Sitemap | Avanceret søgning |
 
Dette dokument stammer fra:

Kenya

Disse landefakta er udarbejdet i 2006

Historie

Arabiske rejsende kom til Kenyas kyst før år 1000. De grundlagde flere byer, bl.a. havnebyen Mombasa. Flere af byerne udviklede sig til bystater, som havde deres storhedstid i det 14. og 15. århundrede, hvor der foregik handel med slaver, guld og elfenben med Arabien og Indien. I midten af det 19. århundrede overtog sultanen af Zanzibar kontrollen med området og bevarede den, indtil briterne i 1895 gjorde Kenya til britisk protektorat og i 1920 til kronkoloni. På grund af landets frugtbare jord opfordrede briterne andre europæere til at bosætte sig. Koloniseringen førte i 1914 til et væbnet afrikansk oprør, men det blev slået ned, og bosættelserne fortsatte. Efter 1945 blev selvstændighedsbevægelsen stærkere, og der førtes væbnet kamp mod briterne indtil selvstændigheden i 1963. 

Landets første præsident Jomo Kenyatta stod i spidsen for partiet Kenyan African National Union (KANU). Ved Kenyattas død i 1978 overtog vicepræsident, Daniel arap Moi magten. Tvunget af oppositionen og af international kritik afholdt Moi de første frie valg i Kenya i 1992. Han bevarede magten, primært på grund af en splittet opposition, men der blev rejst mistanke om valgsvindel. I 2002 trådte Moi frivilligt tilbage, og den nye regering ledes af præsident Mwai Kibaki, som har været både vicepræsident og finansminister under Moi.  

De seneste præsident- og parlamentsvalg blev afholdt i 2002 og vundet af den Nationale Regnbuekoalition, NARC, og Mwai Kibaki blev præsident. Hermed var der gennemført et systemskifte, idet Kenya African National Union (KANU) havde været regeringsparti siden uafhængigheden i 1963.

Geografi

Kenya ligger i Østafrika, lidt nord for Ækvator. Det centrale og vestlige Kenya er bjergrigt højland. Det har kystlinje mod Det Indiske Ocean i øst og mod Victoriasøen i vest. Landet grænser op til Tanzania, Uganda, Etiopien og Somalia. Arealet er 582.000 kvadratkilometer, og hovedstaden er Nairobi (mellem 3 og 4 mio. indbyggere).

Klima

De store højdeforskelle og monsunvinde fra Det Indiske Ocean præger klimaet, der varierer mellem tropisk langs kysten og tørt inde i landet. Den nordlige tredjedel af landet er dækket af busksteppe og ørken.

Miljø

Skovrydning ødelægger landskaber og biotoper. Luftforurening kommer fra industri og køretøjer. Urenset spildevand, pesticider og gødning forurener floder, hav og drikkevandet.

Årligt elforbrug pr. indbygger
118 kWh (2000)

Årlig CO2-udledning pr. indbygger
0,31 tons (2003) 

Dagligt forbrug olie
52.000 tønder (2003 anslået)  

Årligt forbrug af naturgas
0 kubikmeter

Befolkningen

Der er mere end 40 etniske grupper i Kenya, heriblandt kikuyu 24 %, luhya %, luo %, kalenjin 12 %, kamba 11 %, kisii 6 %, meru 6 % og maasai/samburu %. Europæere, asiater og arabere udgør under 2 %. Swahili og engelsk er officielle sprog.

Befolkning
33,8 millioner (anslået 2005)

Befolkningstilvækst
2,6 % årligt (anslået 2006)

Fødsler
39,72 fødsler pr. 1000 indbyggere (anslået 2006)

Dødsfald
14,02 dødsfald pr. 1000 indbyggere (anslået 2006)

Spædbarnsdødelighed
59,26 pr. 1000 fødsler (anslået 2006)

Fertilitetsrate
4,91 børn pr. kvinde (anslået 2005)

Forventet levetid
Hele befolkningen: 48,93 år 
Mænd: 49,78 år
Kvinder: 48,07 år (anslået 2006)

Sundhed

HIV-/AIDS-smittede
3,6 % eller 1,2 mio. mennesker (2003)

Antal AIDS-dødsfald pr. år
150.000 (2003)

Andre sygdomme
Sygdomme fra mad eller drikkevand: bakteriel og protozoel (amøbe) diarré, hepatitis A og tyfus
Vandbårne sygdomme: schistosomiasis (2004)
Her ud over er der stor risiko for malaria i nogle områder.

