Sitemap | Avanceret søgning |
 
Dette dokument stammer fra:

Panama

Disse landefakta er udarbejdet i 2006

Historie

Med støtte fra USA rev Panama sig i 1903 løs fra Colombia. Kort efter underskrev landet en traktat, der tillod USA at bygge en kanal gennem den smalleste del af landet og overlod en strimmel land på begge sider af kanalen til USA (the Panama Canal Zone). Panama-kanalen blev bygget af ingeniører fra den amerikanske hær fra 1904 til 1914 og zonen var under amerikansk styre frem til 1999, da kontrollen over kanalen og zonen omkring den blev givet tilbage til Panama.

Panama har siden uafhængigheden fra Colombia i 1903 overvejende været præget af skiftende, ofte brutale militære regimer. Et af dem var under general Noriega, der havde magten fra 1983 indtil 1989, da amerikansk militær greb ind og Noriega blev anholdt. Det første demokratiske valg i nyere tid blev afholdt i 1994, hvor Ernesto Balladares fra PRD (Noriegas parti) vandt. Samme år blev militæret afskaffet.

Det seneste præsidentvalg blev holdt i 2004 og vundet af Martin Torrijos fra Partido Revolucionario Democratico (PRD). Menneskerettighedssituationen har generelt udviklet sig positivt. Panama har dog en relativt stor gruppe af oprindelige folk, der lider under fattigdom og diskrimination.

Geografi

Panama ligger i Centralamerika med grænser til både det Caribiske Hav og Stillehavet, Colombia og Costa Rica. Landet har 2.490 km kystlinje, hovedstaden er Panama City (827.828 indbyggere), og landets areal er 78.000 kvadratkilometer. De vigtigste af Panamas naturressourcer er kobber, mahogni træ, rejer og vandkraft. Panama har kontrollen med Panamakanalen, der er en 81 km lang kanal, som skærer gennem Panamas smalleste del, og gør det muligt for skibe at tage "omvejen" fra Atlanterhavet til Stillehavet. 5 % af verdenshandelen går gennem kanalen, der åbnede i 1914.

Klima

Panama har tropisk kystklima; varmt, fugtigt, skyet i regntiden fra maj til januar, fulgt af en kortere tør sæson fra januar til maj.

Miljø

Forurening af vandet fra gødning af landbrugsarealerne truer fiskeriet. Skovrydning af tropisk regnskov, nedbrydning og jorderosion er med til at dæmme slam op i Panama-kanalen, luftforurening i byområderne.

Årligt elforbrug pr. indbygger
1.172 KWh

Årlig CO2-udledning pr. indbygger
1,9 tons   

Dagligt forbrug af olie
78.000 tønder (2003 anslået)  

Årligt forbrug af naturgas
0 kubikmeter (2003 anslået)

Befolkningen

Befolkningen er 70 % mestizer, 14 % indiansk og vestindisk, 10 % er af europæisk afstamning og 6 % af indiansk. Det officielle sprog er spansk, men en stor del af indbyggerne taler også engelsk.

Befolkning
3,03 millioner

Befolkningstilvækst
1,5 % pr. år (2002/2003)

Fødsler
21,74 pr. 1000 indbyggere (2006 anslået)

Dødsfald
5,36 pr. 1000 indbyggere (2006 anslået)

Spædbarnsdødelighed
20 dødsfald pr. 1000 fødsler (2002/2003)

Fertilitetsrate
2,4 børn pr. kvinde (2002/2003)

Forventet levetid
Hele befolkningen: 75,22 år
Mænd: 72,68 år
Kvinder: 77,87 (2006 anslået)  

Sundhed

HIV-/AIDS-smittede
0,5 % eller 16.000 mennesker (2003)

Antal AIDS-dødsfald pr. år
Mindre end 500 (2003)

Andre sygdomme
Oplysning ikke tilgængelig.

Adgang til rent drikkevand
90 % (2005)

Antal læger pr. 100.000 indbyggere
Oplysning ikke tilgængelig.

Kommunikation og kultur

Jernbanelinjer
355 km

Motor- og hovedveje
4.028 km (2000)

Uasfalterede veje
7.615 km (2000)

Antal lange film produceret i landet pr. år
Oplysning ikke tilgængelig

Antal købte biografbilletter pr. indbygger pr. år
Oplysning ikke tilgængelig

Antal bogtitler produceret i landet pr. år
Oplysning ikke tilgængelig

Antal tv pr. 1000 indbyggere
162 tv pr. 1000 indbyggere.

Antal daglige avistitler produceret i landet
Oplysning ikke tilgængelig

Fastnettelefoner
376.100 (2004) 

Mobiltelefoner
855.900 (2004)

Internetbrugere
300.000 (2002/2003)

Uddannelse

91,9 % af befolkningen over 15 år kan læse og skrive (2003 anslået).

Religion

Katolikker 85 %, protestanter 15 %.

Styreform

Konstitutionel demokrati. Statsoverhoved og regeringsleder: Præsident Martin Torrijos siden 1. september 2004 (næste valg: 3. maj 2009).

Økonomi

Panama's økonomi bygger på en veludviklet servicesektor, der blandt andet inkluderer kontrol af Panama-kanalen. Arbejdsløsheden i landet er et problem, men regeringen har iværksat skattereformer, for at stimulerer eksport og byggeri, som tidligere har drevet den økonomiske udvikling fremad. Samtidig med at der er arbejdsløshed for ufaglærte, er der mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Møntfod
1 PAB (Balboa) = 5,86 danske kroner (maj 2006).

BNP
BNP pr. indbygger er 36.747 danske kroner (2002/2003)

Befolkning under fattigdomsgrænsen
18 % af befolkningen lever for mindre end 2 dollars om dagen.

Inflationsrate
2,5 (2005 anslået)

Arbejdsstyrke
1,39 millioner (2005 anslået)

Fordelt på erhverv
Service 61,2 %, industri 18 %, landbrug 20,8 % (1995 anslået).

Arbejdsløshedsprocent
8,7 (2005 anslået).

Industri
Byggeri, brygning, cement og andet byggemateriale, sukkermøller.

Landbrugsprodukter
Bananer, ris, majs, kaffe, sukkerrør, grønsager, rejer.

Eksport
43,62 mia. danske kroner (2005)

Eksportvarer
Bananer, rejer, sukker, kaffe, beklædning.

Største samhandelspartnere (eksport)
USA 50,5 %, Sverige 6,6 %, Spanien 5,1 %, Holland 4,4 %, Costa Rica 4,2 % (2004)

Import
50,92 mia. danske kroner (2005)

Importvarer
Forbrugsvarer, fødevarer, kemikalier.

Største handelspartnere (import)
USA 33,3 %, Holland 8,1 %, Japan 6 %, Costa Rica 5,7 %, Mexico 4,6 %, Colombia 4,2 % (2004)

Udlandsgæld
57,43 mia. danske kroner (2005)

International økonomisk bistand modtaget pr. indbygger
International økonomisk bistandsydelse pr. indbygger: 379 kroner. (1995)

Udgifter til militær i procent af BNP
1 % (2005 anslået)

Kilder

Den Store Danske Encyklopædi, CIA - The World Factbook, UNESCO Institute of Statistics, UNESCO World Culture Report 2000, Udenrigsministeriets Landefakta; United Nations World Population Prospects Population Database, Human Development Index, Ethnologue, EKF, UNAIDS.

Note: Tallene for visse af de statistiske kategorier er ikke tilgængelige, hvilket kan skyldes landets økonomiske, politiske eller historiske situation. Manglen på disse oplysninger kan dog have en vis informationsværdi i sig selv.

Landeportræt