Sitemap | Avanceret søgning |
 
Dette dokument stammer fra:

Benin

Disse landefakta er udarbejdet i 2006

Historie

I det nuværende Benin lå tidligere det fremtrædende vestafrikanske monarki Abomey, der opstod i 1600-tallet og senere indgik i kongedømmet Dahomey. I 1700-tallet var slavehandlen omfattende i Dahomeyriget, der havde kontakter til europæiske slavehandlere, som anlagde forter ved kysten (den senere såkaldte Slavekyst) og benyttede havnebyen Ouidah som opsamlingssted for slaverne.

I 1894 blev kongedømmet koloniseret af franskmændene og fik navnet Dahomey. Dahomey opnåede først selvstændighed i 1960 efter en række blodige kampe. Den nye, lokale regering overtog en kollapset økonomi og et samfund, der var splittet af korruption. Det blev indledningen til en periode med stor politisk ustabilitet.

I oktober 1972 gennemførte den unge officer Mathieu Kerekou et statskup. Han indførte et diktatur baseret på marxistisk-leninistiske idéer. Landet ændrede navn til det nuværende Benin, samtlige udenlandske besiddelser blev nationaliserede, og man stiftede Benins folkelige Revolutionsparti som det eneste parti i landet. Tiden under Kerekou var præget af arbejdsløshed, økonomisk krise og kupforsøg. Landet blev ramt af en tørkeperiode, og ørkenen spredte sig og umuliggjorde Kerekous tanker om selvforsyning på fødevareområdet. Efter massivt folkeligt pres og skuffet over sin egen ledelse af landet, erklærede præsident Kerekou, at han ville opgive marxismen-leninismen som officiel ideologi. Man forfattede en ny grundlov, der introducerede en række politiske og økonomiske reformer.

Nicéphore Soglo besejrede præsident Kerekou i marts 1991. Han opnåede 68 % af de afgivne stemmer ved det første præsidentvalg i de foregående 30 år. I 1992 modtog den tidligere præsident Kerekou amnesti, efter at være blevet anklaget for sine politiske aktiviteter op til statskuppet i 1972, og landets politiske fanger blev løsladt. Ved valget i marts 1996 vendte Kerekou tilbage og vandt en spinkel sejr over Soglo. I dag sidder Kerekou stadig på magten.

Geografi

Republikken Benin ligger i Vestafrika og grænser op til Burkina Faso, Niger, Nigeria og Togo. Den sydlige del af landet grænser desuden op til Guinea-bugten. Benins areal er på 113.000 kvadratkilometer. Hovedstaden hedder Porto-Novo, mens regeringssædet er Cotonou.

Klima

Tropisk, varmt, fugtigt i syd og tørt i nord.

Miljø

Ørkenområderne forøges på grund af manglende regn. De næsten ikke-eksisterende sanitære forhold kan ikke forsyne befolkningen med drikkevand. Sygdomme forårsaget af forurenet vand truer en stor del af befolkningen, og krybskytteri truer landets dyreliv.  

Årligt elforbrug pr. indbygger
82 kWh (2000)

Årlig CO2-udledning pr. indbygger
0,2 tons (2002)   

Dagligt forbrug af olie
12.000 tønder (2003 anslået)   

Årligt forbrug af naturgas
0 kubikmeter (2003 anslået)

Befolkningen

Befolkningen i Benin har sine rødder i 60 forskellige etniske grupper. De talmæssigt største grupper er fonerne (47 %), adjaerne, yorubaerne og baribeierne. Grundet den tidligere franske kolonisering er fransk det officielle sprog. De mest udbredte sprog er dog fon, fulani, mine, yoruba og massi.

Befolkning
7,25 millioner (anslået 2004)

Befolkningstilvækst
2,73 % pr. år (anslået 2006)

Fødsler
38,85 pr. 1000 indbyggere (anslået 2006)

Dødsfald
12,22 pr. 1000 indbyggere (anslået 2006)

Spædbarnsdødelighed
89,56 pr. 1000 levendefødte (anslået 2006)

Fertilitetsrate
5,2 børn pr. kvinde (anslået 2006)

Forventet levetid
Hele befolkningen: 53,04 år
Mænd: 51,9 år
Kvinder: 54,22 år (2006 anslået)

