Sitemap | Avanceret søgning |
 
Dette dokument stammer fra:

Brasilien

Disse landefakta er udarbejdet i 2006

Historie
Det territorium, der i dag er Brasilien, var oprindelig befolket af små stammer, som levede af fiskeri, simpelt landbrug, jagt og samlen. De tilhørte overvejende sprogstammerne tupí guaraní, caribe og arawak, og det vurderes, at den oprindelige befolkning var på omkring to millioner mennesker, da de første portugisiske både ankom til landet i år 1500. Den portugisiske admiral Pedro Alvares Cabral var på vej til Indien, da han "opdagede" landet og tog det i besiddelse for Portugals konge. Det skete i henhold til Tordesillas-traktaten af 1493, der delte "Den Nye Verden", dvs. den ikke-europæiske verden, mellem de to kolonimagter Spanien og Portugal. I 1822 rev landet sig løs fra Portugal under kejser Pedro den 1. 1865-70 var Brasilien i krig mod Paraguay i den blodigste krig i Sydamerikas historie, der kom til at koste halvdelen af Paraguays indbyggere livet og gav Brasilien territoriale udvidelser.

I 1889 gjorde et ublodigt kup ende på kejserriget. En ny forfatning indførte i 1891 en forbundsstat, Estados Unidos do Brasil, Brasiliens Forenede Stater.

I 1930 gennemførte militæret en revolution, der bragte Getúlio Vargas til magten. Vargas var præsident 1930-45 og igen 1951-54, fra 1937-45 med diktatoriske beføjelser. Da militæret i 1954 krævede hans afgang, begik Vargas selvmord. Han efterfulgtes af demokratisk valgte præsidenter indtil 1964, hvor militæret igen gennemførte et kup og i årene frem til 1985 indførte militærdiktatur. Siden 1985 har landet igen haft civilt styre.

I 2002 vandt Luiz Inácio Lula da Silva præsidentvalget. Lula har introduceret det sociale handlingsprogram "Nul Sult". Blandt andet vil regeringen i samarbejde med nationale landbrugsorganisationer levere fødevarer til Brasiliens fattigste. Bekæmpelse af korruption står også højt på dagsordenen.

Geografi
Brasilien er det største land i Sydamerika med østkyst mod Atlanterhavet. Landet grænser mod Argentina, Bolivia, Colombia, Fransk Guiana, Guiana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay og Venezuela. Hovedstad Brasilia. Areal 8.511.965 km².

Klima
Overvejende tropisk, men i den sydligste del tempereret.

Miljø
Brasilien rummer verdens største, sammenhængende regnskovsområde, Amazonas, på 6 mio. kvadratkilometer, hvoraf 4,8 mio. kvadratkilometer er på brasiliansk område. Skoven, der rummer verdens rigeste plante- og dyresamfund, trues af tømmerhugst og kvægavlere, som rydder skoven for at gøre plads til deres kreaturer. Hvert år bliver der fældet regnskov i Brasilien svarende til et areal på størrelse med Belgien. Flere eksperter har udtrykt bekymring for konsekvenserne af rovdrift på regnskoven. Bekymringen gælder såvel udryddelsen af plante- og dyrearter som jorderosion og regionale og globale klimaforandringer, da regnskoven binder store mængder af luftens CO2. Brasilien har underskrevet, men ikke ratificeret Kyoto-protokollen.

Årligt elforbrug pr. indbygger
1.811 KWh (1999)

Energiforbrug pr. indbygger omregnet til tilsvarende olieforbrug (olieækvivalenter)
1051 kg

Årlig CO2-udledning pr. indbygger
1,8 metriske tons

Landets andel af den globale CO2-emmission
Landets andel af den globale CO2-udledning: 1,2 pct.

Befolkningen
Befolkningen er etnisk og kulturelt blandet, sammensat af de oprindelige, indianske indbyggere, indvandrere af europæisk og asiatisk herkomst og efterkommere af afrikanske slaver. Hovedsproget er portugisisk.

