Sitemap | Avanceret søgning |
 
Dette dokument stammer fra:

Estland

Disse landefakta er udarbejdet i 1998
Placering: Østeuropa mellem Letland og Rusland med kystlinie mod Østersøen og Den Finske Bugt

Areal: Ialt: 45.226 km2
Land: 43.211 km2
Vand: 2.015 km2
Note: Omfatter 1.520 øer i Østersøen

Landegrænser: Ialt: 633 km
Grænselande: Letland 339 km, Rusland 294 km

Kystlinje: 3.794 km

Klima: Maritimt, vådt, moderat vinter og kølig sommer

Naturgeografi: Sumpet lavland

Højeste og laveste punkt: Laveste punkt: Østersøen 0 m
Højeste punkt: Suur Munamagi 318 m

Råstoffer: Lerskifer-olie, tørv, fosfor, rav, kambrisk blå-ler

Naturkatastrofer: Oversvømmelser indtræffer ofte i foråret

Befolkning: 1.436.558 (juli 1997)

Aldersfordeling: 0-14 år: 19% (mænd 141.814; kvinder 136.895)
15-64 år: 67% (mænd 460.067; kvinder 495.935)
65 år og derover: 14% (mænd 65.302; kvinder 136.545) (juli 1997)

Befolkningsvækst: -1,14% (1997)

Fødsler: 9,04 fødsler pr. 1.000 indbyggere (1997)

Dødsfald: 14,08 dødsfald pr. 1.000 indbyggere (1997)

Spædbørnsdødelighed: 14,1 dødsfald pr. 1.000 fødsler (1997)

Forventet levetid: Hele befolkningen: 68,38 år
Mænd: 62,39 år
Kvinder: 74,67 år (1997)

Fertilitet: 1,29 fødsler pr. kvinde (1997)

Etniske grupper: Estere 64,2%, russere 28,7%, ukrainere 2,7%, hviderussere 1,5%, finner 1%, andre 1,9% (1995)

Religioner: Overvejende evangelsk-lutheranere. Desuden baptister, methodister, 7. dags adventister, romersk-katolske, Pinsebevægelsen, Livets Ord, 7. dags baptister og jøder

Sprog: Estisk (officielt sprog), lettisk, litauisk, russisk og andre

Bogligt niveau: (15 år og opefter kan læse og skrive)
Hele befolkningen: 100%
Mænd: 100%
Kvinder: 100% (1989)

Styreform: Republik

Hovedstad: Tallinn

Valgret: 18 år; almindelig

BNP: Købekraftsparitet - 55,16 milliarder kr. (anslået 1996 på baggrund af Verdensbankens beregninger for 1994)

BNP - effektiv vækst rate: 3% (1996)

BNP - pr. indbygger: Købekraftsparitet - 37.864 kr. (1996)

Inflation - pris indeks: 23% (1996)

Arbejdsstyrke: Ialt: 750.000 (1992)
Fordelt på erhverv: Industri og byggeri 42%, landbrug og skovdrift 20%, andre 38% (1990)

Arbejdsløshedsprocent: 5% (1996)

Industri: Lerskifer-olie, skibsbyggeri, fosfat, elektriske motorer, gravemaskiner, cement, møbler, beklædning, tekstiler, papir, sko

Jordbrugsprodukter: Kartofler, frugt, grønsager; kvæg og mejeriprodukter; fisk

Eksport: Ialt: 13,62 milliarder kr. (1996)
Varer: Tekstiler 16%, fødevarer 16%, maskiner og -udstyr 16%, metaller 9% (1995)
Samhandelspartnere: Finland, Rusland, Sverige, Tyskland, Letland (1995)

Import: Ialt: 21,11 milliarder kr. (1996)
Varer: Maskiner og -udstyr 29%, fødevarer 14%, mineraler 13%, tekstiler 13%, metaller 12% (1995)
Samhandelspartnere: Finland, Rusland, Sverige, Tyskland (1995)

Udlandsgæld: 1,84 milliard kr. (januar 1996)

Økonomisk bistand: Modtager: ODA, 1,0 milliard kr. (1993)
Note: Vestlige forpligtelser udgør 1,94 milliard kr. (inklusive internationale finansieringsinstitutioner)

Møntfod: 1 estisk kroon (EEK) = 100 cents (indført august 1992)

Telefoner: 400.000 (1994)

Fjernsyn: 600.000 (1993)

Jernbaner: Ialt: 1.018 km almindelige transport-ruter; omfatter ikke industri-ruter; 132 km er electrificeret (1995)

Landeveje: Ialt: 14.992 km
Asfalteret: 8.096 km (inklusive 65 km motorveje)
Ikke asfalteret: 6.896 km (1995)

Vandveje: 500 km farbar hele året

Rørledninger: Naturgas 420 km (1992)

Havne: Haapsalu, Narva, Paldiski, Parnu, Tallinn

Lufthavne: 22 (1994)

Militær styrke til rådighed: Mænd i alderen 15-49 år: 353.616 (1997)

Udgifter til militær i kroner: 238,35 millioner kr. (1995)

Udgifter til militær i procent af BNP: 1,5% (1995)

Internationale konflikter: Estiske og russiske forhandlere nåede en teknisk grænseaftale i december 1996, som Estland var parat til at underskrive og tiltræde i januar 1997. Estland havde gjort krav på mere end 2.000 km2 territorium i Narva- og Pechory-regionerne i Rusland - på baggrund af grænsen som den blev fastlagt i Tartu-fredsaftalen fra 1920

Ulovlige stoffer: Omskibning af opium og cannabis fra Sydvestasien og Kaukasus og kokain fra Latinamerika til Vesteuropa og Skandinavien