Sitemap | Avanceret søgning |

Troens træ

Hver dag bringer nye eksempler på problemer, konflikter og kultursammenstød, der har deres udgangspunkt i menneskers fortolkning af religioner. Men hvad ved man egentlig om baggrunden for de tre store mellemøstlige religioner, som nu i stigende grad mødes i Danmark.

Den ene dag diskuterer man en præst i den danske folkekirke, som offentligt har udtalt, at han ikke tror på Gud.

Den næste dag drejer debatten sig om, hvorvidt der må være fælles muslimsk fredagsbøn på et gymnasium, hvis der bliver fremført ekstreme religiøse synspunkter.

Den tredje dag er samtaleemnet en episode, hvor en underviser med jødisk baggrund er blevet overfaldet på gaden, fordi han har læst op af Koranen i en lektion på et universitet.

 


 

Troens træ - lærervejledning

Formål
Formålet med materialet "Troens træ" er at oplyse om baggrunden for de tre store mellemøstlige religioner, som nu i stigende grad mødes i Danmark. Hvad har de til fælles? Hvor adskiller de sig fra hinanden? Hvordan opfatter de hinanden?  

Målgruppe og fagområder
Undervisningsmaterialet er udarbejdet til folkeskolens 7.-10. klasse. "Troens træ" kombinerer som undervisningsforløb på én gang faglighed og tværfaglighed. Det overordnede tema er jødedommen, kristendommen og islam og lægger op til undervisningsforløb i fagene religion, dansk, samfundsfag og historie. 

Tilrettelæggelse af undervisningen

Ideer til at komme i gang

Brainstorm: Hvad ved eleverne om jødedommen, kristendommen og islam?

Få eleverne til at skrive så mange stikord som muligt ned i løbet af 5 min. Derefter sammenlignes stikordene med sidemandens. Klassens viden om jødedommen, kristendommen og islam samles på tavlen med læreren som ord- og kridtstyrer. Prøv at inddele stikordene i emner. Hvad fanger elevernes opmærksomhed? Hvad synes eleverne er bemærkelsesværdigt, spændende, overraskende, uforståeligt osv.? Hvor har eleverne vidensmæssigt huller?  

Ideer til forløb:

Projektarbejde om en religion og/eller et emne

Inddel klassen i et antal grupper svarende til de religioner/emner, som "Troens træ" berører. Hver gruppe har ansvaret for en præsentation af et land/emne. Gruppen skal sætte sig grundigt ind i religionens/emnets historie, dets nuværende situation og dets muligheder gennem at bruge vidensmaterialet og søge mere information via linkssamling og bibliotek. Eleverne drøfter desuden, hvordan præsentationen kan tilrettelægges, så den dels kommer godt rundt om religionen/emnet og dels er interessant og informativ for tilhørerne. 

Fire ugers forløb om jødedommen, kristendommen og islam

1. uge: Lærerstyret undervisning som optakt til projektugen. Ugen har specielt udgangspunkt i "Troens træ" - baggrundsmaterialet om jødedommen, kristendommen og islam samt evt. supplerende materiale.

2. uge: Eleverne søger selv mere information i bl.a. artikler, reportager, landefakta og billedserier i sektionen Videnbank på viden.jp.dk for at finde inspiration til deres projekt om en konkret problemstilling. I slutningen af ugen udarbejdes der en problemformulering.

3. uge: Projektuge.

4. uge: Fremlæggelse.  

Ideer til afslutning

Ethvert forløb afsluttes med en form for plenum med et resume, så eleverne oplever en sammenhæng i emnet, selv om de hver har arbejdet koncentreret med et eller flere af delemnerne.  

Planlægningsværktøj
En logbog kan være en hjælp til at strukturere og evaluere arbejdet. Den er et planlægningsværktøj for eleven, og den virker som et kommunikationsmiddel mellem elev og lærer. I logbogen planlægges arbejdet med et emne ud fra forskellige læringskategorier.  

Eleven skal f.eks. tage stilling til spørgsmål som:  

  • Hvad skal målet med mit arbejde være?
  • Hvad skal titlen på mit arbejde være?
  • Hvilke faglige emner vil jeg arbejde med?
  • Hvilke redskaber vil jeg bruge?
  • Hvilke arbejdsmetoder vil jeg bruge?
  • Vil jeg fremstille et produkt? F.eks. planche, video eller hjemmeside
  • Hvordan vil jeg finde ud af, om jeg har nået mit mål?  

En logbog kan være løsblade i et ringbind eller et stilehæfte, men der er også udviklet elektroniske logbøger til brug på computeren.  

Logbogen er også et godt redskab til at skabe overblik og struktur, når der planlægges med respekt for kravet om undervisningsdifferentiering.

Download Troens Træ
Undervisningsmaterialet sammenholder Islam, Kristendommen og Jødedommen og ser på hvad der adskiller de tre religioner, og hvad de har til fælles.
Download PDF
Download Troens træ - Plakat
Troens træ sidestiller de tre store religioner Kristendommen, Jødedommen og Islam. Hvad har de tilfælles, og hvad adskiller dem?
Download PDF