Sitemap | Avanceret søgning |

Ministeransvarlighedsloven: Lene Espersen brød loven

Selv om et flertal i Folketinget mener, at Lene Espersen har brudt ministeransvarlighedsloven, ser udenrigsministeren ud til at slippe med en næse: Folketingets partier strides om næsens størrelse.

Af CARL EMIL ARNFRED og HEIDI JOY MADSEN
Publiceret 30-10-2010

De Konservatives formand, Lene Espersen, brød ministeransvarlighedsloven, da hun svarede ukorrekt på spørgsmål i folketingssalen om overbetaling af privathospitaler.

Det mener et flertal i Folketinget efter gårsdagens samråd i Folketingets Finansudvalg.

Alligevel ser det ud til, at Lene Espersen slipper med kritik og en betragtelig næse, selv om både Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og oppositionen er enige om, at Lene Espersen ikke svarede korrekt på et spørgsmål fra SF's Jonas Dahl i folketingssalen i maj 2009.

»Hun siger selv, at hun ikke har svaret korrekt og fyldestgørende, så må det betyde, at man ikke har fulgt ministeransvarsloven,« siger DF's gruppeformand, Kristian Thulesen Dahl.

På et ualmindeligt velbesøgt samråd i Folketingets Finansudvalg afviste Lene Espersen i går, at hun har brudt loven.

Over flere timer blev hun udspurgt om sagens mest centrale elementer.

De mere end 70 tilstedeværende folketingsmedlemmer, embedsmænd, journalister og tilhørere var vidner til en Lene Espersen, der holdt sig tæt til sit talepapir.

Mindst 24 gange gentog udenrigsministeren, at hun allerede har erkendt, at hun ikke har svaret »præcist og dækkende« på spørgsmålet fra Jonas Dahl i folketingssalen.

Derudover bragte hun ikke meget nyt til sagen.

»Jeg har ikke yderligere at tilføje,« lød det igen og igen fra udenrigsministeren.

Pinocchio-næse
Medlemmerne af Folketingets Finansudvalg skal i den kommende tid forsøge at blive enige om, hvor stor en næse, Lene Espersen skal tildeles.

Dansk Folkeparti er klar til at udtale »kraftig kritik«. De Konservative mener slet ikke, at der er grund til at tildele en næse, mens Socialdemokraterne mener, at næsen bør være »af pinocchiostørrelse«. »Der er ingen tvivl om, at hun har brudt ministeransvarsloven,« siger finansordfører Morten Bødskov (S).

Han støttes af SF's sundhedsordfører, Jonas Dahl.

»Jeg synes, at det må være meget svært at have tillid til Lene Espersen som udenrigsminister, når man ser hendes ageren. Hun svarer slet ikke fyldestgørende på spørgsmål i overbetalingssagen,« siger han.

Også regeringens støtteparti Liberal Alliance er klar til at tildele Lene Espersen en næse.

»Der er ingen tvivl om, at det har en karakter, hvor det er nødvendigt, at der bliver udtalt en kritik fra Folketingets side,« siger partiets politiske ordfører, Simon Emil Ammitzbøll.

DF afviser sabelraslen
Selv om Lene Espersen måtte have svaret i strid med ministeransvarlighedsloven, kan hun sagtens blive siddende som minister, hvis der ikke rejses en rigsretssag, eller hun går af på grund af politisk pres, understreger lektor i forvaltningsret Sten Bønsing fra Aalborg Universitet.

»Man kan godt blive siddende som minister, selv om man har brudt loven. Hvis der ikke bliver rejst en sag, bliver man ikke dømt - ligesom det er med almindelige straffesager.

Kritik og næser er noget rent politisk, og kan en minister leve med det, sker der ikke mere,« siger han.

Dansk Folkeparti mener ikke, at sagen er alvorlig nok til at kræve Lene Espersens afgang og afviser samtidig, at partiet blot rasler med sablen for at få opmærksomhed i sagen.

»Vi har ikke noget ønske om at vælte regeringen. Vi har heller ikke noget særskilt ønske om at vælte en minister, men vi har slet ikke noget ønske om at holde hånden over ministre, som forbryder sig mod det, som jeg betegner som kronjuvelerne i vores demokrati,« siger Kristian Thulesen Dahl.

Finansudvalget mødes torsdag for at drøfte, hvordan kritikken af Lene Espersen skal formuleres. Det kan dog trække ud, da oppositionen vil vente med at konkludere noget i sagen, før statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har forklaret sig i et samråd.

Copyright: Jyllands-Posten

Fakta: HOSPITALSSAGEN
Ukorrekte svar i Folketinget
I et interview til Politiken den 21. marts 2009 fortalte Lene Espersen (K), at man kan sænke betalingen til de private sygehuse med 25 pct.

I folketingssalen den 13. maj 2009 spurgte SF's sundhedsordfører, Jonas Dahl, hvor tallene stammer fra, og Lene Espersen svarede, at de kom fra et arbejde i den konservative folketingsgruppe.

Det viste sig, at der forelå en rapport fra sundhedsministeriet.

Sagen dukkede op igen i september 2010 i forbindelse med udgivelsen af bogen "Projekt Løkke".

I oktober 2010 erklærede Lene Espersen, at hun ikke svarede fyldestgørende på spørgsmålet i folketingssalen.

I et samråd i Finansudvalget i går skulle Lene Espersen forklare sagen, hvor hun indrømmede, at hun havde svaret misvisende.

Finansudvalget vil udtale kritik og udstede en næse.

Rapport til rigsrevisor
Rigsrevisor Henrik Otbo bad i mere end et halvt år i begyndelsen af 2009 om at få udleveret en intern rapport i sundhedsministeriet om overbetaling til private sygehuse.

Først to uger efter, at Rigsrevisionen havde færdiggjort sin beretning i juni 2009, kom rapporten frem.

Henrik Otbo sagde den 7. juli 2009, at rapporten ikke ændrer på Rigsrevisionens konklusion.

Flere eksperter har vurderet, at rigsrevisoren burde have haft rapporten, og at det er ministerens ansvar.

Nuværende indenrigs-og sundhedsminister Bertel Haarder (V) har beklaget over for Rigsrevisionen, men han sagde i gårsdagens samråd, at det var embedsmændenes vurdering ikke at sende den.

Ministeransvarlighedsloven
§ 5: En minister straffes, hvis han forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler ham efter grundloven eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed.

Stk. 2: Bestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse, såfremt en minister giver Folketinget urigtige eller vildledende oplysninger eller under Folketingets behandling af en sag fortier oplysninger, der er af væsentlig betydning for tingets bedømmelse af sagen.  

'