Sitemap | Avanceret søgning |

Leksikon

A

Afbetaling
Du kan ikke købe på afbetaling, hvis du er under 18 år. Du kan heller ikke låne penge, hvis du er under 18 år, fordi din underskrift ikke er juridisk bindende, før du er fyldt 18 år og dermed myndig.

Afkast
Afkast er en fælles betegnelse for det beløb, man får ud af en valgt investering (kursstigninger, renter og udbytte)

Aktiver
Aktiverne er alt, hvad virksomheden har til gode og de penge, man har i kassen. Det bliver bogført som en debetpost.

Aktuar
En aktuar beregner, hvad det skal koste at tegne en bestemt forsikring.

Andelsbolig
Køber du en andelsbolig, køber du en del af en andelsboligforening. Du bliver medejer af foreningens formue og hæfter også for foreningens lån, og du får ret til en bolig.

B

Bankoverførsel
En bankoverførsel er, når du selv overfører penge fra din netbank til en anden person eller virksomhed.

Betalingsbalancen
Betalingsbalancen er en opgørelse over samtlige betalinger mellem Danmark og udlandet, hvor eksporten repræsenterer indtægter i fremmed valuta, og importen repræsenterer udgifter i fremmed valuta.

Big Mac-indekset
Big Mac-indekset er interessant, forbi en Big Mac er helt identisk og består af samme ingredienser, ligegyldigt hvor i verden den produceres. Prisen på en Big Mac omregnes til amerikanske dollar, og af figuren kan du se, at prisen i USD i f.eks. Norge er mange gange højere end i Ukraine. De valutaer, der er stærkere end USD, kan du se til højre for 0, og de svagere kan du se til venstre for 0.

BNP
BNP er værdien af den samlede produktion i samtlige erhverv i et år, minus den samlede værdi af anvendte råstoffer. Væksten i bruttonationalproduktet er et mål for aktiviteten i økonomien, så jo højere vækst der er i BNP, jo mere gang er der i samfundet.

Bon
Smid ikke kvitteringer og boner ud. Sammenlign med kontoudskriften fra banken, så opdager du hurtigere, hvis der bliver svindlet med dit kort og dine fortrolige oplysninger.

Brutto
Brutto er den månedlige udgift til boligen.

Budgetskema
Brug budgetskemaet på viden.jp.dk/penge til at lave dit budget for det næste år.

Bytning af varer
Du har ikke automatisk har ret til at få byttet en fejlfri vare. En handel er som udgangspunkt en handel.

Børneopsparing
En børneopsparing kan oprettes af forældre, bedsteforældre eller andre, og pengene kan ikke hæves de første syv år efter oprettelsen. Opsparingen kan tidligst hæves, når barnet fylder 14 år, og senest, når barnet fylder 21 år. Der er grænser for, hvor meget man må indsætte om året. I 2012 må man højest sætte 3.000 DKK ind om året og maksimalt 36.000 DKK i alt. Opsparingen kan være til fast eller variabel rente eller sættes i en investeringsforening. Man får omkring 1,5 pct. i rente, og renterne er skattefri.

C

CSR
CSR eller Corporate Social Responsibility handler grundlæggende om, at virksomheder opfører sig ansvarligt samfundsmæssigt, f.eks. ved at tage hensyn til arbejdsforhold, miljø, sociale forhold, menneskerettigheder blandt deres lokale producenter og medarbejdere.

Culpa eller Bonus Pater
I forsikringsverdenen arbejdede man tidligere med et juridisk gennemsnitsmenneske, en fiktiv person, som ville handle fornuftigt i en given situation. Dette menneske kaldes Bonus Pater (latin for den gode familiefar). Forsikringsselskaberne er begyndt at bruge begrebet Culpa (latin for skyld, uagtsomhed, forseelse), hvor man særligt kigger på, om en person har handlet med vilje (forsætligt) eller dumt (uagtsomt). Det handler grundlæggende om, at der er grænser for, hvor dumt man kan opføre sig, og forsikringsselskaberne vurderer fra sag til sag, når der er tale om ansvarsspørgsmål.

CV
CV er en forkortelse af Curriculum Vitae, som er latin og betyder levnedsbeskrivelse. Dit CV er en kortfattet beskrivelse af din erfaring, uddannelse og personlige kompetencer.

D

Debitor
Debitor er låntager, den, der skylder penge.

Debitorrente pr. måned
Debitorrente pr. måned er låntagerrente, der skal betales hver måned.

