Sitemap | Avanceret søgning |

Misbrugere stjæler identiteter

Medicinafhængige udnytter andres identiteter til at skaffe sig medicin. Det har konsekvenser for det uvidende offer, mener embedslæger.

Af KARINA O. DAHLGAARD
Publiceret 29-01-2012

Det er ikke et særsyn, at medicinmisbrugere misbruger andres personoplysninger for at få fat på smertestillende og afhængighedsskabende medicin. Ifølge Sundhedsstyrelsens embedslæger hører man jævnligt om disse typer sager.

Det er ikke ufarligt, når folks personoplysninger bliver misbrugt af medicinmisbrugere.

»Det er en alvorlig ting at få sammenblandet en misbrugers medicin med sin egen medicinprofil. For optræder der medicin, som man aldrig har brugt, er der en risiko for, at en læge laver fejltagelser på den baggrund.

Det svarer jo til at få byttet rundt på journaloplysninger,« siger ledende embedslæge i Syddanmark Henrik L. Hansen.

Misbrug af personoplysninger skal ikke indberettes til embedslægerne, men anmeldes til politiet, og derfor sker det hyppigere, end embedslægerne har kendskab til.

»Og så er der de mange gange, hvor det ikke bliver opdaget, at der er tale om id-misbrug. Denne type svindel forekommer, men vi ved ikke hvor meget,« siger Henrik L. Hansen.

77 indberetninger Apotekerforeningen, der heller ikke fører statistik over misbrug af identiteter, har gennem det seneste halve år haft 77 indberetninger fra medlemmer, der advarer om falske recepter, misbrug af cpr-numre og medicinafhængige, der udgiver sig for at være læge. Hvis det lykkes identitetstyven at få udskrevet en recept og dernæst få medicinen på apoteket, vil personen, der får misbrugt sit cpr-nummer, slet ikke ane uråd.

Identitetstyvene kan blandt andet slippe af sted med ugerningen ved at henvende sig til vagtlægen eller en anden praktiserende læge end sin egen. Misbrugerne kan sige, de ringer på vegne af en anden, ligesom der er set eksempler på falske recepter og stjålne recepter fra lægepraksisser.

Lægerne skal ifølge reglerne på området være tilbageholdende med at udskrive afhængighedsskabende lægemidler til fremmede patienter, og i dag er det sjældent, at en vagtlæge gør det.

Organiseret kriminalitet Embedslægerne har set eksempler på personer, der har professionaliseret denne form for kriminalitet.

»Vi har kendskab til nogle meget professionelle medicinafhængige og identitetstyve, som optræder adskillige steder rundt omkring i landet,« siger Henrik L. Hansen.

Et eksempel på en ihærdig identitetstyv, som kan være svær at gennemskue for lægen, er personen, der udgiver sig for at være sygeplejerske i hjemmeplejen og har brug for medicin til en borger, som lige er flyttet, og hvor papirerne ikke er fulgt med.

»Når misbrugeren optræder meget professionelt, kan det være meget vanskeligt at håndtere og opdage.

For der sker jo utallige bestillinger af medicin hver eneste dag,« siger Henrik L. Hansen.

Hans Andersen (V), næstformand for Folketingets Sundheds-og Forebyggelsesudvalg, efterlyser, at lægerne er mere påpasselige med, hvem de udskriver medicin til, mens Socialdemokraternes sundhedsordfører, Sophie Hæstorp Andersen, anfører, at der især er én måde at undgå denne form for id-tyveri  på:

»De medicinafhængige er desperate og gør alle mulige ting for at skaffe sig medicin, som det kan være svært at gardere sig mod. Det afgørende er at få nedbragt antallet af medicinafhængige.«

Antallet af medicinafhængige i Danmark er ukendt, men i Tyskland er tallet højere end antallet af alkoholikere. Ifølge Sundhedsstyrelsen er ca. 140.000 danskere afhængige af alkohol.

Copyright: Morgenavisen Jyllands-Posten

Hvis du vil vide mere
'