Sitemap | Avanceret søgning |
 
Dette dokument stammer fra:

Senegal

Disse landefakta er udarbejdet i 2006

Historie

Senegal blev uafhængigt fra Frankrig i 1960. Derefter blev landet i 40 år ledet af det socialistiske parti, indtil den nuværende præsident Abdoulaye Wade blev valgt i 2000. Indimellem har Senegal en overgang indgået i en union med Gambia. Det skete i 1982, hvor Senegambia blev oprettet, men unionen kom aldrig rigtig til at hænge sammen og blev opløst igen i 1989. Siden 1982 har der indimellem været kampe mellem regeringens tropper og en sydlig separatistgruppe, men på trods af det har Senegal i mange år været et af Afrikas mest stabile demokratier, og landet har en lang historie for at deltage i international fredsbevarelse.

Den nuværende præsident Abdoulaye Wade kommer fra det liberale demokratiske parti (PDS). Efter at være blevet valgt i 2000, udskrev Wade efterfølgende dels en folkeafstemning om en ny forfatning i januar 2001, dels parlamentsvalg i april 2001, som begge blev gennemført fredeligt og transparent. Forfatningsændringen blev vedtaget med stort flertal og styrker premierministerens beføjelser, reducerer præsidentens embedsperiode fra 7 til 5 år, stadfæster retten til at danne oppositionspartier og giver for første gang kvinder samme ejendomsrettigheder som mænd.

Geografi

Senegal ligger i det vestlige Afrika, med grænser til det Nordatlantiske Ocean, mellem Guinea-Bissau and Mauretanien. Landet har en kystlinje på 531 km og har følgende naturressourcer: fisk, fosfat og jernmalm. Hovedstaden er Dakar, og landets areal er 196.720 kvadratkilometer.

Klima

Klimaet er tropisk, varmt og fugtigt. Regnsæsonen (fra maj til november) har stærke sydøstlige vinde, den tørre sæson (december til april) er domineret af en varm og tør vind.

Miljø

Bestanden af vilde dyr er truet af rydning af skov, overgræsning, jorderosion, ørkendannelse og overfiskning.

Årligt elforbrug pr. indbygger
120,6 KWh pr. indbygger (2002/2003)

Årlig CO2-udledning pr. indbygger
0,4 tons (2002/2003)   

Dagligt forbrug af olie
31.000 tønder om dagen (2003 anslået)  

Årligt forbrug af naturgas
50 millioner kubikmeter (2003 anslået)

Befolkningen

Befolkningen består af: wolof 43,3 %, pular 23,8 %, serer 14,7 %, jola 3,7 %, mandinka 3 %, soninke 1,1 %, europæiske og libanesere 1 %, andre 9,4 %. Det officielle sprog er fransk, men en del af befolkningen taler wolof som hovedsprog.

Befolkning
10 millioner (2002)

Befolkningstilvækst
2,7 % per år (1980-2002)

Fødsler
32,78 pr. 1000 indbyggere.(2006 anslået)

Dødsfald
9,42 pr. 1000 indbyggere.(2006 anslået)

Spædbarnsdødelighed
80 pr. 1000 fødsler (2002/2003)

Fertilitetsrate
4,9 børn pr. kvinde (2002/2003)

Forventet levetid
Hele befolkningen: 42,73 år
Mænd: 43,25 år
Kvinder: 42,19 år (2003 anslået)

Sundhed

HIV-/AIDS-smittede
0,4 % eller 44.00 (2003)

Antal AIDS-dødsfald pr. år
3.500 (2003)

Andre sygdomme
Højrisikoområde. Sygdomme fra mad eller drikkevand: bakteriel og protozoel (amøbe) diarré, hepatitis A og tyfus.
Vandbårne sygdomme: schistosomiasis (2004)
Herudover er der risiko for malaria, dengue-feber, gul feber, Rift Valley-feber og Crimean-Congo hemorrhagic feber .

