Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 39: Færgedrift til øerne

Statens tilskud til øerne er efter kommunalreformen blevet en del af bloktilskuddene, og derfor er det kommunerne, der i praksis skal stå for færgedriften.

Opgave

»Færgerne bør betales af staten, for færgen er jo øens landevej,« siger Lollands borgmester, Stig Vestergaard (S).

a) Diskuter i mindre grupper, hvad han mener med ovenstående citat.

b) Hvorfor mener han, at det er staten, der bør betale?

c) Er staten bedre til at drive færgedrift end kommunerne? Hvorfor - hvorfor ikke?

d) Hvad mener I? Hvem har efter jeres mening ansvar for, at der sejler færger til de danske øer?

Relaterede artikler


08-08-2010

Småøer under stort pres

På de fleste danske småøer falder befolkningstallet, der er for mange ældre beboere, for få yngre tilflyttere og en færgedrift, der giver underskud. Jyllands-Posten fokuserer i en temaserie på livet i disse yderste yderområder.
Hvis du vil vide mere
'