medicin og diverse produkter
Største handelspartnere: Tyrkiet 23,8 %, Syrien 16,6 %, Kina 8,5 %, USA 8,3 % (2009) 

Udlandsgæld
277 milliarder kr.  


Transport 
 

Jernbanelinjer
2.272 km  

Motor- og hovedveje
Total: 44.900 km.

Uasfalterede veje
7.049 km  

Havnebyer
Al Basrah, Khawr az Zubayr, Umm Qasr 

Irak - kort over området

Irak - kort over landet

Landeportræt