Sitemap | Avanceret søgning |

Politik for begyndere

Formål
Formålet med materialet "Politik for begyndere" er at gennemgå det politiske system i Danmark. Nye stemmeberettigede får en hurtig og gennemskuelig indføring gennem tekst og tegninger i hvordan det danske demokrati hænger sammen. De 20 politik-lektioner ligger i en samlet PDF-fil, som kan downloades og printes ud.

Målgruppe og fagområder
Undervisningsmaterialet er udarbejdet til 7.-10. skoleår. "Politik for begyndere" kombinerer som undervisningsforløb på én gang faglighed og tværfaglighed. Det overordnede tema er politik, og for at komme i såvel bredden som dybden med dette tema inddrages indhold, tankegange og metoder fra fagene samfundsfag, historie og dansk. 

Tilrettelæggelse af undervisningen

- ideer til at komme i gang:  

Brainstorm: Hvad ved eleverne om politik og det politiske system?
Få eleverne til at skrive så mange stikord som muligt ned i løbet af 5 min. Derefter sammenlignes stikordene med sidemandens. Klassens viden samles på tavlen med læreren som ord- og kridtstyrer. Prøv at inddele stikordene i emner. Hvad fanger elevernes opmærksomhed? Hvad synes eleverne er bemærkelsesværdigt, spændende, overraskende, uforståeligt osv.? Hvor har eleverne vidensmæssigt huller? 

- ideer til forløb:  

Opgaveforløb
Den mest naturlige vej ind i emnet er at tage udgangspunkt i opgaverne. Efter elevernes niveau og interesser kan opgaverne løses individuelt eller i grupper. I opgaveteksten får eleverne at vide hvilken lektion, de skal arbejde med, og hvor de kan finde yderligere informationer til besvarelsen. De fleste elever vil derfor kunne arbejde selvstændigt og individuelt.

Materialet er så omfattende, at det praktisk talt er umuligt at få alle elever gennem alle opgaver. Derfor er det en god idé at dele eleverne ind i grupper, så de kan koncentrere sig om enkelte emner og orientere resten af klassen på fællesmøder om, hvad de beskæftiger sig med under forløbet. 

Projektarbejde om et emne
Inddel klassen i et antal grupper svarende til de emner, som "Politik for begyndere" berører. Hver gruppe har ansvaret for en præsentation af et emne. Gruppen skal sætte sig grundigt ind i historie, problematikker og dets nuværende situation og dets muligheder gennem at bruge baggrundsartiklerne og søge mere information via linksamlingen og bibliotek. Eleverne drøfter desuden, hvordan præsentationen kan tilrettelægges, så den dels kommer godt rundt om emnet og dels er interessant og informativ for tilhørerne.  

To ugers forløb om politik
1. uge: Lærerstyret undervisning som optakt til projektugen. Ugen har udgangspunkt specielt i baggrundsmaterialet med temaartiklerne om politik. Brug også den daglige avis til at følge med i den aktuelle politiske situation. Skolens UNI-login giver klassen mulighed for at læse Jyllands-Posten som e-avis. I slutningen af ugen udarbejdes der en problemformulering.

2. uge: Projektuge, valg og fremlæggelse. Lad eleverne arbejde i dybden med emnet og giv dem mulighed for at lavet et prøvevalg, hvor de vil kunne arbejde med alle de emner, I har berørt i de sidste to uger.

- Ideer til afslutning

Ethvert forløb afsluttes med en form for plenum med et resume, så eleverne oplever en sammenhæng i emnet, selv om de hver har arbejdet koncentreret med et eller flere af delemnerne.

Hvad er en valglistefører?

Hvordan stemmer man til et Folketingsvalg, kan man sætte sit kryds forkert og hvem tæller stemmerne op? Bliv klogere på dette og meget andet under arbejdet med de tilknyttede opgaver.
Gå til opgaverne

Opret dit eget projektrum

Et projektrum på viden.jp.dk giver dig mulighed for at uploade filer, som du gerne vil dele med andre. Du kan også lave dit eget udvalg af dokumenter fra portalen.
Opret projektrum

Et politisk år i stikord

Politik er rigtig mange ting, og 2010 var ingen undtagelse; vælgerne blev mødt med en konservativ nedsmeltning, 12 minutter ekstra, overbetaling til privathospitalerne og politikeres privatliv i medierne.
Læs artiklen

Videnbanken

Videnbanken er indgangen til Morgenavisen Jyllands-Postens verden af viden. Her er samlet tusindvis af artikler, fotos, grafikker, undervisningsforløb, digitale kort og meget andet.
Gå til vidensbanken