Sitemap | Avanceret søgning |
 
Dette dokument stammer fra:

Belgien

Disse landefakta er udarbejdet i 2001

Placering: Vesteuropa, afgrænset af Nordsøen, mellem Frankrig og Holland.
Areal: 30.510 km2, land: 30.230 km2, vand: 280 km2.
Landegrænser: 1.385 km. Grænselande: Frankrig: 620 km, Tyskland: 167 km, Luxembourg: 148 km, Holland: 450 km.
Kystlinje: 66 km.
Klima: tempereret kystklima; milde vintre, kølige somre; regnfuldt, fugtigt og skyet.
Naturgeografi: flade kyststrækninger i nordvest, bakket centralt i landet og bjergrigt i Ardennerne. Skov i sydøst.
Laveste og højeste punkt: laveste punkt: Nordsøen: 0 m, højeste punkt: Signal de Botrange: 694 m.
Råstoffer: kul og naturgas.
Naturkatastrofer: oversvømmelse er en risiko i de inddæmmede kystområder. Områderne beskyttes fra havet af diger.
Geografi-note: Bruxelles er placeret inden for en afstand af 1000 km fra størsteparten af de europæiske hovedstæder. Byen er hjemsted for både den Europæiske Union og NATO.
Befolkning: 10.258.762 personer (juli 2001).
Aldersfordeling: 0-14 år: 17,48% (mænd: 916.957, kvinder: 976.029) 15-64 år: 65,57% (mænd: 3.390.145, kvinder: 3.336.908) 65 år og derover: 16,95% (mænd: 709.212, kvinder: 1.029.511) (2001).
Befolkningstilvækst: 0,16% (2001).
Fødsler: 10,74 fødsler pr. 1000 indbyggere (2001).
Dødsfald: 10,1 dødsfald pr. 1000 indbyggere (2001).
Spædbørnsdødelighed: 4,7 dødsfald pr. 1000 fødsler (2001).
Forventet levetid: hele befolkningen: 77,96 år, mænd: 74,63 år, kvinder: 81,46 år (2001).
Fertilitet: 1,6 fødsler pr. kvinde (2001).
Etniske grupper: flamlændere ca. 60%, wallonere ca. 34%, af blandet herkomst og andre ca. 6%. (2002)
Religion: romersk-katolsk 75%, protestanter og andre 25%.
Sprog: flamsk 60%, fransk 35%, tysk 1%. Både flamsk og fransk er officielle sprog. (2002)
Bogligt niveau: (15 år og opefter kan læse). hele befolkningen: 98%, mænd: ikke opgjort, kvinder: ikke opgjort.
Styreform: føderalt parlamentarisk demokrati under en konstitutionel monark.
Hovedstad: Bruxelles.
Valgret: 18 år, almindelig og obligatorisk.
BNP (købekraftsparitet): 2073,6 mia. kr. (2000).
BNP (effektiv vækstrate): 4,1% (2000).
BNP pr. indbygger (købekraftsparitet): 202.400 kr. (2000).
Inflation (prisindeks): 2,2% (2000).
Arbejdsstyrke: i alt 4,34 mio. Fordelt på erhverv: service: 73%, industri: 25%, landbrug: 2% (1999).
Arbejdsløshedsprocent: 8,4% (2000).
Industri: ingeniørvirksomhed og metalprodukter, motorkøretøjer, forarbejdede føde- og drikkevarer, kemikalier, basismetaller, tekstiler, glas, petroleum og kul.
Landbrugsprodukter: sukkerroer, grøntsager, frugt, korn, tobak, kød, mælkeprodukter.
Eksport: 1451,2 mia. kr. (2000). Varer: maskiner og maskinudstyr, kemikalier, diamanter, metal og metalprodukter. Samhandelspartnere: EU 76% (Tyskland 18%, Frankrig 18%, Holland 12%, Storbritannien 10%) (1999).
Import: 1.328 mia. kr. (2000). Varer: maskiner og maskinudstyr, kemikalier, metal og metalprodukter. Partnere: EU 71% (Tyskland 18%, Holland 17%, Frankrig 14%, Storbritannien 9%) (1999).
Udlandsgæld: 226,4 mia. kr. (1999).
Økonomisk bistand: donorland, officiel statslig bistand: 6,112 mia. kr. (1999).
Møntfod: euro.
Telefoner: 4,769 mio. (1997).
Mobiltelefoner: 974.494 (1997).
Fjernsyn: 4,72 mio. (1997).
Jernbaner: 13.472 km.
Landeveje: 145.774 km, asfalterede: 116.182 km (inkl. 1674 km motorveje), ikke-asfalterede: 29.592 km (1999).
Vandveje: 2043 km.
Rørledninger: råolie, naturgas.
Havne: Antwerben, Brugge, Gent, Hasselt, Liege, Mons, Namur, Oostende, Zeebrugge.
Lufthavne: 42 (2000).
Militærstyrke til rådighed: mænd i alderen 15-49 år: 2.517.596 personer (2001).
Udgifter til militær i kr.: 20 mia. kr. (finansåret 2001).
Udgifter til militær i procent af BNP: 1,2% (finansåret 1999).
 
Kilde: CIA, The World Factbook 2001, Udenrigsministeriets hjemmeside www.um.dk, Gyldendals Leksikon.