Debitorrente pr. år
Debitorrente pr. år er når hele året er gået, så har låntager betalt 12 x månedsrenten f.eks. 20 pct. = 240 pct. i alt.

Det danske euroforbehold
Med 53,2 pct. over 46,8 pct. stemte danskerne den 28. september 2000 nej til at indføre Euroen.

Det indre marked
Det indre marked er et af de helt centrale begreber i EU. Formålet er at fjerne hindringer for den frie bevægelighed af varer, personer, tjenesteydelser og kapital.

Dyrtidsreguleringen
Dyrtidsreguleringen er et redskab, man brugte indtil 1987, da regeringen automatisk gik ind og ændrede løn og forskellige offentlige ydelser i forhold til ændringer i prisniveauet.

E

Ejerbolig
Køber du din egen bolig, betaler du af på lånet og renterne hver måned, og det er det, man kalder huslejen.

E-mærket
E-mærket er en uafhængig organisation med en række store organisationer som DI, Finansrådet og HK, i ryggen. Mærket giver forbrugerne sikkerhed for, at netbutikken overholder de love og regler, de skal.

EØS
EØS, det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, består af EU-landene og Island, Norge og Liechtenstein.

F

Forbrugerprisindeks
Forbrugerprisindekset er opgjort inklusiv moms og punktafgifter. Punktafgifter er en fælles betegnelse for særlige afgifter på blandt andet emballage, spiritus, mineralvand, biler, el og meget mere. Staten lægger punktafgifter på varer, som man ønsker at regulere/påvirke forbruget af. F.eks. udregnes afgiften på biler sådan her: først finder man momsen af bilens værdi, og bagefter beregnes 180 pct. afgift af bil inkl. moms. På slik og chokolade er afgiften 23,75 DKK pr. kilo.

Forbrugerpsykologi
Forbrugerpsykologi handler om alt det - både det bevidste og ubevidste - der følger med, når du køber et produkt. Køber du for eksempel varer, som påvirker din selvtillid? Eller oplever du, at du bliver påvirket at dufte og musik, når du handler?

Forbrugslån
Der er stor forskel på, hvad man gør i de enkelte familier, og hvilke vaner man har omkring forbrugslån. Tag en snak i klassen om, hvad I gør for at spare op.  

Forfaldsdato
Forfaldsdato er den dag, du skal betale lånet tilbage.

Formel for omregning af valuta
DKK = V x K / 100

V = DKK x 100 / K

DKK: Danske kroner
K: Valutakurs
V: Valutabeløb

Formel til udregning af renters rente
Kn=K0(1+r) n

Kn: Slutbeløb
K0: Startbeløb
r: Rente som decimaltal
n: Renteperioder

Fradrag
Fradrag er den del af lønnen, du ikke betaler skat af. Det er dit personfradrag og diverse andre fradrag fordelt ud over årets 12 måneder.

G

Generalforsamling
Det er et møde i et aktie- eller anpartsselskab eller en forening med adgang for alle de, der ejer aktier, anparter eller er medlemmer.

Gode råd til at rette op på økonomien
- Køb kun kontant 
- Køb ind, hvor du kan få studierabat 
- Brug biblioteket, hvor du kan læse alle de daglige aviser og nyeste magasiner 
- Køb brugte ting f.eks. bøger, møbler eller tøj 
- Brug cyklen i stedet for offentlig transport 
- Smør din madpakke hjemmefra i stedet for at købe mad i kantinen 
- Planlæg dine indkøb ved hjælp af indkøbssedler, så du ikke bliver fristet til   impulskøb

 

I

Indlån
Indlån er de penge, du har stående i banken.

Indskydergarantifonden
Indskydergarantifonden giver tryghed og dækker tab på op til 100.000 euro/750.000 DKK af de penge, du måtte have i et pengeinstitut, der krakker.

Insolvens
At være insolvent betyder, at man er ude af stand til at betale eller på anden måde opfylde sine økonomiske forpligtelser.

Investeringsforening
En investeringsforening er en forening, hvor medlemmerne går sammen om at investere deres penge. Det giver mulighed for at sprede risikoen.

K

Kassekredit
En kassekredit er det maksimumbeløb, du må hæve, udover   de penge du har stående på kontoen. Du bestemmer selv, hvornår du ønsker at trække på kreditten. Du betaler pengene tilbage, når for eksempel din løn går ind på kontoen.

