Sitemap | Avanceret søgning |
 
Dette dokument stammer fra:

Polen

Disse landefakta er udarbejdet i 2006

Historie
Polen opstod som nation i midten af det 9. århundrede. Landet havde sine stormagtsdage i det 16. århundrede, men blev derefter svækket af interne stridigheder. I 1772 blev Polen delt mellem Rusland, Preussen og Østrig. Polen opnår selvstændighed igen i 1918, men kun for at blive besat først af Tyskland og derefter af Sovjet Unionen efter Anden Verdenskrig. I 1980 oprettes en uafhængig fagforening "Solidaritet", der opnår politisk magt og i 1990 afholdes der demokratisk valg.

Geografi
Polen ligger i det centrale Europa, øst for Tyskland med grænser til Hviderusland, Tjekkiet, Tyskland, Litauen, Rusland, Slovakiet, Ukraine. Hovedstad Warszawa (1,62 mio. indbyggere). Landets samlede areal er 311.904 km2 (Danmark 43.000 km2).

Klima
Tempereret med kolde, skyede, moderate til strenge vintre. Milde somre med hyppige byger.

Miljø
Situationen er forbedret siden 1989, da der er sket et fald i den meget forurenende industri og fordi de post-kommunistiske regeringer har sat mere fokus på miljøet. Forurening er dog stadig et stort problem, særligt fra kulkraftværkerne. Det har blandt andet skabt syreregn, som har skadet skovene.

Befolkningen
Overvejende af polsk oprindelse. Befolkningen består af 98,7 pct. polakker. Hovedsproget er polsk.

Befolkning
38,175 mio.

Befolkningstilvækst
0,03 % (2005)

Fødsler
10,78 fødsler per 1,000 per personer (2005 anslået)  

Dødsfald
10,03 døde per 1000 population (2005 anslået)

Spædbarnsdødelighed
8 per 1000 fødsler (2003) 

Fertilitetsrate
1.39 børn per kvinde (2003)

Forventet levetid
74 år (2003)  

Kommunikation og kultur
Jernbanelinjer
23.852 km

Motor- og hovedveje
249.088 km (2002)

Uasfalterede veje
115.609 km (2002)

Telefoner i brug
12,3 millioner fastnet (2003) og 17,4 millioner mobiltelefoner (2003)

Internetbrugere
9 millioner (2003)

Uddannelse
99,8 % af den voksne befolkning kan læse (2003). 

Religion
89,6 % tilhører den romersk-katolske kirke.

Styreform
Parlamentarisk demokrati. Regeringsleder er statsminister Kazimierz Marcinkiewicz (PiS - Partiet Lov & Ret). Statsoverhoved er Præsident Lech Kaczynski.

Økonomi
Arbejdsløsheden udgør fortsat en stor udfordring for Polen. I 2005 lå arbejdsløsheden på 17,6 pct.  Samtidig har der været en stabil vækst, som især kan tilskrives en positiv udvikling i den polske eksport og de indenlandske investeringer. Inflationen har i 2005 vist en faldende tendens.

Møntfod
100 PLN ca. 189 danske kroner (april 2006)

BNP
Købekraftsparitet pr. indbygger: 66.511 danske kroner (2003)   

Befolkning under fattigdomsgrænsen
2 % af befolkningen har mindre end 2 dollars om dagen.

Inflationsrate
2.1 % (2005 anslået)

Arbejdsstyrke
17,1 millioner (2005 anslået).

Fordelt på erhverv
Landbrug 16,1 %, industri 29 %, service 54,9 % (2002 anslået)

Arbejdsløshedsprocent
18,3 % (2005 anslået)

Industri
Maskiner, jern og stål, kulminer, kemikalier, skibsbyggeri, forarbejdning af fødevarer, glas, drikkevarer, tekstiler.

Landbrugsprodukter
Kartofler, frugt, grønsager, korn, fjerkræ, æg, svin, mejriprodukter.

Eksport
568 milliarder kroner (2005 anslået)

Største samhandelspartnere (eksport)
Tyskland 30%, Italien 6,1 %, Frankrig 6 %, UK 5,4 %, Tjekkiet 4,3 %, Holland 4,3 % (2004) 

Import
586 milliarder kroner (2005 anslået)

Største handelspartnere (import)
Tyskland 24,4 %, Italien 7,9 %, Rusland 7,3 %, Frankrig 6,7 %, Kina 4,6 %.

Udlandsgæld
756 milliarder kroner (2005)

Udgifter til militær i procent af BNP
1,7 % (2002) Kilder

Kilder: Den Store Danske Encyklopædi, UNESCO Institute of Statistics, UNESCO World Culture Report 2000, Udenrigsministeriets Landefakta, CIA - The World Factbook, NationMaster.com.

Note: Tallene for visse af de statistiske kategorier er ikke tilgængelige, hvilket kan skyldes landets økonomiske, politiske eller historiske situation. Manglen på disse oplysninger kan dog have en vis informationsværdi i sig selv.