Adgang til rent drikkevand
78 % af befolkningen (2000)

Antal læger pr. 1000 indbyggere
Oplysning ikke tilgængelig

Kommunikation og kultur

Jernbanelinjer
906 km

Motor- og hovedveje
3.972 km (2003)

Uasfalterede veje
9.604 km (2003))

Antal lange film produceret i landet pr. år
Oplysning ikke tilgængelig

Antal købte biografbilletter pr. indbygger pr. år
Oplysning ikke tilgængelig

Antal bogtitler produceret i landet pr. år
Oplysning ikke tilgængelig

Antal tv pr. 1000 indbyggere
30,8 tv pr. 1000 indbyggere.

Antal daglige avistitler produceret i landet
Oplysning ikke tilgængelig

Fastnettelefoner
244.900 (2004) 

Mobiltelefoner
1.121.300 (2004)   

Internetbrugere
482.000 (2002/2003)

Uddannelse

39,3 % af befolkningen over 15 år kan læse og skrive (2003 anslået)

Religion

94 % af befolkningen er muslimer, 5 % er kristne, og 1 % tilhører forskellige lokale religioner.

Styreform

Republik under et demokratisk flerpartistyre. Statsoverhoved: Præsident Abdoulaye Wade og regeringsleder Macky Sall. Næste parlamentsvalg finder sted i 2006 og præsidentvalget i 2007, hvor Præsident Wade genopstiller til en ny embedsperiode. 

Økonomi

Den nuværende regering har fortsat den forriges arbejde med at forsøge at gennemføre en sund makroøkonomisk politik. Den økonomiske vækst i fra 1995-2001 har gennemsnitligt været 5,4 %, hvilket er det dobbelte af befolkningstilvæksten. Et omfattende program omhandlende bekæmpelse af fattigdom er blevet udarbejdet i samarbejde med græsrodsbevægelser og med støtte fra forskellige donorer. I april 2003 godkendte IMF at støtte regeringens økonomiske reformprogram for 2003-05 med 33 mio. dollars. Senegal er omfattet af det særlige internationale gældsinitiativ for højt forgældede lande kaldet HIPC-initiativet (Heavily Indebted Poor Countries).

Møntfod
1 CFA Franc BCEAO = 0,01137 danske kroner (maj 2006)

BNP
BNP pr. indbygger er 9.296,48 kroner (2002/2003)

Befolkning under fattigdomsgrænsen
54 % af befolkningen, men det er uklart hvilken definition, der er anvendt.

Inflationsrate
1,7 (2005 anslået)

Arbejdsstyrke
4,82 millioner (2005 anslået)

Fordelt på erhverv
Service og industri 23 %, landbrug 77 % (1990 anslået)

Arbejdsløshedsprocent
48 % (2001 anslået)

Industri
Forarbejdning af produkter fra landbrug og fiskeri, udvinding af fosfat, produktion af kunstgødning, raffinering af råolie, byggematerialer, byggearbejde og reparation.

Landbrugsprodukter
Jordnødder, hirse, majs, durra, ris, bomuld, tomater, grøntsager, kvæg, svin, fjerkræ, fisk.

Eksport
8,9 mia. kroner (2005)

Eksportvarer
Fisk, jordnødder, olie-produkter, fosfat, bomuld.

Største samhandelspartnere (eksport)
Indien 14,4 %, Mali 13,1 %, Frankrig 9,8 %, Italien 7,3 %, Spanien 6,6 %, Guinea-Bissau 5,6 %, Gambia 4,8 % (2004)

Import
14 mia. kroner (2005)

Importvarer
Fødevarer, drikkevarer, benzin

Største handelspartnere (import)
Frankrig 24,8 %, Nigeria 11,9 %, Thailand 6,1 % (2004)

Udlandsgæld
21 milliarder danske kroner (2003)

International økonomisk bistand modtaget pr. indbygger
International økonomisk bistandsydelse pr. indbygger: 257 kroner (2002).

Udgifter til militær i procent af BNP
1,4 % (anslået 2005)

Kilder

Den Store Danske Encyklopædi, CIA - The World Factbook, UNESCO Institute of Statistics, UNESCO World Culture Report 2000, Udenrigsministeriets Landefakta; United Nations World Population Prospects Population Database, Human Development Index, Ethnologue, EKF, UNAIDS.

Note: Tallene for visse af de statistiske kategorier er ikke tilgængelige, hvilket kan skyldes landets økonomiske, politiske eller historiske situation. Manglen på disse oplysninger kan dog have en vis informationsværdi i sig selv.

Landeportræt