Kildeskat
Betyder, at skatten bliver trukket ved kilden, som er lønmodtageren. Arbejdsgiveren holder skatten tilbage ved udbetaling af løn. Og arbejdsgiveren betaler derefter skatten videre til SKAT

Klatgæld
Klatgæld er et udtryk for, at man skylder små beløb mange forskellige steder.

Kollegieværelse
Et kollegieværelse er en lejebolig. Ofte er kollegier selvejende institutioner, det vil sige, at beboerne i princippet ejer kollegiet.

Konvergenskrav
Konvergenskravene er nogle specielle krav, EU-landene er blevet enige om, at et land skal overholde for at komme med i eurosamarbejdet.

Kreditkort i udlandet
Du kan hæve op til et beløb, der svarer til 5000 DKK af den lokale valuta pr. døgn. Det koster en pct. af det hævede beløb plus et mindre gebyr. Kilde: Nordea 2012

Kreditor
Kreditor er långiver, den, der har penge til gode.

Kundekort
Mange af de store varehuse reklamerer med kundekort, der giver kunden "gratis" kredit i eksempelvis 59 dage og 0 pct. i rente. Men vær opmærksom på de efterfølgende høje udlånsrenter og gebyrer, der kan gøre det til et meget dyrt bekendtskab.

Kurs
Aktiens kurs afhænger af udbud og efterspørgsel.

Kurtage
Kurtage er den betaling, banken eller sparekassen tager for at gennemføre en værdipapir-handel. Den ligger på ca. 75 DKK for danske aktier. Det er som regel dyrere at handle udenlandske aktier.

L

Lejebolig
Kan være lejlighed eller værelse. Du betaler leje til ejeren af boligen. Lejen dækker de udgifter til lån og renter, ejeren har.

Lejekontrakt
Du kan downloade en lejekontrakt på Social- og integrationsministeriets hjemmeside www.sm.dk.

Lønsedlen
Timelønnen er det, du har aftalt med din arbejdsgiver.

Antal timer er det, du og/eller arbejdsgiveren har optalt.

A-indkomst er timelønnen x antal timer, du har arbejdet. Det danner grundlag for beregning af skat og feriepenge.

Feriepenge: Ud over din løn får du feriepenge. De udgør 12,5 pct. af det beløb, du har tjent. Du får ikke feriepengene sammen med lønnen, men først sommeren efter det år, du har optjent dem i. På www.atp.dk kan du logge ind med din Nem-ID og tjekke, hvor mange feriepenge du har optjent til dato.

ATP er arbejdsmarkedets tillægspension, som du skal betale, hvis du har arbejde mere end 9 timer om ugen. Ordningen skal sikre en ekstra pension ved siden af folkepensionen. Man indbetaler 64 øre pr. time til ATP.

AM-bidrag: AM-bidrag eller arbejdsmarkedsbidrag. Det er en skat, som alle, der er i arbejde, skal betale. AM-bidraget er på 8 pct. af A-indkomsten, som er din timeløn ganget med det antal timer, du har arbejdet.  

Lønsedlen angiver altid oplysninger om dig selv, og hvilken periode arbejdet er udført i. De fleste er bagudlønnede. Det vil sige, at man får løn for en periode, der er gået - f.eks. den seneste måned.

Tjek altid, om timerne er rigtig anført.

Lønsedler
Behold dine lønsedler. De er dit bevis for, at du har betalt din skat.

M

Makroøkonomi
Makroøkonomi er studiet af de overordnede linjer i samfundsøkonomien.

Mikroøkonomi
Mikroøkonomi er studiet af økonomien i private husholdninger og virksomheder.   

Månedsrente
Månedsrente er den rente, der skal betales pr. måned i kroner.

N

Nem-ID
Nem-ID er et fælles log-in, der bruges til at kommunikere med f.eks. kommuner, banker, skat, forsikringer m.m. Det er gratis at få Nem-ID. www.nemid.nu.

Nemkonto
Du skal sørge for at registrere en bankkonto som en Nemkonto, da dine feriepenge kun kan blive udbetalt til en Nemkonto. Ring til banken og giv dem besked om hvilken en af dine konti, der skal registreres som en Nemkonto. Eller du kan selv registrere det på www.nemkonto.dk via selvbetjening. Det kræver Nem-ID. Nemkonto bruges til udbetalinger af alle offentlige ydelser f.eks. SU.

