Sitemap | Avanceret søgning |

Kærlighed

Kærlighed er et stort ord. Og alligevel tager vi det så let i vores mund. Erklærer frejdigt og ærligt, at "se, det er kær­lighed". Det store ord kærlighed bruger vi ikke kun om de største følelser og de mest afgørende handlinger i livet - kærlighed er også en meget dagligdags ting, ja, nærmest et musikalsk underlag for alle vores daglige gøremål.

Publiceret 26-11-2013

På vejen til og fra skole eller arbejde, når vi venter på bussen, og når vi løber, overalt lytter vi til sange om - især ulyk­kelig - kærlighed. Kærlighed er livets yderpunkter, den daglige lim i vores liv med børn, mænd, koner og kærester, men den er også den stadige strøm af ord og billeder, som hober sig op til et af de mest fortærskede emner i vores kulturs un­derholdningsindustri af film, bøger, TV, musik og blogs: den romantiske kærlighed.

Hvad er da kærlighed? Den er de særligt tætte og intense forhold til andre mennesker, som vi indgår i. Følel­sesmæssigt tætte og intense i en grad, så de bliver styrende for vores vilje og ønsker. I kønskærligheden findes den kropslige tæthed i det seksuelle samvær. Intensiteten er da knyttet til erotiske fø­lelser. Men der er også andre følelser på spil i kærligheden mellem kønnene, f.eks. hengivenhed, tillid og tryghed. En tæthed af ikke-seksuel art kan være mindst lige så omfat­tende og intens. Det ses i forholdet mellem forældre og børn. Og selv om børn bliver store, forsvinder de følelser, som forældre føler, ikke: Også voksne børn er omfattet af forældres ømhed, stolthed, tillid og beskyttertrang. Det samme tætte forhold har vi til vores bedste venner. Der glider kærlighed, venskab og respekt over i hinanden, som i det græske ord philia, der fra de antikke tekster oversæt­tes med både venskab og kærlighed. Kærlighed er altså følelser, intense følelser, men ikke én følelse. Snarere er kærlighed et ganske varieret felt af varme følelser, hvori lysten til at være sammen med en anden person er gennemgående. De varme følelser er ikke kun behagelige, men spænder fra lykke til lidelse. Man er underlagt kærlighed på godt og ondt. Det gør ondt at føle sorg og savn i forhold til de elskede, og det gør også ondt på den, hvis sind hærges af lidenskabelig jalousi. Jalousien behøver ikke at være sygelig for at være ganske invalide­rende, livsbegrænsende og smertefuld.

"Love Is All Around" Sådan synger skotske Marti Pellow fra Wet Wet Wet i musikvideoen til en af 90'ernes helt store kærligheds flicks , Fire bryllupper og en begravelse - du ved den der med den britiske førsteelsker Hugh Grant i hovedrollen. Men de fire ord optegner ikke bare en romantisk kliche, de pointerer også et ubestrideligt faktum, som Anne Marie Pahuus, filosof ved Aarhus Universitet, forklarer os i denne måneds Tænkepause fra Aarhus Universitetsforlag. For nok er det december måned, der er hjerternes fest, men som mennesker har vi egenskaben og lysten til at elske hele året rundt, sandelig ja. Og vi elsker både stort og småt: Vi elsker is, og vi elsker vores børn, nogle elsker endda Jesus, andre den danske sommer. Marcipanbrød var Glistrups faste følgesvend, mens enkelte af os i stedet nærer varme følelser for Steffen Brandt eller måske endda den, vi strøg op ad kirkegulvet sammen med. Sådan er det.

Kærlighed er limen mellem mennesker og i forhold til de ting, vi sætter højest. Den spænder vidt, fra al- til afmægtig, fra kedelig til kvalmende - og bliver træls og trættende, hvis man som Gustav, Nik & Jay er For Lækker til Love . Men uanset hvad så bakker popsangere, poeter, politikere og præster og alle os andre altid op om Paulus' ord: Størst er kærligheden. Og takket være Pahuus' Tænkepause får vi nu mulighed for at få videnskabeligt og filosofisk belæg for den påstand, så vi lidt klogere på kærlighedens væsen kan synge med på julens glade budskab.


Anne Marie Pahuus
er ph.d. i filosofi og prodekan for forskning og talentudvikling på Arts, Aarhus Universitet. Anne Marie Pahuus har skrevet bogen "Hannah Arendt" (2006) og en række tekster om etiske og politiske temaer, bl.a. dømmekraft, ondskab, nærhedsetik, kreativitet og mening i arbejdslivet.

'