Sitemap | Avanceret søgning |

Politikere ønsker id-tyveri-paragraf

Politikere vil tilføje en paragraf i straffeloven, der handler om identitetstyveri. En strafferetsekspert kalder det ren symbolpolitik og uden reel virkning.

Af KARINA O. DAHLGAARD
Publiceret 26-06-2011

Opmærksomheden omkring identitetstyveri har fået danske politikere til at kigge på Norge, som bl. a. har tilføjet en paragraf i straffeloven om identitetstyveri.

Derfor vil formanden for Folketingets retsudvalg, Peter Skaarup (DF), så snart Folketinget mødes efter sommerferien, stille et beslutningsforslag om en ny paragraf.

Paragraffen skal udelukkende handle om identitetstyveri og skal blandt andet også gøre det strafbart at oprette profiler på nettet med andres navn og billede, ligesom det også skal være strafbart uberettiget at sætte sig i besiddelse af en andens identitetsbevis.

»Vi skal sørge for, at lovgivningen følger med samfundsudviklingen.

Internettets udbredelse gør, at det er blevet lettere at stjæle andres identitet og på den måde berige sig,« siger Peter Skaarup.

Han ved godt, at de fleste af forholdene allerede er kriminaliseret i dag.


Skæres ud i pap

»Danmark og Norge ligner hinanden på det retspolitiske område, så det vil være absolut relevant at kopiere, hvad nordmændene gør. Så kan man netop skære ud i pap både for tyve, ofre og politiet, at det er strafbart at stjæle andres identitet,« siger Peter Skaarup.

I dag er det ikke ulovligt at oprette en netprofil med en andens navn og billede, men denne mildere form for identitetstyveri ønsker formanden for retsudvalget også at få kriminaliseret.

Peter Skaarup har tiltro til, at partier hele vejen rundt har lyst til at støtte forslaget. I forvejen har flere politikere ytret ønske om, at ofre kan få et nyt cpr-nummer, at ofre kan få et støttecenter, hvor de kan hente vejledning, og at politiet tildeles ressourcer til at opklare identitetstyverierne.

Umiddelbart er partierne da også positive over for forslaget om en ny paragraf.

»Vi vil bestemt stemme for et forslag om en selvstændig identitetstyveriparagraf.

Det vil også have den sidegevinst, at vi kan få registreret, hvor meget identitetstyveri der foregår,« siger Maja Panduro (S), som selv har oplevet identitetstyveri og er medlem af retsudvalget.

»Det er meget rigtig at se på, om falske netprofiler også skal gøres strafbart. Med en selvstændig paragraf om identitetstyveri kan vi sende et vigtigt signal. Det lader til, at der er så mange huller på området, at netop en selvstændig paragraf vil kunne gøre en forskel,« siger Maja Panduro.

SF vil gerne være med til at tilføje en selvstændig paragraf, men holder fast i, at der også skal gøres noget for at hjælpe ofrene direkte. Liberal Alliance meddeler, at partiet finder forslaget fornuftigt og ikke vil spænde ben for det.

De Radikale og Venstre mener, at det er en god idé at lære af Norges erfaringer og nævne identitetstyveri i straffeloven, enten som selvstændig paragraf eller som en tilføjelse. Men begge partier mener, at Straffelovrådet skal se forslaget og vurdere, hvad der er mest hensigtsmæssigt.

Professor Lars Bo Langsted fra Aalborg Universitet, der er ekspert i strafferet og økonomisk kriminalitet, påpeger, at det eneste i forslaget, som ikke allerede er strafbart i dag, er oprettelsen af de falske profiler.


En glidebane

»Det er en glidebane at lave straffebestemmelser om ting, der i forvejen er strafbart. Og det er en glidebane bare at kopiere andre lande på det strafferetslige område. Det er ren symbolpolitik fra politikernes side, og faren er, at de læner sig tilbage i den tro, at de nu har gjort noget for at forhindre identitetstyveri, som er et reelt problem. Men man vinder ikke noget ved at lave en paragraf for ting, der allerede er strafbare,« siger Lars Bo Langsted.

Han siger desuden, at politiet blot kan pålægges at registrere anmeldelser, der kan høre under kategorien "identitetstyveri", så der opnås et talmateriale for problemets omfang.

Justitsminister Lars Barfoed (K) kalder det i en skriftlig kommentar »for en ubehagelig oplevelse« at blive udsat for identitetstyveri.

»Jeg er ikke umiddelbart bekendt med, at der er behov for yderligere sanktionsmuligheder på området, men jeg ser selvfølgelig gerne på eventuelle lovgivningsmæssige initiativer, hvis der skulle vise sig at være et sådant behov. Som jeg også nævnte under samrådet, vil jeg tage kontakt til de norske myndigheder for at få belyst den norske ordning,« lyder det fra Lars Barfoed.

Copyright: Morgenavisen Jyllands-Posten

Hvis du vil vide mere
'