Sitemap | Avanceret søgning |
 
Dette dokument stammer fra:

Hviderusland

Disse landefakta er udarbejdet i 1998
Placering: Østeuropa, øst for Polen

Areal: Ialt: 207.600 km2
Land: 207.600 km2
Vand: 0 km2

Landegrænser: Ialt: 3.098 km
Grænselande: Letland 141 km, Litauen 502 km, Polen 605 km, Rusland 959 km, Ukraine 891 km

Kystlinje: 0 km (indlandsstat)

Klima: Kold vinter, kølig og fugtig sommer; overgang mellem kontinentalt og maritimt

Naturgeografi: Generelt fladt med en del moseområder

Højeste og laveste punkt: Laveste punkt: Nyoman River 90 m
Højeste punkt: Dzyarzhynskaya Hara 346 m

Råstoffer: Skove, tørveaflejringer, små mængder olie og naturgas

Naturkatastrofer: Ingen

Geografi - note: Indlandsstat

Befolkning: 10.412.219 (juli 1997)

Aldersfordeling: 0-14 år: 21% (mænd 1.092.760; kvinder 1.047.992)
15-64 år : 66% (mænd 3.346.111; kvinder 3.547.352)
65 år og derover: 13% (mænd 452.267; kvinder 925.737) (juli 1997)

Befolkningsvækst: -0,01% (1997)

Fødsler: 9,75 fødsler pr. 1.000 indbyggere (1997)

Dødsfald: 13,23 dødsfald pr. 1.000 indbyggere (1997)

Spædbørnsdødelighed: 13,9 dødsfald pr. 1.000 fødsler (1997)

Forventet levetid: Hele befolkningen: 68,4 år
Mænd: 62,48 år
Kvinder: 74,61 år (1997)

Fertilitet: 1,35 fødsler pr. kvinde (1997)

Etniske grupper: Hviderussere 77,9%, russere 13,2%, polakker 4,1%, ukrainere 2,9%, andre 1,9%

Religioner: Østlig ortodokse 80%, andre (inklusive romersk katolske, protestanter, jøder og muslimer) 20% (1997)

Sprog: Hviderussisk, russisk og andre

Bogligt niveau: (15 år og opefter kan læse og skrive)
Hele befolkningen: 98%
Mænd: 99%
Kvinder: 97% (1989)

Styreform: Republik

Hovedstad: Minsk

Valgret: 18 år; almindelig

BNP: Købekraftsparitet - 353,44 milliarder kr. (anslået 1996 på baggrund af Verdensbankens beregninger for 1994)

BNP - effektiv vækst rate: 3% (1996)

BNP - pr. indbygger: Købekraftsparitet - 34.050 kr. (1996)

Inflation - pris indeks: 33% (1996)

Arbejdsstyrke: Ialt: 4,73 millioner
Fordelt på erhverv: Industri og byggeri 36%, landbrug og skovdrift 19%, serviceerhverv 45% (1995)

Arbejdsløshedsprocent: 3,1% officielt registrerede arbejdsløse (december 1996), desuden et stort antal ikke-registrerede

Industri: Traktorer, maskinværktøj til metal, terrængående lastvogne med tippelad og lastkapacitet op til 110 ton, maskiner til transport af jord fra byggeri og minedrift, ottehjuls-trækkere, lastbiler med lastkapacitet på 25 tons til brug i tundra-områder og områder uden veje, udstyr til landbrugsdrift og fodermaskiner til kvæg, kemiske fibre, gødning, lærredsstof, uldstof, motorcykler, fjernsyns- og radioapparater, køleskabe og andre varige forbrugsgoder

Jordbrugsprodukter: Korn, kartofler, grønsager; kød og mælk

Eksport: Ialt: 35,41 milliarder kr. (1996)
Varer: Maskiner og transportudstyr, kemikalier, fødevarer
Samhandelspartnere: Rusland, Ukraine, Polen, Tyskland

Import: Ialt: 46,31 milliarder kr. (1996)
Varer: Brændstof, naturgas, råstoffer til industrien, tekstiler, sukker
Samhandelspartnere: Rusland, Ukraine, Polen, Tyskland

Udlandsgæld: 13,62 milliarder kr. (september 1995)

Økonomisk bistand: Modtager: ODA, 1,27 milliarder kr. (1993)
Note: Forpligtelser udgør 2,68 milliarder kr. (1,26 milliarder kr. i udlæg), 1992-95

Møntfod: Hviderussisk rubel (BR)

Telefoner: 1,85 million (1991)

Fjernsyn: 3,5 millioner (1992)

Jernbaner: Ialt: 5.488 km (873 km electrificeret) (1993)

Landeveje: Ialt: 51.547 km
Asfalteret: 50.825 km
Ikke asfalteret: 722 km (1995)

Vandveje: Længde ikke opgjort; note - Hviderusland har et stort og meget anvendt system af kanaler og floder

Rørledninger: Råolie 1.470 km; raffinerede olieprodukter 1.100 km; naturgas 1.980 km (1992)

Havne: Mazyr

Lufthavne: 118 (1996)

Militær styrke til rådighed: Mænd i alderen 15-49 år: 2.659.236 (1997)

Udgifter til militær i kroner: 2,4 billioner rubler (1997); note - omregning af militærudgifter til vestlig valuta med de aktuelle kurser kan give et misvisende billede

Udgifter til militær i procent af BNP: Ikke opgjort.

Internationale konflikter: Traktat med Litauen, der skal fastlægge grænsen, er endnu ikke på plads

Ulovlige stoffer: Begrænset dyrkning af opiumvalmuer og cannabis, mest til det indenlandske marked.
Omskibning af ulovlige stoffer til Rusland og Vesteuropa