Sitemap | Avanceret søgning |
 
Dette dokument stammer fra:

Zimbabwe

Disse landefakta er udarbejdet i 1998
Placering: Det sydlige Afrika nordøst for Botswana

Areal: Ialt : 390.580 km2 Land: 386.670 km2 Vand: 3.910 km2

Landegrænser: Ialt: 3.066 km Grænselande: Botswana 813 km, Mozambique 1.231 km, Sydafrika 225 km, Zambia 797 km

Kystlinje: 0 km (indlandsstat)

Klima: Tropisk, modereret af højdeforskellene; regntid fra november til marts

Naturgeografi: Mest højslette med højere centralt område (græsslette); bjerge i øst

Højeste og laveste punkt: Laveste punkt: Hvor floderne Lundi og Savi mødes 162 m Højeste punkt: Inyangani 2.592 m

Råstoffer: Kul, krommalm, asbest, guld, nikkel, kobber, jernmalm, vanadium, lithium, tin, metaller i platin-gruppen

Naturkatastrofer: Gentagne tørkeperioder; oversvømmelser og voldsomme storme er sjældne

Geografi - note: Indlandsstat People

Befolkning: 11.423.175 (juli 1997)

Aldersfordeling: 0-14 år: 43% (mænd 2.507.219; kvinder 2.471.357) 15-64 år: 54% (mænd 3.020.632; kvinder 3.106.729) 65 år og derover : 3% (mænd 154.231; kvinder 163.007) (juli 1997)

Befolkningsvækst: 1,26% (1997)

Fødsler: 31,65 fødsler pr. 1.000 indbyggere (1997)

Dødsfald: 19,02 dødsfald pr. 1.000 indbyggere (1997)

Spædbørnsdødelighed: 72,6 dødsfald pr. 1.000 fødsler (1997)

Forventet levetid: Hele befolkningen: 40,84 år Mænd: 40,85 år Kvinder: 40,83 år (1997)

Fertilitet: 3,94 fødsler pr. kvinde (1997)

Etniske grupper: Afrikanere 98% (shona 71%, ndebele 16%, andre 11%), hvide 1%, blandede og asiater 1%

Religioner: Synkretiske (blandede - dels kristne, dels oprindelige trosretninger) 50%, kristne 25%, oprindelige trosretninger 24%, muslimer og andre 1%

Sprog: Engelsk (officielt sprog), shona, sindebele (ndebele-folkets sprog, somme tider kaldet ndebele), adskillige men mindre stamme-dialekter

Bogligt niveau: (15 år og opefter kan læse og skrive) Hele befolkningen: 85% Mænd: 90% Kvinder: 80% (1995) Government

Styreform: Parlamentarisk demokrati

Hovedstad: Harare

Valgret: 18 år; almindelig

Politiske partier og ledere: Zimbabwe African National Union-Patriotic Front or ZANU-PF [Robert MUGABE]; Zimbabwe African National Union-NDONGA or ZANU-NDONGA [Ndabaningi SITHOLE]; Zimbabwe Unity Movement or ZUM [Edgar TEKERE]; Democratic Party or DP [Emmanuel MAGOCHE]; Forum Party of Zimbabwe [Enock DUMBUTSHENA]; United Parties [Abel MUZOREWA]

BNP: Købekraftsparitet - 179,78 milliarder kr. (1996)

BNP - effektiv vækst rate: 5,5% (1996)

BNP - pr. indbygger: Købekraftsparitet - 15.935,40 kr. (1996)

Inflation - pris indeks: 21,7% (1996)

Arbejdsstyrke: Ialt: 4.228 millioner (1993) Fordelt på erhverv: Landbrug 70%, transport og serviceerhverv 22%, industri 8%

Arbejdsløshedsprocent: Mindst 45% (1994)

Industri: Minedrift (kul, ler, store mængder metallisk og ikke metallisk malm), kobber, stål, nikkel, tin, trævarer, cement, kemikalier, gødning, beklædning og fodtøj, fødevarer, drikkevarer

Jordbrugsprodukter: Majs, bomuld, tobak, hvede, kaffe, sukkerrør, jordnødder; kvæg, får, geder, svin

Eksport: Ialt: 16,34 milliarder kr. (anslået 1996) Varer: Landbrugsprodukter 47% (tobak 31%), fremstilling 27%, guld 12%, tekstiler 8%, jernkrom 6% (1994) Samhandelspartnere: Sydafrika 14%, Storbritannien 10%, Tyskland 8%, Japan 8%, (1995)

Import: Ialt: 14,98 milliarder kr. (anslået 1996) Varer: Maskiner og transport-udstyr 41%, anden fremstilling 16%, kemikalier 16%, brændstof 10% (1994) Samhandelspartnere: Sydafrika 41%, Storbritannien 7%, USA 6%, Japan 6% (1995)

Udlandgæld: 29,96 milliarder kr. (1994)

Økonomisk bistand: Modtager: ODA, 2,47 milliarder kr. (1993)

Møntfod: 1 zimbabwisk dollar (Z$) = 100 cents

Telefoner: 301.000 (1990)

Fjernsyn: 280.000 (1992) Transportation

Jernbaner: Ialt: 2.759 km (1995)

Landeveje: Ialt: 91.099 km Asfalteret: 15.486 km Ikke asfalteret: 75.613 km (1993)

Vandveje: Floderne Mazoe og Zambezi bruges til transport af krommalm fra Harare til Mozambique

Rørledninger: Olieprodukter 212 km

Havne: Binga, Kariba

Lufthavne: 402 (1996)

Militær styrke til rådighed: Mænd i alderen 15-49 år: 2.717.032 (1997)

Udgifter til militær i kroner: 1,61 milliard kr. (finansåret 1995/1996)

Udgifer til militær i procent af BNP: 3,4% (FY95/96) Transnational Issues

Internationale konflikter: Strid om punktet, hvor Zimbabwe, Namibia, Botswana og Zambia mødes.

Ulovlige stoffer: Zimbabwe er et betydeligt transitområde for afrikansk cannabis og sydasiatisk heroin, mandrax og methamfetaminer til de sydafrikanske og europæiske markeder