Adgang til rent drikkevand
57 % af befolkningen

Antal læger pr. 100.000 indbyggere
5

Antal sygeplejersker pr. 100.000 indbyggere
90,1 Kommunikation og kultur

Jernbanelinjer
2.778 km (2003)

Motor- og hovedveje
7.737 km (2000)

Uasfalterede veje
56.205 km (2000)

Antal lange film produceret i landet pr. år
Oplysning ikke tilgængelig

Antal købte biografbilletter pr. indbygger pr. år
0,03 (1999)

Antal bogtitler produceret i landet pr. år
Oplysning ikke tilgængelig

Antal tv pr. 1000 indbyggere
22 (2003)

Antal daglige avistitler produceret i landet
4 (1999)

Fastnettelefoner
299.300 (2004) 

Mobiltelefoner  
2,4 millioner (2004)

Internetbrugere
1,5 millioner (2005)

Uddannelse

Andel af befolkningen over 15 år, der kan læse og skrive er 85,1 %. (2003 anslået)

Religion

Protestanter 50 %, romersk-katolske 31 %, muslimer 8 %, andre 2 % og ingen 2 % (2004)

Styreform

Republik. Statsoverhoved og regeringsleder: Præsident Mwai Kibaki siden 2002, tilhører den Nationale Regnbuekoalition, NARC.

Økonomi

BNP er i vækst båret af kraftig vækst inden for kommunikation/IT, byggeri, turisme og blomstereksport. Andelen af befolkningen, der lever under fattigdomsgrænsen er dog ikke faldet tilsvarende. De senere år har en række donorlande øget bistanden til Kenya ligesom flere lande, herunder Finland og Norge, ønsker at komme tilbage som donorer efter flere års fravær. På en donorkonference i april 2005 understregede donorerne deres fortsatte støtte til reformprocessen og påpegede nødvendigheden af at styrke korruptionsbekæmpelsen.

Møntfod
1 kenyansk shilling (KES) = 0,084 danske kroner (maj 2006)

BNP
BNP per indbygger: 7022 kr. (anslået 2005)

Befolkning under fattigdomsgrænsen
50 % (2000)

Inflationsrate
12 % (2005 anslået)

Arbejdsstyrke
11,9 mio. (2005 anslået)

Fordelt på erhverv
Landbrug 75 %, industri & service 25 % (2003)

Arbejdsløshedsprocent
40 % (2001)

Industri
Plastic, møbler, batterier, tekstiler, sæbe, cigaretter, mel, cement, landbrugsprodukter, olieraffinering, aluminium, stål, bly, cement, skibsreparationer og turisme.

Landbrugsprodukter
Te, kaffe, majs, hvede, sukkerrør, frugt, grøntsager, mejeriprodukter, oksekød, svinekød, fjerkræ og æg.

Eksport
18,6 mia. kroner (2005 anslået)

Eksportvarer
Te, blomster, kaffe, frugt og grøntsager, olie, cement og fisk.

Største samhandelspartnere (eksport)
Uganda 13,2 %, Storbritannien 11,3 %, USA 10,5 %, Holland 8,1 %, Egypten 4,8 %, Tanzania 4,4 %, Pakistan 4,3 % (2004)

Import
29,9 mia. kroner (2005 anslået)

Importvarer
Maskiner og transportudstyr, olie, biler, jern, stål og plastic.

Største handelspartnere (import)
Forenede Arabiske Emirater 12,5 %, Saudi Arabien 9,1 %, Sydafrika 8,7 %, USA 7,7 %, Indien 7,2 %, Storbritannien 6,7 %, Kina 6,4 %, Japan 5 % (2004)

Udlandsgæld
43 mia. kroner (2005 anslået)

International økonomisk bistand modtaget pr. indbygger
88 danske kroner (2003)

Udgifter til militær i procent af BNP
1,6 % (2005 anslået)

Kilder

Den Store Danske Encyklopædi, CIA - The World Factbook, UNESCO Institute of Statistics, UNESCO World Culture Report 2000, Udenrigsministeriets Landefakta; United Nations World Population Prospects Population Database, Human Development Index, Ethnologue, EKF, UNAIDS.

Note: Tallene for visse af de statistiske kategorier er ikke tilgængelige, hvilket kan skyldes landets øk