Sitemap | Avanceret søgning |
 
Dette dokument stammer fra:

USA

Disse landefakta er udarbejdet i 2009

Historie

Storbritanniens kolonier i Amerika erklærede sig uafhængige i 1776 og blev anerkendt som den nye nation United States of America i 1783. I løbet af det 19. og det 20. århundrede blev 37 nye stater tilføjet til de oprindelige 13, efterhånden som USA kom til at strække sig over hele Nordamerika. Fra 1861-65 var landet kastet ud i borgerkrig mellem nord- og sydstaterne, mens det i 1930'erne var den store depression, der rystede landet. USA var på den sejrende side i både 1. og 2. Verdenskrig, og efter afslutningen på den kolde krig omkring 1990, stod landet tilbage som verdens absolut mest magtfulde land.  

Barack Obama blev valgt den 4. november 2008 og indsat som USA's 44. præsident den 20. januar 2009. Det demokratiske parti besidder flertallet i begge Kongressens kamre, et flertal som blev udbygget ved de kongresvalg, som gennemførtes samtidig med præsidentvalget i efteråret 2008.

Præsident Obama står nu foran en omfattende indenrigspolitisk dagsorden domineret af den økonomiske nedgang i USA og internationalt. I tillæg til den økonomiske politik ventes Obama-administrationen indenrigspolitisk at fokusere på bl.a. reformer på sundhedsområdet, styrkelse af uddannelsessystemet samt klima- og energipolitik. Endvidere ventes præsidenten at iværksætte en række ændringer på det retspolitiske område.

Geografi

USA ligger i Nordamerika med grænser til Atlanterhavet, Stillehavet, Canada og Mexico, med en kystlinje på 19.924 km. USA's naturressourcer består af kul, kobber, bly, molybdæn, fosfat, uran, bauxit, guld, jern, kviksølv, nikkel, potaske, sølv, tungsten, zink, olie, naturgas, tømmer. Hovedstaden er Washington D.C. (582.000 indbyggere), og landets areal er 9,6 millioner kvadratkilometer.

Klima

Klimaet er hovedsageligt tempereret, men tropisk i Hawaii og Florida, og arktisk i Alaska. Det er halvtørt på prærien vest for Mississippi og tørt længere sydvest på.

Miljø

Luftforurening resulterer i syreregn i både USA og Canada; USA er det land i verden, der udleder mest CO2 fra afbrænding af fossile energikilder. Forurening af vandet fra udløb af pesticider og gødning. USA har meget begrænsede ressourcer af frisk vand i store dele af de vestlige stater, hvilket kræver en god udnyttelse af det, der er.

Årligt elforbrug pr. indbygger
12.352 KWh

Årlig CO2-udledning pr. indbygger
19,5 tons   

Dagligt forbrug af olie
20,68 millioner tønder (2007 anslået)  

Årligt forbrug af naturgas
652,9 milliarder kubikmeter (2007 anslået)

Befolkningen

68 pct. af europæisk afstamning, 14 pct. af latinamerikansk afstamning, 13 pct. sorte, 5 pct. øvrige. Sproget er engelsk.

Befolkning
307 millioner (2009 anslået)

Befolkningstilvækst
0, 975 % pr. år (2009 anslået)

Fødsler
14,18 pr. 1000 indbyggere (2008 anslået)

Dødsfald
8,27 pr. 1000 indbyggere (2008 anslået)

Spædbarnsdødelighed
6,26 pr. 1000 fødsler (2009 anslået)

Fertilitetsrate
2,05 børn pr. kvinde (2009 anslået)

Forventet levetid
Hele befolkningen: 78,11 år
Mænd: 75,65 år
Kvinder: 80,69 år (2009 anslået)

Sundhed

HIV-/AIDS-smittede
0,6 % eller 1,2 millioner (2007)

Antal AIDS-dødsfald pr. år
22.000 (2007 anslået)

Kommunikation og kultur

Jernbanelinjer
226.612 km

Motor- og hovedveje
6.465.799 km (2007)

Uasfalterede veje
2.255.964 km (2007)

Fastnettelefoner 
163,2 millioner (2007)

Mobiltelefoner 
255 millioner (2007)

Internetbrugere
223 millioner (2008)

Uddannelse
99 % af befolkningen over 15 år kan læse og skrive. (2003 anslået)

 Religion

Ingen statsreligion. 86 pct. identificerer sig med en religiøs retning, heraf 89 pct. kristne, 2 pct. jøder, under 1 pct. muslimer.

Styreform

Præsidentielt demokrati. Statsoverhoved: Præsident Barack Obama (demokrat). Valgt til første periode i november 2008.

Økonomi

USA's økonomi er i recession. Det blev i løbet af 2007 tydeligt, at velstandsstigningerne i løbet af de forudgående år var baseret på uholdbare stigninger i priserne på boliger og finansielle aktiver. De finansielle institutioner oplevede store tab, og den amerikanske økonomi gik officielt i recession i december 2007. Lavkonjunkturen fortsatte i 2008, og væksten forventes i 2009 at være negativ. Arbejdsløsheden steg i løbet af 2008 med 2,3 procent til 7,2 procent. Arbejdsløsheden forventes at nå 9 procent i løbet af 2009. Den naturlige vækstrate forventes for USA at ligge omkring 3 procent.

Møntfod
1 US Dollar = 5,75 danske kroner (januar 2009)

BNP
46.040 dollars (2007)

Befolkning under fattigdomsgrænsen
12 % (ikke angivet hvilken fattigdomsgrænse der er anvendt; 2004 anslået).

Inflationsrate
4,2 (2008 anslået)

Arbejdsstyrke
155,2 millioner, herunder er også arbejdsløse inkluderet (2008 anslået)

Fordelt på erhverv
Landbrug, skovbrug og fiskeri 0,6 %, fabriksarbejde, udvinding af råstoffer, transport og håndværk 22,6 %, ledelse, akademikere og teknikere 35,5 %, salg og kontorarbejde 24,8 %, andre services 16,5 % (2007)

Arbejdsløshedsprocent
7,2 (december 2008 anslået)

Eksport
1,38 billioner dollars (2008 anslået)

Eksportvarer
Soyabønner, frugt, majs, kemikalier, fly, bildele, computere, udstyr til telekommunikation, medicin (2003)

Største samhandelspartnere (eksport)
Canada 21,4 %, Mexico 11,7 %, Kina 5,6 %, Japan 5,4 %, UK 4,3 %, Tyskland 4,3 % (2007)

Import 
2,2 billioner dollars (2008 anslået)

Importvarer
Landbrugsprodukter, udstyr til industri, olie, computere, udstyr til telekommunikation, bildele, kontormaskiner, biler, medicin, møbler, legetøj.

Største handelspartnere (import)
Kina 16,9 %, Canada 15,7 %, Mexico 10,6 %, Japan 7,4 %, Tyskland 4,8 % (2007)

Udlandsgæld
12,25 billioner dollars (2007)

Udgifter til militær i procent af BNP
4,06 % (2005 anslået)

Kilder

Den Store Danske Encyklopædi, CIA - The World Factbook, UNESCO Institute of Statistics, UNESCO World Culture Report 2000, Udenrigsministeriets Landefakta; United Nations World Population Prospects Population Database, Human Development Index, Ethnologue, EKF, UNAIDS.

Note: Tallene for visse af de statistiske kategorier er ikke tilgængelige, hvilket kan skyldes landets økonomiske, politiske eller historiske situation. Manglen på disse oplysninger kan dog have en vis informationsværdi i sig selv.

Landeportræt