Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 44: Kystsikring

Flere danske øer er truet af klimaforandringerne. Hvad kan de gøre for at sikre sig mod stigende vandstand?

Opgave

a) Hvilke muligheder har de små øer for at holde vandet væk fra marker og huse?

b) Transportministeriet har sat penge af til dige- og kystsikring, men hvad er ifølge artiklen problemet?

c) Hvilken holdning har ministeriet til sikringen af øernes diger, og er du enig i deres synspunkter?

Relaterede artikler


09-08-2010

Danske øer truet af klimaet

Statspuljen til at bygge nye diger på småøerne rækker næppe.

Links

Hvad sker der, hvis temperaturen stiger? (Dansk)
Denne animation viser hvilke områder, der vil blive påvirket af vandstigninger og i hvor høj grad.

Klimatilpasningsportal (Dansk)
Hjemmesiden samler i første omgang den eksisterende viden om klimaændringer og klimatilpasning i Danmark indenfor en lang række områder også påvirkninger på vores kyster og havne.

'