Sitemap | Avanceret søgning |
 
Dette dokument stammer fra:

Salomonøerne

Disse landefakta er udarbejdet i 2006

Historie

Storbritannien overtog herredømmet over Salomonøerne i 1899 og oprettede et protektorat, som eksisterede frem til 1978, hvor landet opnåede selvstændighed. Salomonøerne og især den største ø Guadalcanal har i de seneste år været præget af konflikter mellem Guadalcanal-befolkningen og Malaitan-befolkningen, der er repræsenteret ved henholdsvis The Isatabu Freedom Movement (IFM) og The Malaita Eagle Force (MEF).

Den 5. juni 2000 indtog MEF hovedstaden og tog premierministeren og hans familie som gidsler. Gidseltagerne krævede premierministerens afgang, hvilket skete den 13. juni. Den 30. juni blev oppositionslederen Manasseh Sogavare valgt til ny premierminister. Urolighederne medførte, at ca. 40.000 indbyggere flygtede fra Guadalcanal.

Australien og New Zealand har været mæglere i fredsforhandlinger mellem de stridende parter. Australien var vært ved fredsforhandlingen i Townsville, Australien, i oktober 2000, som førte til en aftale om generel amnesti, aflevering af våben, reform af politistyrken og indsættelse af en international fredsstyrke til overvågning af fredsaftalens gennemførelse. Fredsstyrken består overvejende af australske og newzealandske politifolk.

Geografi

Salomonøerne er en øgruppe i det sydlige Stillehav, øst for New Guinea. De består af to lange, parallelle rækker af vulkanske øer og atoller. Landets kystlinje er 5.313 km lang. Af naturressourcer har Salomonøerne fisk, skov, guld, fosfat, zink, bly, nikkel og bauxit. Hovedstaden er Honiara på øen Guadalcanal, og landets areal er 28.450 kvadratkilometer.

Klima

Tropisk klima med få ekstremer i temperatur og vejr. Der kan forekomme tyfoner, men de er sjældent ødelæggende.

Miljø  

Rydning af skov og jorderosion er blandt miljøproblemerne på Salomonøerne. Desuden er mange af de koralrev, der omgiver øerne, døde eller døende.  

Årligt elforbrug pr. indbygger
107 KWh (2003)

Årlig CO2-udledning pr. indbygger
3,5 tons    

Dagligt forbrug af olie
1.270 tønder (2002/2003)  

Årligt forbrug af naturgas
0 (2003)

Befolkningen

Befolkningen er overvejende af melanesisk oprindelse (93 %) og polynesisk (4 %). Hovedsprogene er engelsk (officielt sprog) og pidgin (lokal dialekt afledt fra engelsk). Desuden tales en lang række oceaniske og papuanske sprog.

Befolkning
0,480 millioner

Befolkningstilvækst
3,1 % per år (1990-2000)

Fødsler
30,01 pr. 1000 indbyggere (2006 anslået)

Dødsfald
3,92 pr. 1000 indbyggere (2006 anslået)

Spædbarnsdødelighed
21 pr. 1000 fødsler (2002/2003)

Fertilitetsrate
5,3 børn pr. kvinde (2002/2003)

Forventet levetid
Hele befolkningen: 72,91 år
Mænd: 70,4 år
Kvinder: 75,55 (2006 anslået)

Sundhed

HIV-/AIDS-smittede
Oplysning ikke tilgængelig.

Antal AIDS-dødsfald pr. år
Oplysning ikke tilgængelig.

Andre sygdomme
Oplysning ikke tilgængelig.

Adgang til rent drikkevand
70 % (adgang til rent vand) (2000)

Antal læger pr. 1000 indbyggere
Oplysning ikke tilgængelig. Kommunikation og kultur

Jernbanelinjer
0 km

Motor- og hovedveje
34 km (1999)

Uasfalterede veje
1.326 km (1999)

Antal lange film produceret i landet pr. år
0 (1995-1999)

Antal købte biografbilletter pr. indbygger pr. år
Oplysning ikke tilgængelig

Antal bogtitler produceret i landet pr. år
Oplysning ikke tilgængelig

Antal tv pr. 1000 indbyggere
Oplysning ikke tilgængelig

Antal daglige avistitler produceret i landet
1 (2006)

Fastnettelefoner
6.200 (2003)

Mobiltelefoner
1.500 (2003)

Internetbrugere
3000 (2002/2003)

Uddannelse

91,4 af befolkningen over 15 år kan læse og skrive.

Religion

Protestanter 77 %, katolikker 19 %, lokale traditionelle religioner 4 %(gennemsnit af perioden 2000-2004).

Styreform

Parlamentarisk demokrati. Statsoverhoved: Dronning Elizabeth II repræsenteret ved generalguvernør, Sir John Ini Lapli og regeringsleder: Hon. Manasseh Sogavare.

Økonomi

De etniske konflikter de seneste år mellem Guadalcanal-befolkningen og Malaitan-befolkningen har haft stærkt negative konsekvenser for landets økonomi. Presset på landets beholdning af udenlandsk valuta er forøget, valutakursen er faldet ligesom de udenlandske investeringer. Den nye regering er dog indstillet på at fortsætte de allerede indledte reformbestræbelser.

Møntfod
1 Solomon Islands dollar = 0,83 danske kroner

BNP
BNP pr. indbygger er 9880 kroner (2002/2003)

Befolkning under fattigdomsgrænsen
Oplysning ikke tilgængelig

Inflationsrate
10 % (2003)

Arbejdsstyrke
26.840 (1999)

Fordelt på erhverv
Service 20 %, industri 5 %, landbrug 75 % (2000 anslået)

Arbejdsløshedsprocent
Oplysning ikke tilgængelig

Industri
Fisk (tun), minearbejde og tømmer.

Landbrugsprodukter
Kakaobønner, kokosnødder, ris, kartofler, grønsager, frugt, tømmer, svin, fisk, kvæg.

Eksport
999 millioner danske kroner (2004)

Eksportvarer
Tømmer, fisk, kobra, palmeolie, kakao.

Største samhandelspartnere (eksport)
Kina 25,9 %, Sydkorea 15,9 %, Thailand 14,7 %, Japan 9 %, Filippinerne 4,5 % (2004)

Import
929 millioner danske kroner (2004).

Importvarer
Fødevarer, maskiner og udstyr, fabriksvarer, benzin, kemikalier.

Største handelspartnere (import)
Australien 24,2 %, Singapore 22,7 %, New Zealand 7,6 %, Fiji 4,7 %, New Guinea 4,6 % (2004)

Udlandsgæld
Langfristet offentlig udlandsgæld 905 millioner amerikanske dollars.

International økonomisk bistand modtaget pr. indbygger
International økonomisk bistandsydelse pr. indbygger: 893 danske kroner (2000)

Udgifter til militær i procent af BNP
Oplysning ikke tilgængelig

Kilder

Den Store Danske Encyklopædi, CIA - The World Factbook, UNESCO Institute of Statistics, UNESCO World Culture Report 2000, Udenrigsministeriets Landefakta; United Nations World Population Prospects Population Database, Human Development Index, Ethnologue, EKF

Note: Tallene for visse af de statistiske kategorier er ikke tilgængelige, hvilket kan skyldes landets økonomiske, politiske eller historiske situation. Manglen på disse oplysninger kan dog have en vis informationsværdi i sig selv.

 

Landeportræt