Sundhed

HIV-/AIDS-smittede
0,9 % eller 68,000 mennesker (2003)

Antal AIDS-dødsfald pr. år
5.800 (anslået 2003)

Andre sygdomme
Højrisikoland. Mad- eller drikkevandsbårne sygdomme: bakteriel og protozoel (amøbe) diarré, hepatitis A og tyfus. Vandbårne sygdomme: schistosomiasis (parasit). Lufbårne sygdomme: meningococcal meningitis. Herudover er der høj risiko for malaria og gul feber i nogle områder

Adgang til rent drikkevand
63 % (2000)

Antal læger pr. 100.000 indbyggere
Oplysning ikke tilgængelig

Kommunikation og kultur

Jernbanelinjer
578 km

Motor- og hovedveje
1357 km

Uasfalterede veje
5430 (anslået 1999)

Antal lange film produceret i landet pr. år
Oplysning ikke tilgængelig

Antal købte biografbilletter pr. indbygger pr. år
0,05 (1997)

Antal bogtitler produceret i landet pr. år
9 (1998)

Antal tv pr. 1000 indbyggere
8,6 (2003)

Antal daglige avistitler produceret i landet
13 (1999)

Fastnettelefoner
72.800 (2004)

Mobiltelefoner
386.700 (2004)

Internetbrugere
221.000 (2002/2003)         

Uddannelse

52 % af mændene og 34 % af kvinderne over 15 år kan læse og skrive (2000)

Religion

70 % af befolkningen praktiserer de traditionelle, afrikanske religioner, heriblandt voodoo. 15 % er muslimer og 15 % er katolikker.

Styreform

Republik ledet af Mathieu Kérékou, præsident, stats- og regeringsleder, valgt i 1996, genvalgt i 2001. Næste valg afholdes i 2006. Etkammersystem med 83 medlemmer.

Økonomi

Benin hører til blandt verdens fattigste lande. Finanspolitikken er stram og priserne relativt stabile, men sociale indikatorer som børnedødelighed og især pigers adgang til uddannelse er ringere end gennemsnittet for Afrika syd for Sahara. Landet kom i juli 2000 ind under det udvidede initiativ for stærkt forgældede lande og fik dermed ret til en reduktion i sin udlandsgæld på 2,8 milliarder kroner. Landet er ekstremt afhængigt af to økonomiske aktiviteter: transithandel med nabolandene og bomuldsdyrkning. Andre afgrøder end bomuld udbredes kun langsomt i landbruget, hvor effektiviteten er ringe, og en stor del af høsten går tabt på grund af dårlig opbevaring og alt for få transportforbindelser til markederne. Transithandelen foregår helt overvejende i den uformelle sektor, og smugling til og fra Nigeria snyder statskassen for millioner af dollars.

Møntfod
1 CFA-franc = 0,0118 danske kroner (maj 2006)

BNP
Købekraftsparitet pr. indbygger: 6437 danske kroner (anslået 2005)

Befolkning under fattigdomsgrænsen
33 % (anslået 2001)

Inflationsrate
3,2 % (anslået 2005)

Arbejdsstyrke
Oplysning ikke tilgængelig

Fordelt på erhverv
Oplysning ikke tilgængelig

Arbejdsløshedsprocent
Oplysning ikke tilgængelig

Industri
Tekstiler, forarbejdede fødevarer, cement og byggematerialer.

Landbrugsprodukter
Bomuld, majs, yams, bønner, palme olie, jordnødder, kvæg.

Eksport
4,8 milliarder kroner (anslået 2005)

Eksportvarer
Bomuld, palmeprodukter, kakao, råolie

Største samhandelspartnere (eksport)
Kina 29,5 %, Indien 18,8 %, Ghana 6,4 %, Niger 6 %, Indonesien 4,3 %, Nigeria 4,3 % (2004)

Import
6,1 milliarder kroner (anslået 2005)

Importvarer
Fødevarer, husholdningsartikler, petroleumsprodukter.

Største handelspartnere (import)
Kina 32,5 %, Frankrig 13,1 %, Thailand 6,8 %, Elfenbenskysten 4,5 % (2004)

Udlandsgæld
9,4 milliarder danske kroner (2004)

International økonomisk bistand modtaget pr. indbygger
197 danske kroner (2002)

Udgifter til militær i procent af BNP
2,3 % (2005 anslået)

<