Sitemap | Avanceret søgning |

Natur

Der er opstået en betydelig splittelse mellem natur og menneske - en afstand, som er vokset frem, i takt med at det moderne menneskes opfindsomhed og umættelige trang til vækst har fortrængt naturen. Vi står derfor lige nu i et.....

Publiceret 25-04-2013

vadested. Enten begærer vi permanent skilsmisse fra naturen, fordi det simpelthen er for besværligt at leve fredeligt sammen uden at ødelægge det for hinanden. Eller også indstiller vi os på fredelig sameksistens med plads til begge parter.

Tabet af biologisk mangfoldighed er en af de mest afgørende forandringer af jorden, vi mennesker har forårsaget. Biolog Rasmus Ejrnæs giver i bogen Natur sine bud på, hvordan vi kan leve i fredelig sameksistens med naturen.

Han mener, at vi kunne øve os i vores egen have. Vi har vænnet os til, at haven er vores. Ikke bare vores ejendom, men nærmest en del af os selv. Det er os, som former haven og ikke omvendt. Vi udvælger og fravælger væksterne, klipper dem i vores billede og viser på den måde naboer og venner, hvem vi er.

Men hvis vi vil, kan vi nemlig godt give den truede natur mere plads. Vi kan gøre det i nationalparkerne, i bøgeskoven uden for byen eller i vores egen have lige uden for døren. Det kræver bare, at vi er villige til at give plads uden en forventning om at få noget bestemt til gengæld, mener Rasmus Ejrnæs, som i sine foredrag også benytter lejligheden til at tage tilhørerne med på en virtuel udflugt til den danske natur, som den tager sig ud for en biolog med gummistøvlerne på og mod på at luske langsomt af sted med sanserne åbne.

- "Gødning er altså supergodt på kornmarkerne og i urtehaven, hvor det gavner de voksestærke afgrøder, men det er meget skadeligt ude i naturen, hvor de artsrige samfund af nøjsomhedsplanter på eng, hede, græsland, klit og mose forarmes, når de største får gødning og begynder at tage fra de mindste. Denne virkning af næringsstoffer er den mest oversete forklaring på naturens elendige tilstand i store dele af vore dages landskab." Rasmus Ejrnæs

Natur er den niende bog i serien Tænkepauser , hvor forskere fra Aarhus Universitet formidler deres viden på 60 sider. Alle de foregående er røget direkte ind på boghandlernes bestsellerliste for fagbøger.


Rasmus Ejrnæs

Om forfatteren
Rasmus Ejrnæs er biolog og har forsket i og formidlet viden om Danmarks natur i mere end 20 år. Forfatteren blev i 2012 tildelt Aase og Ejner Danielsens fonds miljøpris på 250.000 kroner for sin forskning og indsats for beskyttelsen af biodiversiteten i Danmark.
'