Sitemap | Avanceret søgning |
 
Dette dokument stammer fra:

Danmark

Disse landefakta er udarbejdet i 2009

Historie

Det danske monarki er blandt de ældste i verden og kan med sikkerhed føres tilbage til Gorm den Gamle (død 958). I vikingetiden hærgede skandinaviske vikinger hele Vesteuropa, og Danmark havde en førende position som nordeuropæisk stormagt indtil 1600-tallet, da svenskekrigene førte til tabet af landet øst for Øresund. I 1800-tallet førte Napoleons-krigene og senere krig mod Tyskland yderligere til afståelsen af Norge og tabet af Sønderjylland.

Ved Grundloven af 5. juni 1849 blev det enevældige kongedømme ændret til et demokratisk, konstitutionelt monarki. Danmark holdt sig neutralt under 1. Verdenskrig. Under 2. Verdenskrig var landet besat af Tyskland fra 1940-45. Årene efter krigen var præget af vareknaphed. Udenrigspolitisk orienterede landet sig mod det internationale samfund med optagelsen i FN og Atlantpagten (NATO). Gennem 1950'erne og 1960'erne blev velfærdsstaten udviklet efter den skandinaviske model, med lige ret for alle borgere til alle samfundets goder. Dette blev finansieret gennem skatter, men fra 1980'erne fik stigende udlandsgæld og økonomisk krise borgerlige regeringer til at indføre delvis brugerbetaling på enkelte områder.

Efter en folkeafstemning blev Danmark i 1973 medlem af Det Europæiske Fællesskab, EF (i dag Den Europæiske Union, EU). Danmark har fået indført fire forbehold fra Maastricht-traktaten, hvilket blandt andet betyder, at landet står uden for den økonomiske og monetære union (EMU) og ikke har indført den fælles europæiske valuta, euroen.

Geografi

Danmark ligger mellem Østersøen og Nordsøen og udgøres af en halvø og flere øer nord for Tyskland. Terrænet er lavt og fladt med mindre bakkeområder. Landegrænsen mod Tyskland er på 67 kilometer. Ressourcerne omfatter råolie, naturgas, fisk, salt, kalksten, sten, grus og sand. Hovedstaden er København, og landets areal er på 43.094 kvadratkilometer.

Klima

Tempereret; fugtigt og overskyet; milde, blæsende vintre og kølige somre.

Årligt elforbrug pr. indbygger
5.966 KWh (2000)

Årlig CO2-udledning pr. indbygger
9,45 tons (2002)

Dagligt forbrug af olie 
190.600 tønder (2007 anslået)

Årligt forbrug af naturgas 
4,5 milliarder kubikmeter (2007 anslået)

Befolkningen

Hovedsageligt etniske danskere, endvidere mindre grupper af grønlændere, færinger, tyskere, tyrkere, arabere, iranere, somaliere m.fl. Hovedsproget er dansk, et vestnordisk sprog tilhørende den germanske stamme. Endvidere færøsk, grønlandsk (en eskimoisk dialekt), tysk (lille mindretal) og små grupper af tyrkisk, arabisk, iransk, somalisk og urdu.

Befolkning
5,5 millioner (2009 anslået)

Befolkningstilvækst
0,28 % pr. år (2009 anslået)

Fødsler
10,71 pr. 1000 indbyggere (2008 anslået)

Dødsfald
10,25 pr. 1000 indbyggere (2008 anslået)

Spædbarnsdødelighed
4,34 pr. 1000 fødsler (2009 anslået)

Fertilitetsrate
1,74 børn pr. kvinde (2009 anslået)  

Forventet levetid
Hele befolkningen: 78,3
Mænd: 75,96
Kvinder: 80,8 år (2009 anslået)  

Sundhed

HIV-/AIDS-smittede
4.800 mennesker eller 0,2 % af befolkningen (anslået 2007)

Antal AIDS-dødsfald pr. år
Mindre end 100 (anslået 2003)

Kommunikation og kultur

Jernbanelinjer
2644 km

Motor- og hovedveje
Hovedveje: 72.362 km

Uasfalterede veje
Oplysning ikke tilgængelig

Fastnettelefoner
2,8 millioner (2007)  

Mobiltelefoner 
6,2 millioner (2007)

Internetbrugere
3,5 millioner (2007)

Uddannelse
99 % af befolkningen over 15 år kan læse, resten regnes for funktionelle analfabeter (2003 anslået).

