Sitemap | Avanceret søgning |

Lærervejledning Dig og dine penge

Formål
Undervisningsmaterialet har til formål at sætte fokus på de grundlæggende privatøkonomiske forhold, som de unge stifter bekendtskab med, når de begynder at tjene deres egne penge og i særdeleshed, når de flytter hjemmefra. 

Undervisningsmaterialet
Materialet er bygget op omkring artikler indenfor emnerne "Dig og din økonomi", "Dig, sin økonomi og bankerne", "Virksomheder og økonomi" og "Danmark og økonomi". De er samlet i hæftet "Dig og dine penge" og udbygget med en hjemmeside, hvor du kan finde en række opgaver og inspiration til videre arbejde. Materialet giver gennem tekster, billeder, video og opgaver, der giver eleverne i folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelserne mulighed for Disse historier og billeder er samlet i et temahæfte og udbygget med en hjemmeside, hvor du kan finde en række opgaver og inspiration til videre arbejde.

Materialet giver gennem tekster, billeder og opgaver mange muligheder for at arbejde med forskellige temaer, som kan knyttes til emnet "Dig og dine penge". Man kan arbejde med temahæftet alene og vælge at printe opgaverne ud fra hjemmesiden, men det anbefales at have smart board samt pc'ere til rådighed i undervisningen for at få det optimale ud af materialet.

Opgaverne
Det vil være naturligt, at tage udgangspunkt i temahæftet. Hæftet er bygget op omkring de forskellige økonomiske forhold som de unge mennesker skal have styr på eller tage stilling til, når de skal til at etablere sig udenfor forældrenes trygge rammer. Teksterne kan læses uafhængigt af hinanden. I forbindelse med at eleverne læser udvalgte tekster i hæftet, vil det være oplagt at inddrage opgaverne på hjemmesiden.

Til hver enkelt tekst findes opgaver, som eleverne kan arbejde med. Nogle af opgaverne skal løses inden eleverne læser teksten, andre efter de har læst de enkelte kapitler. Opgaverne sigter mod at bevidstgøre eleven om de problematikker og udfordringer, der møder dem, når de begynder at tjene penge eller flytter hjemmefra. Der er opgaver af stigende sværhedsgrad og abstraktion, fra "undersøg" og "beskriv" til de mere udfordrende hvor de skal "tage stilling til" og "diskutere" forskellige temaer.

Målgruppe og fagområder
"Dig og dine penge" kan anvendes i undervisningen i folkeskolens ældste klasser samt på ungdomsuddannelserne indenfor fagene dansk, samfundsfag og matematik. Sværhedsgraden af de forskellige tekster varierer, og også opgaverne varierer i sværhedsgrad og kompleksitet. Det betyder, at der med materialet er rig mulighed for at differentiere i sin undervisning, og alt efter elevernes niveau og interesse kan opgaverne løses individuelt, i grupper eller fælles i klassen.

Teksterne i temahæftet kan anvendes i kortere eller længere forløb, hvor klassen arbejder med stofområdet, som så behandles ud fra de relevante faglige vinkler. Opgaverne og forslagene til videre arbejde på hjemmesiden kan anvendes både i et enkelt fag eller tværfagligt alt efter, hvad underviserens plan er. 

Bic Mac-indeks?

Hvad er Bic Mac-indekset, og hvad laver en aktuar? Gå på opdagelse i leksikonet.
Se leksikonet

Det økonomiske kredsløb

Alle økonomiske transaktioner i samfundet er afhængige af hinanden i et bestemt men temmelig kompliceret mønster. Selv små ændringer i lønniveau, skat eller priser på varer kan have stor betydning for den enkelte dansker.
Læs artiklen

Læg dit budget

Du kan med et par få nemme tricks lære at holde styr på din løn, husleje, forbrug mv. En vigtig brik i det puslespil er dit budget. Brug dette interaktive budgetskema og få overblik over dine finanser.
Brug budgetskemaet

TEMA: Identitetstyveri

Er CPR-nummeret forældet, og hvor nemt er det at stjæle en andens identitet? Stor artikelserie om hvordan du sikrer dig imod, at din identitet bliver stjålet og misbrugt.
Gå til temaet