Befolkning
188 millioner (anslået 2005)

Befolkningstilvækst
1,06 pct.pr. år (2005)

Fødsler
16,83 pr. 1000 indbyggere (2005)

Dødsfald
6,15 pr. 1000 indbyggere (2005)

Spædbarnsdødelighed
29,61 pr. 1000 fødsler (2005)

Fertilitetsrate
1,93 børn pr. kvinde (2005)

Forventet levetid
mænd: 67,74 år, kvinder: 75,85 år (2005)

Jernbanelinjer
29.412 km (2005)

Motor- og hovedveje
1.724.929 km (2000)

Uasfalterede veje
1.630.058 km (2000)

Antal lange film produceret i landet pr. år
40 (1998)

Antal købte biografbilletter pr. indbygger pr. år
0,42 (1999)

Antal bogtitler produceret i landet pr. år
21.689 (1998)

Antal TV pr. 1000 indbyggere
321 (1997)

Antal radioer pr. 1000 indbyggere
403 (1997)

Antal daglige avistitler produceret i landet
472 (1998)

Antal læsere af daglige aviser pr. 1000 indbyggere
43 (1998)

Telefoner i brug
17,039 mio. (2000)

Internetbrugere
14 mio. (2002)

Uddannelse
86,4 pct. af befolkningen over 15 år kan læse.

Religion
Romersk-katolske 85 pct., andet 15 pct.

Styreform
Føderal Republik. Statsoverhoved er præsident Luiz Inácio Lula da Silva.

Økonomi
Brasilien er verdens 10. største økonomi, men har store økonomiske problemer og modtog 195 mia. kroner i støtte fra Den Internationale Valutafond, IMF, i 2002. Hjørnestenen i Brasiliens handelspolitik er toldunionen Mercosur med Argentina, Uruguay og Paraguay. Lula-regeringen prioriterer det regionale samarbejde højt og vil styrke Mercosur-samarbejdet gennem øget politisk, økonomisk og handelsmæssig stabilitet. Stabiliseringen af Argentina anses som et af de vigtigste midler til at opnå dette mål. Gennem sin regionale lederrolle spiller Brasilien en stadig større rolle på den internationale scene, bl.a. som en af fortalerne for gruppen af vækstmarkedslande i Verdenshandels-organisationen, WTO, og i FN.

Møntfod
1 brasiliansk real = 2,88 kroner (marts 2006)

BNP
Købekraftsparitet pr. indbygger: 52.530 kroner (2005 perspektiv)

Befolkning under fattigdomsgrænsen
26,5 pct. (2000 anslået)

Inflationsrate
6,8 pct. (2005 anslået)

Arbejdsstyrke
90,41 millioner (2005 anslået).

Fordelt på erhverv
service 66 pct., industri 14 pct., landbrug 20 pct. (2003 anslået)

Arbejdsløshedsprocent
9,9 pct. (2005 anslået)

Industri
tekstiler, sko, kemikalier, cement, tømmer, jernmalm, tin, stål, flyvemaskiner, motorkøretøjer og -dele, maskiner og udstyr.

Landbrugsprodukter
kaffe, sojabønner, hvede, ris, majs, sukkerrør, cacao, citrusfrugter, oksekød

Eksport
711,3 mia. kroner (2005)

Eksportvarer
tranportudstyr, jernmalm, sojabønner, fodtøj, kaffe, biler.

Største samhandelspartnere (eksport)
USA 20,8 pct., Argentina 7,5 pct., Tyskland 4,1 pct., Kina 5,6 pct., Holland 6,1 pct., Mexico 4 pct. (2004)

Import
482,1 mia. kroner (2005)

Importvarer
maskiner og udstyr, elektronik, kemikalier, olie.

Største handelspartnere (import)
USA 18,3 pct., Argentina 8,9 pct., Tyskland 8,1 pct., Kina 5,9 pct., Nigeria 5,6 pct., Japan 4,6 pct. (2004)

Udlandsgæld
1306 mia. kroner (juni 2005)

International økonomisk bistand modtaget pr. indbygger
1083 kroner (2002)

Udgifter til militær i procent af BNP
1,8 pct.(2004)

Kilder 
Den Store Danske Encyklopædi, UNESCO, Udenrigsministeriets Landefakta, CIA - The World Factbook, NationMaster.com, UN-OCHA, w