Sitemap | Avanceret søgning |

Naturvidenskab med dybde

Aktuel Naturvidenskab er  et tidsskrift med nyheder og baggrund fra den naturvidenskabelige verden.  Det er naturvidenskabens eget blad,  som har til formål at synliggøre naturvidenskab i det danske samfund.

Artiklerne er primært skrevet af fagfolk og henvender sig til læsere med en bred interesse for naturvidenskab. Det faglige niveau svarer til en "studentereksamen".

Tidsskriftet bringer:

  • nye forskningsprojekter og resultater
  • baggrunden for naturvidenskabelige nyheder
  • videnskabshistorie og naturfilosofi
  • synspunkter og kommentarer
  • boganmeldelser

Bag udgivelsen står Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet i samarbejde med Danmarks Farmaceutiske Universitet; Danmarks Tekniske Universitet; Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole; Det naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet; Roskilde Universitetscenter; Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet og Det teknisk-naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet samt Danmarks JordbrugsForskning, Danmarks Meteorologiske Institut og Teknologisk Institut.

Udgivelsen støttes bl. a. af Morgenavisen Jyllands-Posten, som på denne portal åbner tidsskriftets arkiv på internettet. Artiklerne indgår i videnbanken og er indekseret til undervisningsbrug.

Læs mere om Aktuel Naturvidenskab