Sitemap | Avanceret søgning |

Leksikon

F

Frihed
En tilstand, hvor man selv bestemmer uden at være kontrolleret af andre.

Frisind
En fordomsfri tankegang.

Fritænker
En person, som har en selvstændig opfattelse af religiøse spørgsmål. Især om personer, der ikke tror på Gud.

M

Monster

Et monster er en unaturlig og ofte skræmmende vanskabning. Ordet har oprindelse fra latin monstrum 'vanskabning', til monere 'advare, mane' - sigter til den opfattelse at vanskabninger varsler gudernes vrede. Kilde Den danske ordbog.

N

Netværk
Et netværk er et system af forbindelser mellem nogle enheder eller personer. Netværk mellem personer kaldes også sociale netværk.

Netværke
At netværke (networking) er dét at pleje sit sociale netværk i professionel sammenhæng. Det kan være af karrieremæssige grunde, udbrede kendskabet til et produkt eller en virksomhed, eller det kan være for at skaffe nye kunder.

T

Trolde
Trold betyder ganske enkelt monster på oldnordisk, og det var især i de nordiske lande, at troen på trolde florerede. Trolden kan ses som en videreudvikling af jætten fra nordisk mytologi. Jætten var ligesom trolden en kæmpe med uanede kræfter.

Tænkepause
En tænkepause er en pause af kortere eller længere varighed, hvor en person har mulighed for at overveje, vurdere, undersøge eller finde ud af noget, der kræver fordybelse.

U

Uhyre
Et uhyre er et stort og faretruende væsen - ofte med fabeldyr-baggrund. ordet kan også i overført betydning referere til folk, der har handlet uhyrligt.

Y

Ytringsfrihed
Ret til frit at udtrykke sin mening inden for de grænser lovgivningen sætter.

Frihed

Hans-Jørgen Schanz kører i Jaguar. Og er vild med det. I Jaguar, fordi det er en lækker bil. I bil, fordi det giver den totale følelse af bevægelsesfrihed. Læs Hans-Jørgen Schanz' afvaskning af begrebet Frihed.
Gå til temaet om frihed

Det fascinerende netværk

Antallet af links mellem ethvert menneske og f.eks. USA's præsident er ifølge Jens Mogens Olesen kun seks. Det vil sige, du skal i princippet bare kontakte seks mennesker, hvor den ene kender den anden, før du får Obama himself i tale.
Gå til temaet om netværk