NETS
I Danmark har vi handlet online siden 1999, da Nets (tidligere PBS, Pengeinstitutternes BetalingsSystemer) gjorde det muligt at handle over nettet.

Netto
Netto er den månedlige udgift til boligen minus den skattefordel, der er, ved at man kan trække renterne til eventuelle lån fra i skat.

O

Obligation
En obligation er et gældsbrev, som udstedes af staten (for at finansiere et underskud), en virksomhed (for at skaffe kapital) eller en kreditforening (for at finansiere bygninger). Til gengæld og som tak for lånet betaler udstederen rente til den, der køber obligationen.

Overenskomst
En overenskomst er en aftale om løn- og ansættelsesforhold, som gælder for mange ansatte til forskel fra ansættelseskontrakten, som kun gælder for dig. Overenskomsten giver nogle klare retningslinjer for, hvor, hvor længe og hvordan man som ungarbejder må arbejde. Se "Guide til fritidsjob" www.jobpatruljen.dk.

Overenskomst
Mange større arbejdspladser har en overenskomst, som gælder for ungarbejdere og voksne ansatte. En overenskomst er en aftale om løn- og ansættelsesforhold, som gælder for mange ansatte til forskel fra ansættelseskontrakten, som kun gælder for dig. Overenskomsten giver nogle klare retningslinjer for, hvor, hvor længe og hvordan man som ungarbejder må arbejde. Se "Guide til fritidsjob" www.jobpatruljen.dk.

P

Passiver
Passiverne er alt, hvad virksomheden skylder væk. Det bliver bogført som en kreditpost.

S

Saldo
Saldo er de penge, der står på din konto.

Selvrisiko
Selvrisiko er det beløb, du selv skal betale, selv om du har tegnet en forsikring, der dækker. Man kan godt tegne en forsikring uden selvrisiko, det vil sige en forsikring, hvor du ikke selv skal betale noget, når der sker skader, men det bliver væsentligt dyrere.

Sort arbejde
Sort arbejde kan for eksempel være: 

- Kontant betaling, som ikke oplyses til skat. Det vil sige, man putter pengene direkte i sin lomme. 
- Udveksling af vennetjenester. 
- Når man betaler med naturalier. Det vil sige, når man ikke bruger penge som betalingsmiddel, men i stedet betaler med andre varer eller arbejdskraft. 
- Salg af kartofler, æg og jordbær ved bod, hvor landmanden glemmer at oplyse indtægten til skat.

Stiftelsesgebyr
Stiftelsesgebyr er det beløb, långiveren tager for at etablere lånet.

Studieår i udlandet
Tag et studieår i udlandet. Er det noget, du har overvejet? De fleste uddannelsessteder har kontakter til udenlandske institutioner, hvor studerende kan komme på udveksling. I skoleåret 2009/10 var 9.825 danske studerende i udlandet for at læse. I samme tidsrum kom 24.485 udenlandske studerende til Danmark for at læse på en dansk uddannelse. Kilde: Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

SU: Det er dit eget ansvar:
- At søge SU
- Kende betingelserne for at få SU 
- Sørge for at få en NemID, så du kan logge på minSU 
- Holde øje med, hvor meget du må tjene, mens du får SU. Hvis du tjener for meget, skal du fravælge SU inden den 15. i måneden før
- Oplyse, hvis der sker ændringer i dine SU-forhold - du har oplysningspligt   
- Holde øje med, at du ikke modtager anden offentlig støtte, der udelukker SU 
- Oplyse i minSU, hvor du bor. Du har pligt til at melde bopælsændring fra udeboende til hjemmeboende og til at melde flytning til folkeregisteret senest fem dage efter flytning 
- Give besked, hvis du stopper eller skifter uddannelse. Husk, at du skal søge SU og eventuelt SU-lån i minSU på ny, hvis du skifter uddannelse og/eller uddannelsessted.   
- Søge om at få ændret din SU, hvis dine forældre enten flytter fra hinanden eller flytter sammen, eller hvis en af dine forældre dør (mens du går på en ungdomsuddannelse og er under 20 år) 
- Søge om at få ændret din SU, hvis dine forældres indkomst ændrer sig, mens du går på en ungdomsuddannelse og er under 20 år 
- At registrere den konto, du ønsker at modtage din SU på, som din NemKonto 
- Give SKAT besked, hvis der sker ændringer i din indkomst eller dit fradrag, for eksempel hvis du får erhvervsarbejde, mens du læser. Du kan lave ændringerne på SKAT's hjemmeside.

