Sitemap | Avanceret søgning |

Danskere skal kunne melde sig selv i RKI

Både regeringen og flere oppositionspartier støtter en lovændring bl. a. for at stoppe identitetstyve.

Af JONAS HØY BRUUN
Publiceret 19-02-2012

Det lyder paradoksalt. Men den følgende forespørgsel kan i fremtiden blive redningen for en lang række borgere, der udsættes for identitetstyveri:

»Ja, goddag. Jeg ringer for at registrere mig selv i RKI-registret som dårlig betaler.«

Når sagesløse danskere i dag mødes af krav om betaling af regninger og lån, som de intet kender til, har de ringe muligheder for at bremse misbruget af deres identitet.

Nu åbner regeringen imidlertid for muligheden for, at danskere selv kan registrere sig hos kreditoplysningsbureauet Experian RKI, så en lang række virksomheder ikke længere kan udstede lån i pågældendes navn.

»Det undrer mig, at det ikke allerede er muligt i dag. Identitetstyveri  er et voksende problem, som vi skal finde en løsning på, og dette kunne meget vel være en gangbar vej,« siger Ole Hækkerup, retsordfører for Socialdemokraterne.

Experian, der står for at registrere personer i RKI-registret, får ifølge selskabets nordiske direktør for forretningsudvikling, Bo Riemer, ugentligt henvendelser fra danskere, der er så desperate for at slippe af med deres identitetstyv, at de vil registreres i RKI. Bl. a. derfor har Experian i en årrække bakket op om, at danskerne kan lade sig frivilligt registrere.

»Det er vores helt grundlæggende holdning, at det skal være en mulighed. Med vores erfaring med at drive RKI-registret vil det være nærliggende, at vi kan hjælpe det voksende antal ofre for identitetstyveri,« siger Bo Riemer.

Datatilsynet under Justitsministeriet har dog i flere omgange påpeget, at det ikke var muligt, fordi det er i strid med den nuværende persondatalov.

Senest afviste daværende justitsminister Lars Barfoed (K) i juni 2011 i Morgenavisen Jyllands-Posten at ændre loven, da han ikke mente, det var fornuftigt at

»registrere flere oplysninger om enkeltpersoner end højst nødvendigt.«

Regeringen er positiv
De nuværende regeringspartier er imidlertid positivt stemt over for Experians anbefaling af, at en ændring af persondataloven kan være en mulig måde at stoppe nogle af sagerne om identitetstyveri .

»Det lyder som et meget fornuftigt forslag, som vi vil tage op i en høring i retsudvalget i løbet af foråret. Hvis det er en ændring i persondataloven, der kan afhjælpe problemet, er vi villige til at stå inde for det,« siger Anne Baastrup (SF), formand for Retsudvalget, der støttes af Det Radikale Venstre.

»Vi er absolut positivt stemt over for det. Hvis fagfolk er enige i, at det er en fordelagtig løsning, ser vi ingen problemer i en lovændring,« siger retsordfører Jeppe Mikkelsen (R).

Også blandt flere partier i oppositionen er der positiv stemning for at lade danskere registrere sig frivilligt i RKI.

Dansk Folkeparti, der i oktober sidste år rejste et beslutningsforslag om netop identitetstyveri, har tidligere ytret sit ønske om en justering i loven. Nu er Venstre også blevet overbevist.

»Det burde være en mulighed, når folk selv ønsker det. Jeg har ingen betænkeligheder ved det,« siger partiets retsordfører, Karsten Lauritzen.

Spørgsmål om sikkerhed
Ifølge Bo Riemer vil Experian ikke blande sig i den politiske beslutningsproces.

Experian ser dog åbenlyse muligheder for at knytte særlige regler til, hvad långiverne skal foretage sig, når de bliver kontaktet af personer, som udgiver sig for at være en af de frivilligt registrerede.

Samtidig skal man sikre, at ofrene for identitetstyveri  ikke straffes hårdere end højst nødvendigt, mener han.

»Det vil være forholdsvist nemt at tilføje specielle registreringer af en persongruppe i vores system, hvor det fremgår, at den frivilligt har meldt sig. På den måde undgår man en sidestilling med de personer, som gældsmæssigt er i meget svære situationer,« siger Bo Riemer.

Experian driver kreditoplysningsbureau i 65 lande, og i en række af disse lande er det allerede muligt at registrere sig frivilligt, herunder i Sverige, Norge og Finland.

Her bliver alle firmaer, der kredittjekker nye kunder, opmærksomme på, at de skal sikre sig, at de handler med den rigtige person.

I Norge har mere end 10.000 personer frivilligt registreret sig siden 2001.

Ud over ofre for identitetstyveri  vurderer Experian også, at en lovændring kan være til gavn for f.eks. ludomaner, shopaholics og personer med sindslidelser, der kan have svært ved at kontrollere økonomien.

Copyright: Morgenavisen Jyllands-Posten

RKI Gældsregistrering
I september 2011 var 209.082 personer registreret hos RKI med en samlet gæld på 12,5 mia. kr.

For at blive registreret i RKI i dag skal en virksomhed have sendt tre skriftlige rykkere til skyldneren. I den sidste rykker er skyldneren blevet advaret om inkasso og indberetning til RKI-registret. Beløbet skal være over 200 kr.

Offentlige myndigheder må registrere skyldnere.

Den skyldige forfaldne gæld skal være på mindst 7.500 kr.

Der skal gå fire uger fra advarslen om indberetning til RKI-registret, før registreringen må foretages.

En registrering betyder, at din kreditværdighed vil være påvirket, og du vil få svært ved at få kredit hos de virksomheder, der benytter sig af Experians RKI-register.

Når du har betalt det fulde skyldige beløb til den, du skylder penge, får Experian en afmelding fra kreditor, og registreringen bliver straks slettet. Hvis man ikke kan betale, er man registreret i fem år.

Kilde: Experian.

Hvis du vil vide mere
'