Sitemap | Avanceret søgning |

Valg 2007: Hvem har ret?

Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) påstod på valgkampens første dag, at der er kommet flere offentligt ansatte i hans regeringstid. Helle Thorning-Schmidt (S) påstod omvendt, at der er kommet færre. Vælgerne bliver efterladt på herrens mark, erkender Danmarks Statistik.

Af ORLA BORG
Publiceret 26-10-2007

Er der kommet flere eller færre offentligt ansatte? Det blev et af de første faktuelle stridspunkter mellem de to statsministerkandidater allerede på valgkampens første dag.

I TV2's partilederrunde Det første ord lød følgende to modsatrettede påstande fra de to kandidater, da debatten handlede om velfærd og antallet af offentligt ansatte:

Påstand fra statsminister Anders Fogh Rasmussen (V):
»Vi har - i den tid, vi har haft regeringsansvaret - set, at der er blevet 7.000 flere beskæftigede inden for ældreomsorgen, der er kommet 1.200-1.300 flere læger på sygehusene, der er kommet 1.200-1.300 flere sygeplejersker på sygehusene. Der er over en bred front ansat flere.«

Påstand fra Socialdemokratiets formand, Helle Thorning-Schmidt:
»Det er jo ikke rigtigt, som statsministeren siger, at der er kommet flere offentligt ansatte. Det passer jo simpelt hen ikke. Der er kommet færre offentligt ansatte.«

Men hvem har ret?

Svaret er nedslående for de vælgere, der gerne vil kunne danne deres mening på baggrund af fakta. For de to politikere kan i realiteten gå rundt resten af valgkampen, og hver især hævde at have ret.

For i det ellers gennemregistrerede danske samfund kan der ikke gives et klart svar på, om antallet af offentligt ansatte er faldet eller steget i Foghs regeringstid.

Opgørelse findes ikke
Anders Fogh Rasmussen kan svinge med den tabel fra Danmarks Statistik, der hedder Arbejdstidsregnskab. Den viser, at antallet af offentligt ansatte er steget fra 830.212 personer i 2002 til et nuværende antal på 850.542 personer.

Helle Thorning-Schmidt kan omvendt vifte med tallene fra Danmarks Statistiks Nationalregnskab. De viser, at antallet af offentligt ansatte er faldet fra 843.000 personer i 2002 til 836.000 personer nu.

Lederen af Danmarks Statistik, rigsstatistiker Jan Plovsing, erkender, at der ikke findes nogen opgørelse, der med sikkerhed kan fastslå en helt korrekt udvikling i antallet af offentligt ansatte.

»Hvis vi havde kunnet løse problemet med at lave en præcis opgørelse, ville vi have gjort det for længst. Til næste valgkamp vil vi kunne gøre det. Men det hjælper jo nok ikke i denne valgkamp,« siger rigsstatistikeren.

Danmarks Statistik har lavet et notat om, hvorfor der ikke findes noget korrekt svar. Årsagen er bl.a., at nogle personer er talt med i det sidste regnskab, men ikke i det første. Det gælder eksempelvis aktiverede kontanthjælpsmodtagere, der er i virksomhedspraktik samt udenlandsk arbejdskraft. Desuden indgår nogle skøn i den ene tabel, men ikke den anden.

Endnu flere opgørelser
For at fuldende det uklare billede af udviklingen i antallet af offentligt ansatte tilføjer Danmarks Statistisk i sit notat, at der er yderligere to måder at opgøre antallet på. Men disse to opgørelsesmetoder er endnu mere usikre.

Resultatet er, at vælgeren må affinde sig med, at politikerne kan slippe af sted med at sige stort set hvad som helst, når det gælder antallet af offentligt ansatte.

I sin udtalelse i den første partilederrunde nævnte Anders Fogh Rasmussen også de konkrete tal for, at der nu er kommet 7.000 flere ansatte i ældresektoren samt 1.200-1.300 flere læger og 1.200-1.300 flere sygeplejersker på hospitalerne.

Disse tal blev ikke anfægtet af Helle Thorning-Schmidt. Det kan skyldes, at påstandene er rigtige nok.

For der er ganske rigtigt kommet flere ansatte i ældresektoren i perioden fra 2001 til 2007. Omregnet til fuldtidsansatte er stigningen i perioden fra maj 2001 til maj 2007 tilmed på 8.800, viser tal fra Det Fælleskommunale Løndatakontor. Det svarer til en stigning på 11 pct., mens antallet af ældre over 80 år i samme periode er steget med godt 5 pct.

Statsministerens tal for stigningen i antallet af læger og sygeplejersker på sygehusene er også rigtige nok. Eksempelvis er der tale om stigninger i antallet af læger på 9,5 pct. og 4 pct. for sygeplejersker i perioden 2001-2004. I samme periode er der dog samtidig sket en stigning i antallet af akutte og ambulante operationer på hospitalerne på 20 pct.

Copyright: Jyllands-Posten

'