Sitemap | Avanceret søgning |
 
Dette dokument stammer fra:

Cameroun

Disse landefakta er udarbejdet i 2010

Historie
Det nuværende Cameroun  var befolket allerede i 400-tallet , da Sao-folket  slog sig ned i området omkring Tchad-søen. I 1400-tallet invaderede kotokoerne området. Desuden indvandrede  pygmæer og bantutalende folkeslag og fra 1000-tallet også muslimske Fulani.

Portugiserne kom første gang i 1472. De etablerede plantagedrift og slavehandel, som bestod i mere end 300 år. I 1884 erobrede tyskerne  landet og anlagde veje og jernbaner og begyndte at opbygge et uddannelsessystem. Under 1. Verdenskrig blev tyskerne fordrevet af franske og britiske tropper. I 1919 blev landet opdelt i et østligt fransk og et vestligt britisk område.  

Fransk Cameroun blev selvstændigt i 1960. Mens britisk Cameroun var præget af interne politiske stridigheder, som kulminerede i en opdeling af landet, hvor den nordlige del af landet blev indlemmet i Nigeria og den sydlige del indgik i en føderation med det nu selvstændige Cameroun. Fra 1966  var landet styret som en et-partistat, men i 1990 blev præsidenten presset til at indføre flerpartisystem. Det første valg blev afholdt i 1992 og vundet af den siddende præsident, Paul Biya. Oppositionen og uafhængige valgobservatører mente dog, at valget havde været præget af valgsvindel. Biya blev genvalgt i både 1997 og 2004.

Geografi
Cameroun ligger i det vestlige Afrika. Landet grænser op til Nigeria, Chad, Den Central Afrikanske Republik, Congo, Guinea og Gabon. Hovedstaden hedder Yaoundé. 

Areal:
I alt: 475.440 km2, Land: 472.710 km2, Vand: 2.730 km2 

Landegrænser:
I alt: 4.591 km. Grænselande: Central Afrikanske Republik 797 m; Chad 1.094 km; Congo 523 km; Guinea 189 km, Gabon 298 km; Nigeria 1.690 km. 

Kystlinje
402 km  

Klima
Varierende, fra tropiske klima ved kysten, til halvtørt og varmt i den nordlige del.  

Højeste og laveste punkt:
Laveste punkt: Atlanterhavet 0 m
Højeste punkt: Fako 4.095 (Mt. Cameroun)

Råstoffer
Råolie, bauxit, jern, tømmer og vandkraft.  

Naturkatastrofer
Vulkansk aktivitet ved Lake Nyos og Lake Monoun.  

Miljø
Der er problemer med utilstrækkelig adgang til drikkevand, skovrydning, rovfiskeri, ørkendannelse, og krybskytteri, der truer landets bestande af vilde dyr.  

 

Befolkning

Indbyggere i alt
:
18.879.301 (2009 est.)  

Aldersfordeling
0-14 år: 40,9 % (mænd 3.891.762 / kvinder 3.822.870)
15-64 år: 55,9 % (mænd 5.298.143 / kvinder 5.250.493)
65 år og derover: 3,3 % (mænd 283.289 / kvinder 332.744) (2009 est.)  

Befolkningsvækst
2,19 % (2009 est.)  

Fødsler
34,1 fødsler pr. 1.000 indbyggere (2009 est.)  

Dødsfald
12,2 dødsfald pr. 1.000 indbyggere (juli 2009 est.)  

Spædbarnsdødelighed
63,34 pr. 1000 fødsler (2009 est.)  

Fertilitetsrate
4,33 børn pr. kvinde (2009 est.)  

Forventet levetid
Hele befolkningen: 53,69 år
Mænd: 52,89 år
Kvinder: 54,52 år (2009 est.) 

Hiv/aids-smittede
540.000 (2007 est.)  

Antal hiv/aids-dødsfald pr. år
39.000 (2007 est.)

 

Etniske grupper
Cameroun Highlanders 31 %, Equatorial Bantu 19 %, Kirdi 11 %, Fulani 10 %, Nordvestlig Bantu 8 %, Østlig Nigritic 7 %, andre afrikanske grupper 13 %, ikke afrikanere mindre end 1 %.  

Religioner
Oprindelige afrikanske religioner 40 %, Kristne 40 %, Muslimer 20 %. 

Sprog
Fransk og engelsk er officielle sprog, ud over det tales der 24 forskellige afrikanske sprog.  

Uddannelse
67,9 % af befolkningen over 15 år kan læse (2001 est.)  

 

Regering

Styreform
Republik.
Statsoverhoved: Præsident Paul Biya (siden 6. november 1982).
Regeringsleder: Premierminister Philemon Yang (siden 30. juni 2009).  

Valgret:
20 år 

 

Økonomi  

Cameroun har potentiale for at udvikle en god og varieret råvarebaseret økonomi. Faldende priser for olie, kaffe og kakao i midten af 1980-erne medførte dog en voldsom nedgang i landets økonomiske vækst. Men i de senere år har økonomien været i bedring.

BNP
Købekraftsparitet: 244 milliarder kr. (2008 est.)

BNP pr. indbygger
13.149 kroner (2008 est.)  

Inflationsrate
5,3 % (2008 est.)  

Arbejdsstyrke
6,759 millioner (2008 est.)  

Fordelt på erhverv
Service 17 %, industri 13 %, landbrug 70 % (2001 est.)  

Arbejdsløshedsprocent
30 % (2001 est.)  

Befolkning under fattigdomsgrænsen
48 % (2000 est.)  

Industri
Råolie, aluminium, fødevarer, tekstiler, tømmer.  

Landbrugsprodukter
Kaffe, kakao, bomuld, gummi, bananer, korn, kvæg og tømmer  

Eksport
26,9 mia. kroner (2008 est.)  

Eksportvarer
Olie og petroleum produkter, tømmer, kakaobønner, aluminium, kaffe og bomuld.  

Største samhandelspartnere (eksport)
Spanien 19,8 %, Italien 13,5 %, USA 10,6 %, Frankrig 8,2 %, Holland 8,1 %, Kina 7,9 %, Belgien 4 % (2008)  

Import
24,6 mia. kroner (2008 est.) 

Importvarer
Olie, maskiner og udstyr, byggemateriale, fødevarer, tekstiler.  

Største handelspartnere (import)
Frankrig 21,1 %, Nigeria 13,8 %, Kina 9,5 %, Belgien 6,1 % (2008)  

Udlandsgæld
17,2 mia. kroner (2008 est.)

 

Transport  

Jernbanelinjer
987 km (2008)  

Motor- og hovedveje
5.000 km (2004)  

Uasfalterede veje
45.000 (2004) 

 

Kommunikation

Faste telefonforbindelser i landet er gammelt og slidt, og der findes under 1 telefon per 100 personer. Mobiltelefoner er derimod langt mere brugt med 33 telefoner per 100 personer.  

Internetbrugere
725.000 (2008)

 

Militær  

Militær styrke til rådighed
Mænd 16-49 år: 4.321.175, Kvinder 16-49: 4.228.625 (2008 est.) 

Udgifter til militær i procent af BNP
1,3 % af BNP 

 

Kilder
Den Store Danske Encyklopædi, CIA - The World Factbook, UNESCO Institute of Statistics, Udenrigsministeriets Landefakta.

Cameroun

Cameroun - oversigtskort

Landeportræt
Tema
Cameroun og udvikling
I Cameroun er børnearbejde meget udbredt, og det er med til at holde landet underudviklet. Børnene kommer ikke i skole, fordi de skal arbejde. Dermed kan de ikke være med til at udvikle landet. Det er en ond cirkel.