Kilde: SU-Styrelsen 

T

Tilbagebetaling af lån
Stående lån tilbagebetales på en gang på forfaldsdagen.

Serielån tilbagebetales med lige store afdrag plus rente over en periode.

Annuitetslån tilbagebetales med lige store ydelser (afdrag og rente) over en periode.

Totale lånebeløb
Totale lånebeløb er det, der står på kontrakten, som du skal underskrive, og det er det beløb, du kommer til at betale renterne af.

Trækprocent
Trækprocent er den procent, du skal betale i skat af det beløb, der er tilbage, når fradraget er trukket fra din løn.  

U

Udlån
Udlån er de penge, banken har lånt ud.

Underskrift
Din underskrift er juridisk bindende på et hvilket som helst dokument. Men du kan først underskrive juridisk bindende dokumenter, når du er fyldt 18 år.

Ungdomsboliger
Ungdomsboliger.dk her kan man søge på byer og se hvilke boliger, de har i de forskellige byer.

Ug.dk har også en vejledning til, hvordan man finder et kollegium eller en ungdomsbolig.

V

Valutakursen
Valutakursen angiver prisen for 100 enheder af den pågældende valuta. For eksempel når kursen for USD er 560, koster 100 USD 560 DKK, og 1 USD koster 5,60 DKK.
USD = Dollar

Videregående uddannelser
På www.ug.dk kan du læse meget mere om de forskellige videregående uddannelser, og hvad der kræves for at komme ind.

Værge
En værge er en person, der har myndigheden over en person under 18 år, hvis ikke der er nogen forældre. En værge kan også have myndigheden over en person, som, på grund af for eksempel sygdom, ikke kan tage vare på sig selv. Man kalder det også værgemål.

Y

Ydelse
En ydelse er for eksempel en månedlig afbetaling på et lån. Man kan også sige at Ydelse = afdrag + rente

Æ

Ændring af adresse
Ændring af adresse

Husk at ændre adresse hos følgende, når du flytter: 
- Kommune
- Post Danmark 
- Og hos familie, venner, bekendte og arbejdsplads

Det er lovpligtigt at melde din adresseændring til den kommune, du flytter til senest fem dage efter, du er flyttet. Det kan du gøre på kommunens hjemmeside med dit Nem-ID.

Selv om du melder flytningen til den kommune, du flytter til, fortæller kommunen det ikke automatisk videre til for eksempel Post Danmark. Derfor kan du melde din flytning på Post Danmarks hjemmeside med dit Nem-ID.

Post Danmark har gratis flyttepostkort, som du kan sende til familie, venner, bekendte og andre forbindelser, når du vil orientere om din nye adresse.

Tjek borger.dk for gode råd og relevante links, når du skal flytte.

Å

ÅOP
ÅOP betyder årlige omkostninger i procent og skal oplyses på alle lånetilbud; det er lovpligtigt. I ÅOP indgår alle omkostninger ved oprettelsen af lånet og omkostninger i hele lånets løbetid. Der tages ved beregningen hensyn til, hvornår renter, gebyrer og afdrag skal betales. Når man regner det om til en samlet procentsats, får man ÅOP, som er det bedste tal til at sammenligne lånetilbud. ÅOP er den samlede pris for det beløb, du får i hånden på oprettelsesdagen.

Bic Mac-indeks?

Hvad er Bic Mac-indekset, og hvad laver en aktuar? Gå på opdagelse i leksikonet.
Se leksikonet

Det økonomiske kredsløb

Alle økonomiske transaktioner i samfundet er afhængige af hinanden i et bestemt men temmelig kompliceret mønster. Selv små ændringer i lønniveau, skat eller priser på varer kan have stor betydning for den enkelte dansker.
Læs artiklen

TEMA: Identitetstyveri

Er CPR-nummeret forældet, og hvor nemt er det at stjæle en andens identitet? Stor artikelserie om hvordan du sikrer dig imod, at din identitet bliver stjålet og misbrugt.
Gå til temaet

Mangler du et job?

Få tips og gode idéer til hvordan du finder et fritidsjob. Se desuden også eksempel på hvordan du kan skrive et CV.
Læs artiklen

Forfulgt af identitetstyv

En lønkonto, der er blevet tømt, og en bunke med utallige regninger og rykkere er konsekvensen af den identitetstyv, der har forfulgt 22-årige Laura Madsen siden 2008.
Se video