Religion

Evangelisk-luthersk 95 %, andre protestanter og romersk-katolske 3 %, muslimer 2 %.

Styreform

Konstitutionelt monarki. Statsoverhoved: Margrethe d. 2. (fra 1972). Statsminister: Lars Løkke Fogh Rasmussen (fra 2009).

Økonomi

Den danske økonomi er i international sammenhæng en lille og samtidigt meget åben økonomi. Danmark er således i stor udstrækning afhængig af udenrigshandlen, som udgør omkring 2/3 af det samlede BNP. Danmark har gennem årene konsekvent arbejdet for en liberalisering af verdenshandelen i blandt andet WTO, OECD og EU. Den danske økonomi begyndte efter mange års vækst at bremse op i slutningen af 2007. Denne udvikling blev forstærket med den globale finansielle krise i slutningen af 2008. Den danske levestandard er dog stadig blandt de højeste i verden.

Danmark deltager ikke i den fælles valuta, euroen. Den danske krone er bundet til euroen gennem et bånd, der betyder, at kursen højest må svinge 2,25 %.

Møntfod
En dansk krone = 0,134 euro (maj 2009)

BNP
BNP per indbygger: 310.248 kroner (2007)

Befolkning under fattigdomsgrænsen
Befolkning under fattigdomsgrænsen (defineret som en indkomst under 50 pct. af gennemsnittet): 9,2 %

Inflationsrate
3,5 % (2008 anslået)

Arbejdsstyrke
2,86 millioner (2008)

Fordelt på erhverv
Service 72,7 %, industri 25,9 %, landbrug 3 % (2005 anslået)

Arbejdsløshedsprocent
2 % (2008 anslået).

Industri
Fødevarer, maskiner og udstyr, tekstiler og beklædning, kemikalieprodukter, elektronik, byggeri, møbler og andre trævarer, skibsbyggeri, vindmøller, lægemidler.

Landbrugsprodukter
Svin, kvæg, korn, kartofler, raps, sukkerroer, kød, mejeriprodukter, fisk, økologiske produkter.

Eksport
660 mia. kroner (2008 anslået)

Eksportvarer
Industriprodukter, blandt andet lægemidler, vindmøller og møbler, derudover olie og landbrug, særligt svinekød.

Største samhandelspartnere (eksport)
Tyskland 17,4 %, Sverige 14,5 %, Storbritannien 8 %, USA 6,1 %, Norge 5,7 %, Frankrig 4,8 %, Holland 4,8 % (2007)

Import
665,5 mia. kroner (2008 anslået)

Importvarer
Personbiler, medicin og computere.

Største handelspartnere (import)
Tyskland 21,6 %, Sverige 14,4 %, Holland 7,1 %, Norge 6 %, Kina 5,4 %, Storbritannien 5,3 %, Italien 4,1 %, Frankrig 4 % (2007)

Udlandsgæld
493 mia. kroner (2007)

Udgifter til militær i procent af BNP
1,5 % (2007 anslået)

Kilder

Den Store Danske Encyklopædi, CIA - The World Factbook, UNESCO Institute of Statistics, UNESCO World Culture Report 2000, Udenrigsministeriets Landefakta; United Nations World Population Prospects Population Database, Human Development Index, Ethnologue, EKF, UNAIDS.

Note: Tallene for visse af de statistiske kategorier er ikke tilgængelige, hvilket kan skyldes landets økonomiske, politiske eller historiske situation. Manglen på disse oplysninger kan dog have en vis informationsværdi i sig selv. 

Landeportræt