Sitemap | Avanceret søgning |

Virksomheder spørger unødigt efter cpr-nummeret

Alt for mange virksomheder spørger unødigt efter danskernes cpr-numre. Forbrugerrådet foreslår en stramning af loven.

Af LINE ZIEGLER LAURSEN
Publiceret 21-06-2011

Alt for mange virksomheder spørger efter danskernes cpr-numre. Den unikke talkombination gør det let for forretningerne at identificere kunderne i kundekartoteket, men cpr-nummeret bør ifølge Forbrugerrådet ikke fungere som journalnummer.

»Der er regler for, hvornår virksomhederne må bede om kundernes cpr-nummer, men det er mit indtryk, at mange virksomheder uberettiget spørger efter det, fordi det er nemt og samtidig den ultimative måde at sikre sig, hvem man står over for,« siger jurist i Forbrugerrådet Anette Høyrup.

Det seneste par år har Forbrugerrådet da også oplevet en stigning i antallet af henvendelser fra folk, der undrer sig over situationer, hvor de bliver bedt om at udlevere deres cpr-nummer.

Også Datatilsynet får stadig flere henvendelser om emnet.

Loven bør strammes
»Spørgsmålet om, hvornår man som forbruger kan blive afkrævet at oplyse sit cpr-nummer, er uden tvivl det spørgsmål, der bliver stillet hyppigst,« siger chefkonsulent ved Datatilsynet Jakob Lundsager.

Anette Høyrup peger på, at persondataloven bør strammes, så virksomheder forpligtes til at indbygge privatlivsbeskyttelse i deres it-systemer og dermed helt undlader at identificere deres kunder via cpr-numre.

Copyright: Morgenavisen Jyllands-Posten

Hvem må spørge efter dit cpr-nummer?
Persondatalovens § 11, stk. 2 fastslår, hvornår private virksomheder må bede om en kundes cpr-nummer. Private må behandle oplysninger om personnummer, når:

1) virksomheden er underlagt at skulle indberette oplysninger til skat, som det er tilfældet ved f.eks. donationer.

2) den registrerede har givet samtykke hertil. Men selvom kunden giver sit samtykke, må indsamlingen af cpr-nummeret alligevel kun ske, hvis det er relevant og sagligt.

3) virksomheden og kunden er i løbende kontakt efterfølgende gennem eksempelvis en betalingsserviceaftale.

Det er til gengæld sjældent relevant at oplyse sit cpr-nummer ved kontantkøb, hvor kunden efterfølgende ikke er i kontakt med firmaet.

Kilder: Datatilsynet og www.retsinformation.dk.

Hvis du vil vide mere
'