Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 22: Tryg opvækst

Familien Selle har rykket familielivet til Sejerø, hvor de arbejder og børnene går i skole.

Opgave

Læs artiklen »Vi kæmper for øen«.

Rie Seneca Selle er mor til tre børn på Sejerø de flyttede til Sejerø fordi: »Jeg blev stresset af at bo i Holbæk, og efter min mening er det perfekt for børn at vokse op på en ø som den her. Der er samhørighed, det er trygt, og de lærer at løse konflikter i stedet for at løbe fra dem, fordi der er så relativt få at lege med«.

a) Hvad mener hun med at børnene lærer at løse konflikter?

b) En del af grunden til at de flyttede til Sejerø var at de blev stressede af bylivet. Kan I forstå den holdning? Brug eksempler fra din egen hverdag.

c) På Sejerø er der samhørighed og trygt. Tag udgangspunkt i din egen hverdag og diskuter hvor man finder samhørighed og tryghed.

Undervisningsartikel
»Vi kæmper for øen«
Sejerø er heldig stillet, fordi en del par med rødder på øen er flyttet tilbage til øen for at stifte familie - men der skal kæmpes for at sikre arbejdspladser.

Hvis du vil vide mere
Emner
Samfund

Stednavne
Sejerø

Fag
Dansk

Klassetrin
7.-10. klasse

'